Din nou despre minarete, dar nu numai

Radu DRĂGAN
Publicat în Dilema Veche nr. 314 din 18-24 februarie 2010
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Există în Vîlcea o comună, Băbeni, formată din două sate – Băbeni şi Ungureni. Ungurenii, după cum o arată numele, sînt urmaşii cîtorva familii de ciobani de peste munţi, instalaţi aici în secolul al XVII-lea, cînd politica de catolicizare forţată dusă sub Maria Tereza de Imperiul Habsburgic a determinat plecarea în pribegie a unor grupuri importante de români transilvăneni. Pînă spre sfîrşitul secolului trecut, aceşti imigranţi nu erau pe deplin asimilaţi: „ungurenii“ formau un grup aparte, erau nu rareori priviţi cu ostilitate făţişă de „autohoni“ (care se declarau fiind acolo „dintotdeauna“, spre deosebire de „ceilalţi“), căsătoriile „mixte“ erau rare, cele două grupuri trăiau practic în autarhie. Acelaşi caz se întîlneşte în Ţara Loviştei, unde locuitorii din Bumbuieşti (emigraţi prin secolul al XIV-lea!) continuă să fie priviţi ca nişte străini de către „autohtonii“ din satele vecine – Boişoara şi Găujani; prin anii ’90, erau trataţi de „comunişti“, şi mai aveau încă loc bătăi crîncene. Am încercat cîndva să explic cum, în societăţile tradiţionale, acest dualism social (cei de aici şi străinii, cei buni şi cei răi, cei de jos şi cei de sus) era fundamental pentru că, structurînd simbolic societatea, perechile de opoziţii făceau să funcţioneze sistemul social ca un sistem binar pus în mişcare de setul de opoziţii simbolice între grupuri antagoniste; să amintesc aici că Lévi-Strauss dedicase acestui subiect un text celebru despre indienii amazonieni; loviştenii mei nu erau aşa de originali…


Redevine xenofobă societatea occidentală?

Mi-am amintit de acest lucru citind un reportaj despre „vînătoarea de negri“ care a avut loc acum cîteva săptămîni în orăşelul Rosarno din sudul Italiei. Aceşti imigranţi africani, muncitori sezonieri veniţi, ca în fiecare an, la cules de portocale, s-au răsculat cînd doi dintre ei au fost răniţi de focurile de armă trase de cîţiva membri ai clanului Belloco, una dintre familiile mafiei calabreze. Priviţi pînă atunci cu indulgenţă şi chiar cu oarecare simpatie, africanii sînt deodată văzuţi ca o hoardă de sălbatici („se aruncau asupra maşinilor noastre ca maimuţele“ – afirmă unul dintre localnici; „riscam să ne transmită boli“ – afirmă un altul), bunii italieni se baricadează în case, terorizaţi, unii îşi iau armele şi urmează o vînătoare în toată regula, care are ca rezultat plecarea în masă a africanilor. O altă declaraţie a unui localnic e semnificativă: „ceilalţi imigranţi – românii, polonezii, tunisienii – trăiesc ca şi noi. Nu şi negrii“, iar altul îşi aminteşte că în anii ’70, cînd italienii mergeau la lucru în Germania, „se comportau acolo cu respect“, şi adaugă: „negrii n-ar fi trebuit niciodată să uite că nu erau aici la ei acasă“.

Devine sau mai bine zis redevine xenofobă societatea occidentală, după ce făcuse din toleranţă şi multiculturalism un credo universal? Recenta afacere a minaretelor în Elveţia, problema recurentă a valului islamic în Franţa (o lege va fi votată probabil în curînd, în ţara drepturilor omului, contra celor circa 1900 de purtătoare de

, vălul islamic total, după ce acum cîţiva ani fusese interzis vălul care acoperă părul în şcoli), ici-colo, tot mai vizibile, profanări de locuri de cult şi manifestări făţişe de antisemitism şi mai ales islamofobia din ce în ce mai prezentă dovedesc cît de fragilă e pacea socială, cît de superficială şi prost asimilată – toleranţa propovăduită de elita intelectuală şi politică. Care sînt resorturile adînci ale xenofobiei recurente în civilizaţia occidentală? Trebuie observat că ea nu este, aşa cum miturile ei fondatoare o subînţeleg, urmaşa civilizaţiei greco-romane: ea s-a construit pe ruinele aceleia, de către triburile migratoare războinice care au distrus-o, dar au învăţat repede să-i calchieze formele, limba, obiceiurile, după ce puseseră capăt prin violenţă agoniei Imperiului de Apus.

