Un București paralel

Agatha Cristiana GEORGESCU
Publicat în Dilema Veche nr. 382 din 9 - 15 iunie 2011
Un București paralel jpeg

Prin geamul deschis intră o adiere cal­dă. Poate prea caldă pentru luna a­prilie. Cartea lăsată neglijent pe pat îşi deschide paginile în bătaia vîntului stîr­nit de uşa trîntită. Praf. Odată cu vîn­tul, intră în casă şi praful de pe străzile cu gă­u­ri în asfalt şi clădiri dărîmate sau în curs de demolare, aşa cum e tot oraşul, de fapt. E vineri seara. Soarele mai stăluceşte pu­ţin înainte de a se stinge în alţi şi alţi nori plini de praf, cu zgomotul motoarelor tu­rate puternic, pe fundal.

La adăpostul luminii crepusculare, pe u­na dintre străzile obscure ale Bucureştilor, doi bărbaţi cu părul cărunt, ciufuliţi şi mîn­jiţi de uleiuri şi vopseluri colorate, probabil tre­cuţi de prima tinereţe, meşteresc o ma­şi­nărie ciudată, dintr-o grămadă de fiare şi fi­re metalice. Nimeni nu-i va deranja aici.

Pe la ora asta, pensionarele gătesc ci­na, care trebuie să aibă neapărat un miros puternic de ceapă şi carne pră­jită, special împrăştiat în toată scara blo­cului, cu scopul de a le arăta vecinilor sta­tu­tul lor social, dar şi talentul bucă­tă­re­sei.

– Mai pune puţină benzină în rezervor, Ra­du, doar nu vrei să rămînem în pană, prin cine ştie ce Epocă Preistorică!

– Nu dom’le!

Ciudaţii savanţi se ocupă acum de unul din­tre cele mai importante proiecte ale lor: Ma­şina Timpului.

– Mai repede! Urcă, Radu!

– Cum să urc, Tudor?! Ai uitat să pui apă în minifrigider!

– Nu poţi să stai fără apă?

– Chiar nu pot mai mult de 5 zile, 11 ore, 45 de minute şi...

– Bine, fie! Îţi aduc apă de la robinet.

– Nu! Mai bine, nu! Lasă... Decît să beau apă de la robinet, mai bine mor de sete...

– Atunci, hai odată!

Cei doi intră... sau cum se poate numi oa­re introducerea lor în ciudăţenia obţinută din grămada de fier vechi, vopsit strident, mul­ticolor? Un ochi neavizat nu ar fi văzut nici o uşă prin care să te strecori.

Un sunet de sticlă spartă, o lumină pu­ter­nică şi... întuneric. Fierătania dispare din curtea casei cu nr. 125.

O altă lume

Aceeaşi grămadă de fier, multicoloră, a­pare pe o stradă inundată de lumina solară, fil­trată de norii de un alb curat. Clădirile vechi sînt într-o stare perfectă, iar din ca­se­le curate se aud rîsete de copii şi ies aburi de cafea. Printre ramurile înflorite ale me­ri­lor de pe alee bate un vînt nici prea cald, nici prea rece, iar pe străzile netede circulă bi­ciclete şi maşini ce folosesc benzină eco­lo­gică.

Din grămada de fiare ies cei doi bărbaţi la fel de cărunţi, dar parcă mult mai ciu­fu­liţi. Pe lîngă ei trece o doamnă cu un cîine.

– Mă scuzaţi, ştiţi cumva în ce an sîn­tem? întrebă Radu, cel mai tînăr dintre ei.

– În anul 2011, domnule, mai exact în luna aprilie. S-a întîmplat ceva cu dum­nea­voas­tră?

– Nu. Mulţumesc pentru ajutor.

Tudor îl apucă de umeri pe Radu şi în­cepu să-l scuture puternic.

– Omule, ai uitat să pui ceva, sau ai cal­culat ceva greşit?

– Ce ai, Tudore?

– Sîntem tot în anul 2011, poate doar cu cî­teva ore mai tîrziu sau mai devreme! Dar un­de? Tot în România?

– Imposibil!!!

– Radule, a greşi e omeneşte. Ai greşit şi tu...

– E imposibil! La noi pe stradă nu-i aşa de curat şi sînt gunoaie aruncate pe jos la tot pasul...

