Un oraș pentru toată lumea

Publicat în Dilema Veche nr. 382 din 9 - 15 iunie 2011
Un oraș pentru toată lumea jpeg

Ilariopolis

N-am călătorit niciodată mult. N-am vă­zut oraşe peste oraşe, geniale, importante, nor­male sau murdare. N-am putut face asta, chiar dacă mi-am dorit. Escapadele me­le cele mai dese şi cele care mi s-au în­tipărit în memorie au fost cele către casa bu­nicilor, la ţară. Şi, trebuie să măr­tu­ri­sesc, am fost dintotdeauna mai atras de pa­cea mediului rural. Oraşul mi s-a părut de mul­te ori prea zgomotos şi obositor. Chiar dacă mi-am trăit toată viaţa în Bucureşti (iar aici se află toate amintirile mele), am dis­preţuit acest oraş şi mi-am dorit mai de­grabă să plec la munte sau la mare. A tre­buit totuşi să treacă zile, luni, ani, ca să rea­lizez umorul negru, paradoxul şi ciu­dă­ţenia oraşului meu, Bucureşti. Locul unde, lîn­gă mormane de gunoi, se înalţă vile im­pu­nătoare de milioane de euro. Locul unde sînt maşini extrem de scumpe, dar prea mulţi oameni săraci. Locul unde absurdul se confundă cu normalul, iar grotescul cu plă­cutul. Acesta este oraşul unde tragedia este estompată de umor negru şi haz de ne­caz. Un oraş, care chiar în ciuda aspectelor u­rîte, merită numele de Ilariopolis (oraşul bu­curiei) atribuit de către Octavian Paler. Bu­cureştiul e un oraş pentru oameni in­tro­ver­tiţi, dar şi pentru extrovertiţi. Este un oraş pentru bătrîni, dar şi pentru copii. Un oraş pentru oameni de la ţară, dar şi din me­diul urban, astfel încît aceste două no­ţiuni (de urban şi rural) îşi pierd din sub­stan­­ţă, consistenţă şi nu mai înseamnă ab­so­lut nimic. Un oraş pentru odihniţi şi obosiţi, Bu­cureşti este un oraş pentru toată lumea.

Maximilian DOBRE

Micul Paris, azi

Locuiesc în Bucureşti şi pot să spun că îmi place. Cu toate că metropola este un a­mal­gam de clădiri urîte şi frumoase, de parc­uri şi gaze de eşapament, are un farmec a­parte. Cu toţii ştim că, în trecut, Bu­cu­reş­tiul purta numele de Micul Paris, re­pre­zen­tînd o variantă mai mică şi îndepărtată a luminoasei capitale franceze. Cu toate că în perioada comunistă au fost distruse mul­te clădiri impresionante, în locul lor au a­pă­rut altele, pentru ca, astăzi, sticla şi oţelul să se combine cu eleganta arhitectură in­ter­belică.

În Bucureştiul zilelor noastre există în­să numeroase probleme, cum ar fi cozile in­ter­minabile de maşini, canalizarea, sau pe­ri­culoasele haite de cîini ce colindă toată ziua străd­uţele dintre blocuri sau case. De la fe­reastra apartamentului meu se poate re­mar­ca degradeul de la albastru la gri al ce­ru­lui, pe linia orizontului formîndu-se un strat gros de smog.

Dar parcurile, teatrele şi mall-urile îi fac pe locuitori să uite de problemele oraşului în favoarea distracţiei.

Ştefan SEBASTIAN

Oraşul ideal?

Eu cred că oraşul ideal ar fi unul al vii­torului, unde să locuim în blocuri de 200 de e­taje, cu multe spaţii verzi între ele, iar tra­ficul nu ar fi o problemă, pentru că toate ve­hi­culele pot să zboare. Îmi imaginez un ast­fel de oraş SF, unde energia să nu mai po­lueze, iar deşeurile să poată fi dezintegrate direct.

Mi-ar plăcea să mă teleportez pînă în curtea şcolii şi să studiem astronomia cu pro­fesori extratereştri care să organizeze pe­riodic excursii pe alte planete, iar în loc de caiete să folosim un robo-calculator care, de preferat, să ne spună şi cînd greşim, iar la lecţiile de istorie să învăţăm despre criza de demult şi despre un domn, mare luptător cu moţiunile de cenzură.    

Vlad GEORGESCU

Oraşul perfect?

Lumea noastră este plină de oraşe mi­nu­nate. Mulţi visăm să mergem la Paris sau la Londra, însă chiar şi cele mai fru­moa­se oraşe nu duc lipsă de probleme. Asta m-a făcut să mă întreb: Oare este posibil să cons­truim „oraşul perfect“? Toţi visăm la acest oraş, însă poate el să părăsească lu­mea fictivă?

