Jean Delumeau despre paradis - de la recuperare la instaurare

Publicat în Dilema Veche nr. 412 din 5-11 ianuarie 2011
Jean Delumeau despre paradis   de la recuperare la instaurare jpeg

Vizita profesorului Jean Delumeau la Bucureşti a fost, negreşit, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului care s-a încheiat. Cititorii de limba română s-au bucurat de prezenţa autorului ale cărui cărţi au fost traduse probabil cel mai mult în această limbă. În contextul acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Bucureşti, la propunerea Facultăţii de Istorie, profesorul Delumeau a susţinut două conferinţe. Ultima dintre cele două s-a desfăşurat la Colegiul Noua Europă şi a dezvoltat tema „Căutarea paradisului“. Subiectul paradisului este al treilea şi totodată cel care încheie marele proiect istoriografic care a început cu Frica în Occident, continuînd cu Sentimentul de securitate în Occident. Structura prelegerii, cum s-a putut observa, a ţinut cont de cărţile care au jalonat dezvoltarea acestui ultim subiect: Grădina desfătărilor, O mie de ani de fericire şi Ce rămîne din paradis?

Deşi tema paradisului a fost investigată în perioada cuprinsă între secolele XIV şi XVIII, în mod natural profesorul Delumeau a făcut o referire şi la începutul secolului al XIX-lea. Ca istoric al imaginarului, atenţia profesorului s-a îndreptat către felul în care importante teme teologice (bunăoară paradisul) s-au regăsit în modul creştinilor de a le înţelege. Concluzia investigaţiei este aceea că, în cele mai multe situaţii, „paradisul etern a fost evocat ca o grădină“, iar exemplul grăitor adus în sprijinul acestei afirmaţii a fost pictura lui Ian şi Hubert van Eyck din interiorul Bisericii Saint-Bavon (Ghent), datată 1432. Aceasta a reprezentat o monumentală sinteză a Paradisului în cele două ipostaze: Edenul sau grădina terestră şi paradisul celest. Dar discuţia se poartă în veacul al XV-lea care, din punct de vedere filozofic şi teologic, înseamnă un Ev Mediu tîrziu. Este încă perioada în care oamenii îşi pot reprezenta în felurite chipuri ceea ce a vrut să spună Scriptura în primele capitole ale Facerii. Uneori aceştia şi-au reprezentat atît de multe, încît Conciliul de la Trento, aşa cum a spus profesorul, a interzis pătrunderea în prea multe detalii cu privire la Paradis. Unde vreau să ajung este remarca profesorului Delumeau potrivit căreia sub impulsul milenarismului şi al ştiinţei, la începutul secolului al XIX-lea, unii autori francezi au căutat în socialism realizarea Paradisului pierdut (exemplul dat este cel al lui Pierre Leroux). Sînt de acord că milenarismul a întreţinut atmosfera de speranţă şi adaug că ştiinţa a inspirat optimismul, iar acest lucru nu de atunci, ci încă de la John Locke (adică în urmă cu un pic peste un veac). Unde nu sînt de acord este afirmaţia că socialiştii (numiţi mai tîrziu utopici de Marx) au imaginat revenirea la paradisul pierdut aici pe pămînt. Îmi argumentez dezacordul dintr-o perspectivă care îmbină detaliul factual cu amănuntul teologic. În primul rînd, proiectul socialiştilor utopici nu a însemnat recuperare, ci instaurare. Aşa cum însuşi profesorul a remarcat, tema recuperării este, în general, specifică teologiei de factură protestantă (exemplul palpabil şi cel mai aproape de noi este lucrarea lui Nichifor Crainic – Nostalgia paradisului, care, deşi ortodoxă în abordare, comportă o structură protestantă, firească în contextul influenţelor din acei ani care nu l-au lăsat neatins, de pildă, nici pe teologul Dumitru Stăniloaie). Iar fericirea ca situaţie arhetipală este prisositor de vagă pentru a îngădui situarea în acelaşi plan a căutării recuperatoare cu instaurarea. Diferenţa majoră care descalifică orice asemănare vine din importanta componentă de materialitate pe care proiectul socialiştilor francezi a avut-o. Cu alte cuvinte, dacă fericirea ca finalitate uneşte cele două situaţii, recuperarea în situaţia protestanţilor vine şi se face în interior, în timp ce instaurarea pe care au dorit-o socialiştii a fost exclusiv în ordinea materială. 