– Poate au făcut curat azi.

– Curat? Cum să fi făcut curat pe strada asta? Uită-te la maşinile acelea ecologice, nu sîntem în Bucureştii zilelor noastre, sîn­tem în viitor!

– Nu, nu sîntem. Tocmai am întrebat-o pe femeia cu cîinele. E aprilie 2011.

– Cu neputinţă! Sîntem tot în Bucureşti, tot în aprilie 2011 şi totul e diferit faţă de cum era acum zece minute.

– Şi dacă sîntem în altă lume? O lume pa­ra­lelă. Asta presupune că avem în faţa noa­stră acelaşi oraş, cu aceleaşi date geo­gra­fice şi aceiaşi oameni, cu aceleaşi date per­sonale. Singura diferenţă, din cîte văd eu, e comportamentul lor, care este total di­ferit.

– Hai să mutăm undeva maşinăria, nu se prea potriveşte cu peisajul din jurul nos­tru.

– Apoi, mergem să bem un pahar cu apă.

Cei doi savanţi urcară pe scările unei ca­se pînă la etajul 2, unde intrară pe palier.

– Dacă aş şti mai exact ce-i pe aici, aş ră­mîne în această lume paralelă. Poate că aşa am să fac. N-ai rămîne şi tu?

– Cine ştie ce se mai întîmplă şi pe aici, Ra­dule. Nimic nu poate fi atît de bun, fără să aibă şi un mic defect, mormăie Tudor a­bia auzit.

Intrară pe o uşă din lemn mat, nelăcuit, ră­masă totuşi în stare perfectă. Nu-şi amin­teau ca uşa lor să fie aşa, dar avea acelaşi nu­măr bine ştiut. Intrară într-o casă com­plet diferită de a lor: ordonată, curată, ele­gant mobilată, cu aparatură electrocasnică mo­dernă. Păşesc în linişte pe holul bine lu­mi­nat, decorat cu tablouri viu colorate. Dau nas în nas cu doi bărbaţi, la patru ace. Stu­poare! Erau „dublurile“ lor. Toţi patru se spe­rie, ţipă, se mai uită încă o dată miraţi unii la alţii şi încep să se ciupească pentru a fi siguri că nu visează. După cîteva se­cun­de se dezmeticesc şi fac cunoştinţă. Este u­nul dintre cele mai bizare momente din via­ţa lor. În final, cei doi savanţi bogaţi îi con­duc prin „oraşul perfect“ pe ciudaţii ieşiţi din fierătaniile Maşinii Timpului.

Pe stăzile perfecte ale Bucureştilor din lumea paralelă, imposibil de ima­ginat pentru cei veniţi din pra­ful, zgomotul, murdăria şi poluarea Ca­pi­talei, se plimbă două perechi de gemeni, sau cel puţin aşa par. Doi dintre bărbaţi se uită mi­raţi în jurul lor, la copacii înfloriţi, ali­niaţi cuminţi în faţa fiecărei clădiri. Par p­i­caţi din cer. Pe chipurile celorlaţi doi se poa­te citi amuzamentul, atunci cînd trec pe lîn­gă fiecare dintre cei care lor li se pare banal, dar care vi­zitatorilor li se pare ca rupt din­tr-un vis fru­mos.

Cei doi vizitatori zîmbesc la fiecare pas, la vederea fiecărei feţe liniştite şi prie­te­noase sau a unei oaze de verdeaţă şi al celui mai mic detaliu al arhitecturii vechi a ora­şu­lui, bine conservată şi întreţinută. Se lasă în­duioşaţi de orice adiere înmiresmată, de orice rîs de copil, împletit cu clinchetul unei bi­ciclete, murmurul unei note cîntate la pian, chitară sau saxofon, în vechile case bu­cureştene. Trag cu nesaţ în piept aburul mi­rosind a pîine caldă dintr-o brutărie sau a­romele ieşite din patiseriile în care se coc pe vetre cu foc de lemn imense plăcinte cu me­re şi scorţişoară ori cu dovleac. Cei doi au în faţă îmbinarea perfectă dintre oraşul mo­dern şi cel vechi, oraş plin de cultură şi istorie, preţuită şi bine păstrată.