Mulţi avem cerinţe care pot fi con­si­derate „exigente“. De la locaţie pînă la cea mai mică vieţuitoare. Oare chiar ne dorim un oraş cu plajă ? Apusul soarelui, văzut din astfel de locuri, este minunat, dar oare pro­blemele, care se nasc simultan cu aceas­tă locaţie, nu pot „spulbera“ alegerea noas­tră? Dezastrele care pot avea loc în orice zi îm­piedică oraşul nostru de vis să fie „per­fect“.

De asemenea, cum rămîne cu locuinţele? Clă­diri ce par să atingă norii sau căsuţa dră­guţă cu grădiniţă, la care visăm după o anu­mită perioadă? Ne dorim un oraş mare sau mic? Ce am vrea să se găsească în el? Idei­le noastre nu par atît de certe! Poate fap­tul că nu ne putem hotărî arată că ne schim­băm mereu concepţiile despre acest o­raş şi poate ar fi mai bine să rămînă doar un vis.

Florica MIRCEA

Oraşul preferat

Viena este unul dintre oraşele mele pre­ferate. Curăţenia, ordinea şi disciplina sînt la ele acasă. Pe străzile din centru miroase a parfum îmbietor. Oamenii sînt foarte or­do­naţi şi disciplinaţi. Dacă văd un gunoi pe jos îl ridică şi îl pun la coş. Pentru a di­mi­nua poluarea, mulţi au renunţat la maşini şi şi-au cumpărat biciclete. Astfel traficul nu este aglomerat ca în alte mari oraşe. Spa­ţiile verzi sînt foarte importante şi de a­ceea tot oraşul este împînzit cu pomi şi flori.

Din toate aceste motive, eu consider Vie­na un oraş unde toată lumea şi-ar dori să lo­cu­iască.

Laurenţiu SOARE

Sportul la el acasă

Oraşul, în care aş dori să trăiesc, s-ar afla într-o zonă montană străjuit de munţi î­nalţi. El ar avea foarte multe pîrtii de schi şi o telegondolă care să te ducă pînă pe al­bele căciuli ale munţilor. De pe munţi se poa­te vedea valea împădurită a rîului ce stră­bate oraşul.

În centrul atenţiei s-ar afla multe ho­te­luri, magazine de suveniruri şi un ci­ne­ma­to­graf 3D. De asemenea, aici s-ar afla un parc de distracţii şi băi termale.

Primarul oraşului ar trebui să fie un îm­pă­timit al sporturilor. La dorinţa acestuia, o echipă de roboţi constructori ar clădi pen­tru el tot ce îşi doreşte.

Un oraş ca acesta ar avea multe pro­bleme cu energia, dar s-ar putea construi cen­trale eoliene pe vîrful munţilor.

Un singur defect are oraşul acesta, nu are nume.

Ioan PARASCHIVESCU

100% automatizat

Oraşul în care aş dori să trăiesc este u­nul 100% automatizat. Un oraş mare, cu mulţi locuitori, ce utilizează mereu ultimul tip de tehnologie şi cele mai noi gadget-uri.

Populaţia, pe lîngă capacitatea ei de a se des­curca cu tehnologia, ar fi de asemenea mai civilizată, neîncercînd să fraudeze sis­te­mul, atît de bine pus la punct de către au­to­rităţi şi firme.

Oraşul nu s-ar confrunta cu pene de cu­rent, existînd multe generatoare gata să vină în ajutor la nevoie. Aparatele ar fi la pre­ţuri rezonabile, pentru ca toată lumea să poa­tă fi în rînd cu ceilalţi. Hacker-ii şi vi­ru­şii nu ar cauza nici o problemă, locuitorii ora­şului fiind prevăzuţi cu ultimele tipuri de software împotriva lor.

Deoarece aceste lucruri ar avea nevoie de o mare sursă de curent, la marginea ora­şu­lui ar fi construite centrale eoliene, iar pe blo­curi ar fi montate panouri solare pentru a micşora consumul. Acest oraş este prea bi­ne pus la punct pentru a da greş.