În al doilea rînd, proiectul socialiştilor utopici diferă categoric de milenarism, întrucît acel paradis terestru pe care l-au imaginat s-a desfăşurat într-o paradigmă hristologică (chiar dacă, pe bună dreptate, se poate contraargumenta că milenarismul însuşi capătă sens în perspectivă hristologică). Sub impulsul primit de la H. S. Reimarus la mijlocul secolului al XVIII-lea, perioada aceasta se caracterizează printr-o culminare a căutării lui Iisus al istoriei. Folosindu-se exclusiv de metoda liberală a investigaţiei istorico-critice, autorii de început de secol XIX ajung la un tip de hristologie care se aseamănă celei mai importante erezii din istoria Bisericii (arianismul), ba chiar în anumite privinţe o depăşesc, căci pentru unii Iisus a fost doar om (nu şi Hristos) care a învăţat o morală superioară. Pentru alţii, Iisus (ca om şi Dumnezeu) a lăsat posibilitatea Împărăţiei divine pe pămînt, urmînd ca socialiştii să transforme ceea ce e în potenţă (posibilitate) în act (realizare). Din punctul de vedere al teologiei ecleziale, această abordare suprima tensiunea eshatologică între „deja“ şi „nu încă“. Cu alte cuvinte, Hristos la Întrupare a lăsat seminţele Împărăţiei, dar aceasta nu se va realiza decît de El (şi nu de oameni) doar la a doua Venire. Acestei categorii, desigur cu unele nuanţe, îi aparţine Pierre Leroux. Ceea ce trebuie reţinut de aici este că acest context hristologic face imposibilă orice echivalare între Eden şi Împărăţie. Or, ascultînd conferinţa dlui Delumeau, cel puţin în ceea ce priveşte referinţele la proiectul socialiştilor, am simţit nevoia (rămasă neîmplinită) acestei importante deosebiri între Eden (despre care vorbeşte Facerea) şi Împărăţia Veşnică (intuită de „Apocalipsa lui Ioan“). Nu întîmplător, Biblia începe cu Edenul şi sfîrşeşte cu Împărăţia, şi nu oricum, ci privind doar spre viitor. Acest lucru vrea să însemne nu doar că cele două nu trebuie confundate, ci, mai mult, că prima este defiinţată în sensul împlinirii de către a doua. Astfel că Paradisul nu mai trebuie căutat la Eden (o întoarcere), ci în Împărăţie (o înaintare în sens eshatologic). Şi pentru că unii socialişti au fost, pentru un timp, creştini sinceri în dogmă (cum ar fi Lamennais), devenea improbabil ca aceştia să caute realizarea paradisului prin revenire la Eden, şi nu îndreptare către Împărăţie. Este adevărat că o sursă a ambiguităţii de care aceşti autori de factură socialistă s-au folosit vine de la versetul „Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru“ (Lc 17, 21). Originalul grecesc pentru „înlăuntrul“ poate fi tradus şi prin „între voi“, dar şi „în voi“, ceea ce, cum poate fi bănuit, nu conduce chiar către aceeaşi concluzie, chiar dacă într-o hermeneutică precaută în mod paradoxal fiecare dintre acestea devine substanţial adevărată. Fără a evoca acest verset, profesorul Delumeau a vorbit corect despre condiţia paradoxală a Paradisului ca „grădină exterioară“ şi „grădină interioară“. 

