Detaliile apocrife și succesul de box office

Publicat în Dilema Veche nr. 381 din 2 - 8 iunie 2011
Detaliile apocrife și succesul de box office jpeg

Marile sărbători creştine accelerează pulsul credincioşilor. În astfel de perioade,  aceştia par a fi mai atenţi, mai disponibili şi mai atraşi de ritmul vieţii Bisericii. Cel mai adesea, se trece de la astenie spirituală, la galop duhovnicesc. Totul culminează în infarct spiritual, abandonare a cursei sau marcare pantagruelică a reuşitei ascetice. Evident, exerciţiul credinţei are pentru unii un efect tonifiant. Ceea ce începe ca un pariu cu miză vagă se poate finaliza sub semnul unei bune orientări a credinţei. 

Disponibilitatea celor care îşi fortifică mărturisitor credinţa este întîmpinată nu doar de viaţa liturgică a Bisericii. Atleţii credinţei beneficiază şi de un sprijin mercantil. Este vorba despre întîlnirea reciprocă dintre cerere şi ofertă. De la vînzătorii produselor de post, pînă la senzaţionalul mediatic al unor neverosimile descoperiri arheologice, totul este dispus înaintea celui care, măcar ocazional, escaladează versantul vieţii creştine. Uneori, însă, ajutorul întîlnit pe cale poate avea şi un efect deviant. Cu alte cuvinte, poţi fi smintit tocmai de ceea ce ar trebui să te echilibreze. Mirosul unor inocenţi covrigi proaspăt scoşi dintr-un cuptor poate rupe firul unei rugăciuni abia înfiripate. 

Aşa stau lucrurile şi cu acele documentare de tip Discovery, în cazul cărora, mai ales în perioada marilor praznice, eşti îmbălsămat în atmosfera de thriller a unei cabale creştine. Urmărind cîteva asemenea filme, am avut senzaţia că cel care nu stă bine la capitolul „credinţă“ riscă să rămînă cu mai puţin din ea. Nu din cauza problemei care iniţiază naraţiunea filmului, ci din pricina argumentaţiei, adică a modului în care este livrat răspunsul.

Nu este nimic ilegitim în a te întreba „Cum de avem doar patru evanghelii canonice?“, „Ce s-a întîmplat cu Sodoma şi Gomora?“ sau „Ce a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul – ucenic fidel sau trădător zelos?“. Nu poţi ocoli, însă, perplexitatea atunci cînd afli că legitimarea canonică a celor patru evanghelii este exclusiv rezultatul uneltirilor politice ale împăratului Constantin cel Mare. Acesta ar fi optat în favoarea celor patru evanghelii, în dauna altor cîtorva sute de presupuse texte apostolice, pentru a-şi consolida efortul de unificare a unui Imperiu Roman aflat în pericolul destrămării. Ca atare, efortul învăţaţilor Bisericii nu a fost decît acela de a fundamenta teologic o decizie politică. Cu alte cuvinte, teologia primelor secole ale creştinismului a fost scrisă la comandă politică. Ajungem astfel la concluzia că Sfinţii Părinţi au jucat rolul unor „tonomate“ şi că ceea ce a fost eliminat va rămîne o seducătoare necunoscută, pe care doar o epocă mai corectă politic o va redescoperi şi, de ce nu, reabilita. 

Mai departe, putem afla că, de fapt, Sodoma şi Gomora au fost lovite de meteoriţi. Explicaţia este învăluită în dovezi aduse de observaţii astronomice, geofizice şi meteorologice. Pentru că impactul a devastat mai mult decît două oraşe, justeţea pedepsei divine este pusă sub semnul întrebării. Au existat şi victime colaterale. Rîurile au ieşit din matcă, inundaţiile au făcut ravagii, o secetă cumplită s-a aşternut apoi peste toate. Efectul distrugător a fost de lungă durată. Astfel, pe lîngă soţia lui Lot, au murit şi mulţi alţi oameni din afara celor două cetăţi. Fie coerciţia nu a fost justă, din cauza victimelor colaterale, fie nu a fost vorba despre o pedeapsă. În fond, dacă locuitorii cetăţilor au fost omorîţi de meteoriţi, nu mai putem vorbi despre coerciţie divină şi, ca atare, nici despre vinovăţie. De fapt, nu mai putem spune mare lucru. Ştim sigur doar că acolo nu a fost mîna îngerilor lui Dumnezeu. Ei nu folosesc meteoriţi.  