Răzvan DOBRE

Copiii din clasa a VIII-a de la Şcoala nr. 194 „Marin Sorescu“, Bucureşti

50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
„Binecuvîntare" papală pentru proiectele preşedintelui Macron
Cotidianul Le Monde precizează că Emmanuel Macron a stat de vorbă cu Papa Francisc exact 57 de minute.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
13-15 iunie '90. Stelian Tănase: Cei care aruncau cu flori în mineri există și astăzi. Societatea, la fel de divizată
Stelian Tănase: Am îngropat instituțional, dar și emoțional acele evenimente. Ne amintim de ele cînd și cînd, mai ales jurnaliștii. Numai în media mai transpare subiectul. Nu avem o emoție publică.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Donald Trump şi Kim Jong-un, foarte mulţumiţi de summit; analiştii, mai sceptici
Următorul astfel de exerciţiu de mare amploare este prevăzut pentru luna august.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Interviu cu criticul George Banu despre Festivalul de la Sibiu
Cea mai recentă carte semnată de George Banu se intitulează Isuşii mei şi a apărut la Editura Nemira, Mihaela Marin fiind autoarea fotografiilor care însoţesc aceste eseu despre „coexistenţa cu arta sacră”.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
"Meciul secolului": Donald Trump vs Kim Jong-un
Insula pe care se află acest hotel are avantaje mari în materie de securitate. Se află nu departe de ţărm şi de centrul statului-oraş, deplasările se pot deci controla uşor. Este legată de ţărm printr-un teleferic, un tunel şi un pod pietonal.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cotidianul francez La Croix: „Ameninţare asupra luptei anti-corupţie în România”
„Emblemă a luptei împotriva corupţiei din 2013 încoace, Laura Kövesi a devenit inamicul partidului la putere.”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Epidemia politică anti-sistem din Europa
În Europa s-a format deja un fel de arc geografic anti-sistem. Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Grecia, Austria, Italia au intrat într-o logică anti-sistem, care este una anti-Bruxelles.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ce ar trebuie să facem de Ziua Copilului?
În fiecare an, pe 16 iunie, se mai sărbătoreşte Ziua copilului african, în amintirea unui masacru comis pe 16 iunie 1976 la Soweto.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Bugetul ca o plastilină. Cum trag cheltuielile de venituri riscînd să rupă deficitul
În primul rînd, cheltuielile cresc mult mai puternic decît veniturile. Raportul este aproape dublu, adică veniturile au crescut cu 11,8%, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile au avut un salt cu 21,5%.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Airbus Helicopters amenință Guvernul cu închiderea uzinei din Brașov: "Răbdarea noastră are limite!"
Șeful Airbus Helicopters, Bruno Even, a precizat pentru cotidianul La Tribune că aşteaptă o poziţionare fermă din partea României.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Salonul cărţii din Balcani la Paris: poetul Paul Vinicius invitat din România
Nu întîmplător acest Salon propune o altă privire asupra Balcanilor, prin dezbaterile programate sau proiecţiile cinematografice.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Diavolul și bunul Dumnezeu
România a deviat major de la ținta asumată de a avea un deficit structural de 1% din PIB.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Închiderea unui centru de experimente nucleare în Coreea de Nord: partidă de poker mediatic?
Coreea de Nord a anunţat, ca un gest de bună voinţă, distrugerea unui centru subteran de experienţe nucleare.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Theodor Paleologu: Cînd Viorica Dăncilă deschide gura, îţi crapă obrazul de ruşine
În opinia sa, "Guvernul Dăncilă sau mai exact persoana doamnei Dăncilă este o ruşine naţională (...).”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Pascal Bruckner la RFI România
Cuvîntul fobie vine din grecește și înseamnă frică, iar frica e un sentiment firesc. Avem dreptul la frică, de exemplu avem dreptul să ne temem de Islam, mai ales văzînd cum evoluează, cum a evoluat în ultimii 20-30 de ani, iar asta nu înseamnă rasism. Îmi pare foarte rău dar frica nu înseamnă rasism.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Un pas înainte la PIB, stagnare la salarii
Desigur, urcarea în clasamentul european al PIB este un fapt de semnalat. Dar entuziasmul ar trebui să fie mai moderat, dintr-un motiv simplu...
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Lucian Pintilie a încetat din viață
Interdicţia de a mai lucra în România îl determină să se expatrieze în 1973.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Fericitul Vladimir Ghika, prințul care a devenit marele vagabond apostolic
Vladimir Ghika este unul dintre cei mai interesanți sfinți contemporani. El s-a născut în anul 1873 la Constantinopole.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: Spike Lee şi Lars von Trier revin în forţă
Danezul Lars von Trier nu mai e persona non grata, aşa cum fusese după în 2011 în urma declaraţiilor sale.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ministrul de Externe, convocat de Klaus Iohannis la Cotroceni, în scandalul ambasadei
Şeful statului a acuzat PSD că face politică externă "după ureche" şi riscă să scoată ţara din UE.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: un dizident rus reţinut acasă, un lepros carismatic şi un film-fluviu
Producătorii şi actorii filmului Leto au urcat însă covorul roşu iar în susul treptelor au ridicat o pancartă pe care era scris în negru numele regizorului absent.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Le Monde despre decizia lui Donald Trump
"O decizie absurdă cu efecte destabilizatoare", este intitulat un editorial publicat de Le Monde pe acest subiect.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Opozantul Nikol Pachinyan numit prim ministru al Armeniei
Societatea civilă poate, în mod paşnic, să provoace schimbări la nivelul puterii atunci cînd aceasta din urmă se auto-descalifică prin abuzuri.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.