Ar fi acesta un fel de păcat originar al acestei societăţi rămase mai barbare decît îi place să creadă? Ea, care i-a alungat pe arabi din Spania, i-a tolerat pe evrei închizîndu-i în ghetouri pînă cînd, excedată de propria mărinimie, i-a trimis în camerele de gazare ale „soluţiei finale“ şi iat-o cum, după cîteva decenii de ipocrită expiere a vinei colective, se reapucă să vîneze negrii, arabii, veniţi în număr mare, ce-i drept, atraşi de mirajul bunăstării şi a căror migraţie, încurajată în anii ’60, e acum privită cu ostilitate, căci criza economică actuală nu e decît prelungirea unei creşteri economice foarte lente, care a devenit vizibilă din anii ’80. Această societate nu mai reuşeşte să absoarbă şomajul endemic şi scăderea nivelului de viaţă pe care orice occidental o simte din plin. Cu alte cuvinte, tehnologia – ca să nu mai vorbim de discursul politic şi ideologie – nu are decît un impact nesemnificativ asupra mecanismelor care reglează funcţionarea societăţii, şi cea occidentală nu este decît o societate ca oricare alta, la fel de neieşită din tiparele tradiţionale, doar infinit mai extinsă şi supusă şocului mondializării.

Cînd grupul alogen „se integrează“, cînd cutumele sale diferă puţin de cele ale grupului dominant sau cînd îşi practică obiceiurile cu discreţie (este cazul primei generaţii de musulmani care n-a avut acest reflex identitar revendicativ şi radical al generaţiei următoare), el este mai uşor acceptat, de aceea europenii din Est sînt mult mai bine toleraţi, în ciuda reflexului de respingere din anii ’90. Cu alte cuvinte, mimetismul social, într-un caz, şi separarea grupurilor, în celălalt, au fost pînă de curînd garanţia păcii sociale (nu mă pot împiedica să citez iarăşi aici faimoasa maximă a Lordului Chesterfield: „Este murdar tot ceea ce nu este la locul lui“ – care nu se referă la grupurile sociale, dar li se potriveşte atît de bine). Imediat ce una dintre aceste condiţii e pusă între paranteze şi grupurile sociale interacţionează direct, ar trebui să intre în joc mecanismul regulator pe care l-am văzut acţionînd atît de bine în societăţile tradiţionale. Or, se întîmplă ca în societatea modernă occidentală acest mecanism să nu mai funcţioneze cum trebuie. De ce?

Cine e „acasă“ şi cine nu

Dacă recitim atent declaraţiile locuitorilor din Rosarno, ceea ce a pus în mişcare violenţa socială a grupului dominant e conceptul identitar: negrii africani, ca şi arabii în Franţa, nu se integrează modelului cultural al grupului dominant: ei „nu sînt la ei acasă“, dar nu se comportă ca atare („cu respect“), dimpotrivă, continuă să se comporte ca şi cum ar trăi tot într-un spaţiu cultural propriu (nu sînt „la locul lor“, ca în maxima lordului, şi faptul că sînt consideraţi „murdari“ mi se pare foarte semnificativ); aceasta explică de asemenea rezultatele surprinzătoare, doar la prima vedere, ale referendumului elveţian. Moscheile fuseseră tolerate atîta timp cît nu aveau minaretele care bruiază mesajul marcajului identitar al spaţiului social al grupului dominant (noi „sîntem acasă“, marcajul spaţial al grupului nostru e legitim, al lor nu).