Închei această argumentaţie aducînd un al treilea motiv al dezacordului. Dat fiind suportul acestora, reprezentările paradisului în Evului Mediu nu pot fi confundate cu cele din modernitatea secolului al XIX-lea, chiar dacă e vorba despre aceeaşi temă. Primele au fost orientate către o mai mare concreteţe. Pictura, sculptura au făcut mult mai probabilă încercarea de a ilustra Edenul, chiar dacă textul cărţii Facerii este adumbrit de nenumărate contradicţii; or, acest lucru nu face altceva decît să spună că e vorba despre o geografie simbolică care nu trebuie luată cu nici un chip în sens literal. A doua categorie de reprezentări, folosind scrisul, s-a aplecat către conţinutul mai puţin concret, din punct de vedere senzorial, al Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Nicolae Drăguşin
este doctorand în filozofie şi preparator la Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Și dacă nu o să se termine?
Sperăm că celălalt ne va accepta cu toate bandajele noastre.
Zizi și neantul jpeg
Ploi
Eram, se poate spune, invincibilă cu armura asta de plastic: torentele și bulboanele nu mă puteau doborî.
E cool să postești jpeg
Noile adicții ale adolescenților
Sînt aceste nevoi satisfăcute prin adicții? Doar temporar, însă efectele sînt copleșitoare.
p 20 Breugel, Ispitirea Sfintului Anton (detaliu) jpg
Literatură și experiență mistică
Cuvîntul poetic asigura această trecere din „mediul exterior” în „mediul interior”.
foto BTC DV bis jpeg
De ce blîndețea?
E aici ceva din alchimia virtuții la fel de veche ca natura umană.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe lîngă ofertele de serviciu, la mica publicitate apar uneori (ca în ziarul Libertatea de vineri, 24 martie 2023) și oferte matrimoniale: „DOMN București doresc doamnă 70 ani pt. a îi oferi feeria vieții“. De nerefuzat. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Iubirea e testul pentru curaj
Cîteodată, îți dorești atît de mult unele lucruri încît, atunci cînd apar în viața ta, te temi că le-ai inventat chiar tu – credibil, pînă la ultimul detaliu.
Zizi și neantul jpeg
Stradale
Uneori, mai ales cînd e frumos afară, strada e pur și simplu bucurie. Te plimbi și te bucuri, fără să ai vreun motiv anume. Sau avîndu-le, de fapt, pe toate.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Ce șanse are copilul ăsta?
Probabil că vecina mea deduce doar că ne certăm și e îngrijorată din cauza asta.
E cool să postești jpeg
Simțire fără rațiune
„Azi, rețelele de socializare au impus emoția, în detrimentul rațiunii”
p 20 Minastirea Sfintul Mihail, Kiev WC jpg
Diferite diversităţi religioase
Întîlnirea religiilor cere, chiar mai intens decît politicul, cunoaşterea interlocutorului: cel din faţa ta şi Cel de deasupra tuturor.
Theodor Pallady jpeg
Religia în școală, o veche poveste
După mine, neîncrederea în autorități (partide politice, instituții publice, lideri) s-a transferat și în tabăra seculariștilor anticlericali.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
L-am rugat pe Siri (aplicația cu funcție de „asistent personal”) să-mi spună istoria controversatei aplicații TikTok.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Vreau să mai verific o dată
Încerc să îmi spun, cînd nu dorm de grija tuturor lucrurilor care ar putea merge prost, că este doar o încercare a minții, care vede pericole peste tot, de a mă proteja.
Zizi și neantul jpeg
Parcul Tineretului
Așa am început să ne apropriem teritoriul parcului, colțișor cu colțișor și tufiș cu tufiș, și să nu ne mai temem de el.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Am vrut să scriu
despre sărăcie, dar am scris despre cîrciumi și despre hipsteri
Oameni tineri, relaxați, care par să nu fi muncit o zi în viața lor sau în nici un caz o muncă din asta mai de duzină, numai treburi fine, intelectuale.
p 20 jpg
Sărăcia lucrurilor. Despre felul de a vedea al celor simpli
Cei simpli se află în posesia unui adevăr pe care îl știu și copiii încredințați de ocrotirea părintească: aceea că lumea, în absența lui Dumnezeu, este prea fragilă pentru a putea exista.
E cool să postești jpeg
Violența contra profesorilor
„Violența împotriva profesorilor este în creștere”, titra la sfîrșitul anului trecut și Tagesschau un articol despre un sondaj recent, potrivit căruia „Insultele, intimidarea și atacurile fizice împotriva profesorilor au ajuns să fie la ordinea zilei în multe școli din Germania”.
foto BTC DV bis jpeg
Latina la bacalaureat
Se poate începe cu pasul just și minimal al reintroducerii latinei ca materie de bacalaureat.
p 24 S  Voinescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cîndva în anii ’70, Coreea de Nord a făcut o comandă de o mie de mașini Volvo, pe care nu le-a plătit nici pînă azi. La fiecare șase luni, suedezii le reamintesc să facă plata.
Zizi și neantul jpeg
Mame și mama
Nu mi-a plăcut niciodată prea mult ziua de 8 Martie.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce film revedem astăzi?
Revizionările ne oferă confort emo­țio­nal, ne dau un sentiment de control asupra vieților noastre și ne conectează cu tre­cutul.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Scriitorul – o specie sălbatică
Am prieteni scriitori care îmi zic: lasă, bre, că scriem pentru generațiile viitoare!
p 20 WC jpg
Nimbul după Bizanţ
Ortodoxia ca model de societate – centrat pe viaţa în Biserică, pe liturghie şi monahism – a fost un model viabil în secolele post-bizantine.

Adevarul.ro

image
Atitudine revoltătoare a unui hotel din Olanda la adresa unui român. Motivul aberant pentru care i-a anulat rezervarea
Bărbatul, cercetător în România, rezervase o cameră la un hotel din Tilburg, Olanda, dar s-a trezit ulterior cu rezervarea i-a fost anulată.
image
Imaginile sărăciei în cele mai bogate orașe din țară. „S-ar fura tot dacă n-am face asta”
România a avut în ultimul an o creștere economică de aproape 5%, iar pe hârtie lucrurile arată cum nu se poate mai bine. De o cu totul altă părere sunt tot mai mulți români care trec pragul magazinelor și a piețelor alimentare.
image
Ce vești ne dau meteorologii pentru vremea de Florii și Paște. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
În următoarele săptămâni, valorile termice vor fi destul de coborâte, fiind posibile precipitații în toate regiunile.

HIstoria.ro

image
Cele mai vechi cutremure care au lovit Țările Române în Evul Mediu
Unul dintre cele mai vechi cutremure despre care avem informații este cel petrecut în anul 1411, menționat de Emil Turdeanu în lucrarea „Un manuscris religios din timpul lui Mircea cel Bătrân”.
image
Cine a ajuns primul în Antarctica?
Acest cel mai sudic continent (mai mare decât Oceania și Europa), care acoperă aproximativ 20% din întreaga emisferă sudică, este singurul din întreaga lume ce nu are o populație nativă și nici locuire permanentă.
image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.