Un subiect predilect pentru acest gen de produse TV este cel angajat de întrebarea: „Cine a fost cu adevărat Iuda Iscarioteanul?“. Documentarele dedicate acestei teme îşi propun să ne ofere portretul unuia dintre cele mai controversate personaje din istoria creştinismului. După o succintă descriere a modului în care este surprinsă figura acestuia în Evangheliile canonice, sîntem prinşi în suspansul unei interogaţii mai puţin frecventate, fiind aduşi în faţa ipotezei în jurul căreia este construită Evanghelia după Iuda – document apocrif, de provenienţă gnostică, redactat în secolele III-IV. Nu cumva Iuda a fost cel mai iscusit dintre ucenici, cel care l-a ajutat pe Hristos să îşi împlinească planul mîntuirii întregii omeniri, acceptînd propunerea acestuia de a-l vinde arhiereilor, pentru a putea fi împlinită profeţia? În fond, cel care are grijă de finanţele unei persoane, grup sau organizaţii nu poate fi decît un om de încredere. Tocmai pentru că ceilalţi fie nu rezistă tentaţiei de a se acomoda cu apropierea banilor, fie nu sînt dispuşi să se încurce în chestiuni prea lumeşti, precum contabilitatea. Excepţiile confirmă regula. Ni se poate aminti, în acest context, şi de faptul că, în romanul Ultima ispită a lui Hristos, Nikos Kazantakis avusese aceeaşi intuiţie. Se poate sugera că această coincidenţă nu este chiar întîmplătoare şi că, astfel, nu mai este tocmai o coincidenţă. Episodul sinuciderii va fi analizat din perspectiva ipotezei unei crime realizate de supuşii arhiereilor, cu scopul de a şterge toate mărturiile dorinţei acestora de a-l prinde pe Hristos. Eventual, vom fi aduşi în faţa unei interogaţii care va sugera o aparentă incoerenţă în textul neo-testamentar: Dacă trădarea lui Iuda a fost profeţită, ce sens mai are să vorbim în cazul acestuia despre liber arbitru şi, implicit, despre vinovăţie? În cele din urmă, ne va fi înfăţişat profilul unui personaj despre care nu vom mai şti ce să credem: A fost Iuda cel care, prin propriul fel de a fi şi prin alegerile sale, a făcut posibilă împlinirea unei profeţii – una care putea fi actualizată şi altfel, cît timp arhiereii fariseilor căutau să-l prindă pe Hristos cu orice preţ? Sau, mai degrabă, Iuda a fost pionul de sacrificiu al unui plan grandios? Documentarul va lăsa deschisă calea interogativă care duce către cea din urmă variantă, anulînd printr-un stil expeditiv alternativa sa. Astfel de documentare te pot găsi, la început, într-o stare de disponibilitate faţă de revelaţia Hristică şi te pot lăsa, la final, în postura de chestor al faptelor lui Hristos. Rugăciunea va fi înlocuită de suspiciune, iar Noul Testament de Codul Civil. 

Am scris toate aceste lucruri pentru că se apropie Praznicul Cincizecimii. În măsura în care pasajul pogorîrii Sfîntului Duh sub forma unor limbi de foc pe cei 12 apostoli va fi reflectat de acest tip de documentare, mă aştept să aflu că, de fapt, a fost vorba despre un fel de combustie periferică observată la o specie de salamandre amazoniene şi că apostolii nu vorbeau limbi, ci se adresau într-un fel de lingua franca a epocii, eradicată din orice fel de izvoare istorice de ambiţia hegemonică a Imperiului Roman. 

În fond, nimeni nu prea mai cumpără lucruri spuse de secole. Tradiţia patristică, ca orice mainstream, poate obţine mai greu un succes de box office, în timp ce orice detaliu apocrif poate fi convertit în succes de piaţă.

Andrei Găitănaru este doctorand la Facultatea de Filozofie şi membru al Centrului de Studii Medievale de la Universitatea Bucureşti.

image png
Supraviețuire
Pentru că am aflat de pe Facebook că o pisică îngheață și moare de frig la -15 de grade.
image png
Autenticitatea, între parfum și mujdei
În psihologie, esența unei personalități este definită, în principiu, de cinci caracteristici centrale.
image png
Speranța
Speranţa este una dintre virtuţile teologice.
image png
Scriptura: arbore, spital, cer
Pentru că Dumnezeu însuși li se dezvăluie ca o carte care „nu se închide”.
image png
Inima casei
Acum, la facultate, împreună cu colegele mele, doctorande în arhitectură, Irina Scobiola și Silvia Costiuc, îi învățăm pe studenții noștri cum să proiecteze o locuință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Sau că liliecii sînt, în unele privințe, niște creaturi de invidiat? Sau că bat sex e totuna cu bad sex?
image png
Moș Nicolae
Poveștile lor nu mi-au diminuat cu nimic credința în Moși.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Sărbătorile vin!”
Problema nu prea are legătură cu renul Rudolf și vorbește mai mult despre tine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.

Adevarul.ro

image
Răzbunarea unui patron disperat că îl abandonează angajații. „Sunt sigur că o să-mi săriți în cap cu treaba asta”
Tot mai mulți antreprenori se plâng nu doar de faptul că își găsesc cu greu angajați, dar și că mulți dintre ei pleacă după doar câteva săptămâni și îi lasă baltă, fără preaviz și fără să suporte niciun fel de consecințe. Un patron crede că a găsit soluția la această problemă
image
Mircea Badea: „De ce să stea Simona Halep în România?! O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”
Prezentatorul de la Antena 3 comentează decizia sportivei de se muta la Dubai.
image
Româncă gravidă în nouă luni, înjunghiată în Țara Galilor. Motivul pentru care agresorul, tot român, o urmărea de o lună
Andreea Pintili, o româncă de 29 de ani care locuiește în Țara Galilor, a fost înjunghiată de mai multe ori de un conațional care o urmărea și posta pe TikTok clipuri cu ea și cu copiii săi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.