Un fost ministru francez declara nu demult: „În ziua cînd vor fi tot atîtea minarete cît catedrale în Franţa, aceea nu va mai fi Franţa“.

e un alt bun exemplu: cele 1900 de purtătoare de văl islamic integral nu sînt reprezentative nici măcar pentru comunitatea de cîteva milioane de musulmani francezi, dar marcajul identitar al acestui veşmînt negru, care acoperă întregul corp, e atît de puternic, încît grupul social dominant se simte ameninţat în identitatea sa colectivă. Este interesant că rareori motivaţiile explicite se referă la adevăratele resorturi ale reacţiei sociale: sînt puse în cauză laicitatea Republicii, libertatea femeii, nevoia de a vedea la faţă persoana în cauză, în administraţie, şi multe altele, numai teama de a-şi pierde identitatea socială nu, ca să nu mai vorbim de ipocrizia care ne împiedică să recunoaştem că nu-i putem accepta uşor pe străini – căci nu e frumos să fii xenofob…

„A fi acasă“ tu însuţi, în timp ce celălalt nu e, este argumentul ultim, deşi rareori explicit, care justifică practica discriminatorie, în fine violenţa, care poate merge pînă la exterminarea grupului alogen. Violenţa socială este mai probabilă în societatea modernă, căci grupurile sociale se întrepătrund. În aceste condiţii, noţiunea de „acasă“ a grupului dominant se fragilizează: el îşi simte identitatea ameninţată, căci noţiunea de „acasă“ nu este decît expresia spaţială a identităţii grupului social.

Acest reflex violent pare să infirme teoria motorului social pe care am expus-o la început, fără s-o detaliez aici, ce-i drept. Dar trebuie observat că, dacă masa critică e rareori atinsă în societăţile tradiţionale, acest fapt se justifică din două motive: mai întîi, grupul social era restrîns, o comunitate nu depăşea cîteva sute de indivizi, ceea ce făcea ca setul de relaţii între grupurile antagoniste să fie mereu reglat, căci previzibil, ceea ce nu mai e cazul în societatea modernă, unde mobilitatea socială şi numărul de indivizi confruntaţi cu stresul, pe care ea îl provoacă, au crescut exponenţial. Pe de altă parte, în acel grup restrîns interacţiunea cu „alogenii“ era, dincolo de acest set de relaţii bine reglat social, restrînsă: „băbenii“ trăiau între ei, „ungurenii“ la fel, nu se amestecau dincolo de situaţii în general previzibile. În aceste societăţi, problema masei critice dincolo de care apar reacţiile violente ale grupului dominant era reglată prin rituri savant elaborate (Mauss a descris foarte bine latura violentă în ceremoniile de tip potlatch). În societăţile dualiste tradiţionale, dacă echilibrul grupurilor era instabil, era pentru că grupurile antagoniste erau comparabile: unul era în „centru“ sau „sus“ şi celălalt la „periferie“ sau „jos“, primul era „bun“ şi celălalt „rău“, ele nu erau egale, dar erau în continuă competiţie, într-un echilibru precar, dar stabil. Tocmai acest echilibru precar făcea să funcţioneze sistemul social. În societatea modernă, masa critică a grupului minoritar pare a fi mai uşor de atins, căci echilibrul grupurilor nu mai este atît de strict. Să dau aici un ultim exemplu: în timpul unei dezbateri publice, primarul unei localităţi alsaciene declara stîrnind (încă!) polemică: „Este timpul să reacţionăm, căci vom fi mîncaţi de vii. Sînt deja zece milioane… Zece milioane pe care îi plătim ca să nu facă nimic“ (aluzie la alocaţiile de şomaj şi de maternitate ale populaţiei maghrebine fără de lucru, dar prolifică).

Problema dacă societatea modernă este capabilă să funcţioneze pe principiul binar, ca multe dintre societăţile care au precedat-o, merită să fie pusă. Modelul ei structurant, naţiunea, pe care conceptul de „casă comună europeană“ părea a-l fi depăşit, e încă puternic, şi nu pare apt să suporte o asemenea transformare. El permite doar un procent relativ redus de populaţii alogene (destrămarea statelor multietnice ca Iugoslavia, imediat ce a fost posibil, este o dovadă), şi mesajul lor identitar e perceput ca agresiv şi destabilizator, chiar dacă e, statistic vorbind, insignifiant.

O

e vizibilă de la mare distanţă, ce să mai vorbim de mia de africani veniţi la cules de portocale, cînd tot Rosarno abia numără cincisprezece mii de suflete… Echilibrul grupurilor e imposibil de menţinut în aceste condiţii la un nivel acceptabil. Societatea modernă occidentală poate cu atît mai uşor bascula în violenţă necontrolată, cu cît sistemele de defulare socială sînt astăzi derizorii şi ludice: filmele, jocurile informatice violente şi sporturile de echipă oferă doar un simulacru de confruntare şi permit dezlănţuirea maselor de spectatori (nu de mult, violenţa de stadion şi violenţa xenofobă s-au întîlnit, la Marsilia, cu ocazia unui meci de fotbal dintre două echipe nord-africane).

Citesc pe bloguri discuţii nesfîrşite (şi neliniştitoare) despre pericolul islamizării Occidentului, şi aceste bloguri – care sînt deocamdată aproape singurul mod de exprimare al cetăţeanului lambda (spre deosebire de dl Mircea Vasilescu, cred că vulgaritatea de care dau deseori dovadă forumurile virtuale româneşti, care de altfel stau bine la capitolul antisemitism şi islamofobie, e intelectual vorbind condamnabilă, dar sociologic vorbind nepreţuită) – spun mai multe despre starea de spirit a societăţii decît toate ziarele laolaltă, expresie cum sînt a gîndirii politically correct. Cu toate acestea, violenţa provocată de contactul grupurilor sociale ajunse la masa critică este cuantificabilă şi ar fi relativ uşor predictibilă, dar nici istoria, nici ideologia dominantă a societăţii occidentale nu ne sînt astăzi de mare ajutor.

Radu Drăgan este arhitect.

image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png
p 20 Nichita Stanescu adevarul ro jpg
Alte vieți
Toate aceste vieți se hrănesc cu posibilul, mai mult decît cu realitatea lumii în care se petrec.
image png
Degetul lui Lazăr
Deși îl vor vedea pe celălalt Lazăr revenind din mormînt, în carne și oase, unii dintre martori nu vor crede.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Radu Cosașu ar fi împlinit săptămîna trecută, pe 29 octombrie, 93 de ani.
image png
Cine ascultă o casă? – despre reutilizarea fondului construit existent –
Pe 8 noiembrie este sărbătorită la nivel mondial Ziua Urbanismului, care aduce în prim-plan problemele și efectele urbanizării asupra societății și a mediului.
image png
Auriu și umbră
Ci păstrîndu-ne, dacă nu auriul, măcar aspirația către el. Și o portiță de acces.
image png
Avoidant sau secure? Mai există limba română?
E un cuvînt care reprezintă o categorie importantă în viața lor de cartier – deduc eu din ce povestesc ei.
image png
Prețuirea incompetenței
Această bursă de merit nu mai are nici o legătură cu valoarea sau cu succesul.

Adevarul.ro

image
Situație scandaloasă în Ungaria pentru mai mulți români care voiau să ajungă la Viena cu trenul. „Blesteme și înjurături”
Mai mulți români care călătoreau cu trenul dinspre București spre Viena au avut parte de o surpriză neplăcută la Budapesta. Întâmplarea a fost relatată pe rețelele de socializare de unul dintre călători.
image
Lacul din România care crește continuu, interzis. De ce nimeni nu mai are voie să se apropie de ape VIDEO
Un lac format natural, în ultimii 15 ani, într-o fostă carieră minieră din Hunedoara este considerat riscant, după ce a atins adâncimi impresionante, iar oamenii nu mai au voie să se apropie de el
image
Viața în cel mai mic sat de munte din România. Toate gospodăriile au fost îngrămădite pe un deal VIDEO
Merișoru de Munte se numără printre cele mai mici sate din România. Gospodăriile sale sunt înghesuite pe un deal, iar în sat locuiesc permanent câțiva vârstnici. Așezarea pitorească din Ținutul Pădurenilor îi atrage pe turiști.

HIstoria.ro

image
Muzica elitelor otomane
Muzica clasică otomană reprezintă o muzică orientală cultă, una a elitelor, practicată la Curtea sultanului otoman, cu diferite ocazii. Ea apare ca muzică de Curte a conducătorilor politici din Orientul Apropiat și Mijlociu, fiind o muzică echivalentă a muzicii simfonice din vestul Europei.
image
Unirea Bucovinei „în vechile ei hotare” cu România
Dezmembrarea Austro-Ungariei a permis și românilor din Bucovina să dispună așa cum doresc de propria soartă.
image
Vizita lui Cuza la Istanbul, după Unirea din 24 ianuarie 1859: Turcii resping, jigniți, bacșișul!
După Unirea din 24 ianuarie 1859, un eveniment major pentru Domnia lui Cuza l-a constituit vizita domnitorului la Constantinopol.