Întoarcerea acasă

Într-un tîrziu, savanţii ajung, împreună cu maşinăria lor multicoloră, în faţa casei, din lumea reală.

– Şi aici poate fi la fel, Radule.

– Poate nu chiar la fel. Noi nu am purta ni­ciodată costume ca acelea ale lor...

– Probabil că ai dreptate... Oricum, pu­tem face ceva, putem face o schimbare. Pu­tem face şi păstra curăţenie, putem în pri­mul rînd restaura şi păstra vechile clădiri, pu­tem planta copaci noi, putem...

– Putem, Tudore, putem... ţipă cu năduf Radu, ciufulit mai mult ca niciodată.

– Şşşt! Vrem să dormim la ora asta, lu­na­ticule! ţipă arţăgoasă vecina de la etajul 3.

Agatha Cristiana GEORGESCU, clasa a VII-a, Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes“, Bucureşti

50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
„Binecuvîntare" papală pentru proiectele preşedintelui Macron
Cotidianul Le Monde precizează că Emmanuel Macron a stat de vorbă cu Papa Francisc exact 57 de minute.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
13-15 iunie '90. Stelian Tănase: Cei care aruncau cu flori în mineri există și astăzi. Societatea, la fel de divizată
Stelian Tănase: Am îngropat instituțional, dar și emoțional acele evenimente. Ne amintim de ele cînd și cînd, mai ales jurnaliștii. Numai în media mai transpare subiectul. Nu avem o emoție publică.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Donald Trump şi Kim Jong-un, foarte mulţumiţi de summit; analiştii, mai sceptici
Următorul astfel de exerciţiu de mare amploare este prevăzut pentru luna august.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Interviu cu criticul George Banu despre Festivalul de la Sibiu
Cea mai recentă carte semnată de George Banu se intitulează Isuşii mei şi a apărut la Editura Nemira, Mihaela Marin fiind autoarea fotografiilor care însoţesc aceste eseu despre „coexistenţa cu arta sacră”.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
"Meciul secolului": Donald Trump vs Kim Jong-un
Insula pe care se află acest hotel are avantaje mari în materie de securitate. Se află nu departe de ţărm şi de centrul statului-oraş, deplasările se pot deci controla uşor. Este legată de ţărm printr-un teleferic, un tunel şi un pod pietonal.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cotidianul francez La Croix: „Ameninţare asupra luptei anti-corupţie în România”
„Emblemă a luptei împotriva corupţiei din 2013 încoace, Laura Kövesi a devenit inamicul partidului la putere.”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Epidemia politică anti-sistem din Europa
În Europa s-a format deja un fel de arc geografic anti-sistem. Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Grecia, Austria, Italia au intrat într-o logică anti-sistem, care este una anti-Bruxelles.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ce ar trebuie să facem de Ziua Copilului?
În fiecare an, pe 16 iunie, se mai sărbătoreşte Ziua copilului african, în amintirea unui masacru comis pe 16 iunie 1976 la Soweto.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Bugetul ca o plastilină. Cum trag cheltuielile de venituri riscînd să rupă deficitul
În primul rînd, cheltuielile cresc mult mai puternic decît veniturile. Raportul este aproape dublu, adică veniturile au crescut cu 11,8%, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile au avut un salt cu 21,5%.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Airbus Helicopters amenință Guvernul cu închiderea uzinei din Brașov: "Răbdarea noastră are limite!"
Șeful Airbus Helicopters, Bruno Even, a precizat pentru cotidianul La Tribune că aşteaptă o poziţionare fermă din partea României.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Salonul cărţii din Balcani la Paris: poetul Paul Vinicius invitat din România
Nu întîmplător acest Salon propune o altă privire asupra Balcanilor, prin dezbaterile programate sau proiecţiile cinematografice.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Diavolul și bunul Dumnezeu
România a deviat major de la ținta asumată de a avea un deficit structural de 1% din PIB.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Închiderea unui centru de experimente nucleare în Coreea de Nord: partidă de poker mediatic?
Coreea de Nord a anunţat, ca un gest de bună voinţă, distrugerea unui centru subteran de experienţe nucleare.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Theodor Paleologu: Cînd Viorica Dăncilă deschide gura, îţi crapă obrazul de ruşine
În opinia sa, "Guvernul Dăncilă sau mai exact persoana doamnei Dăncilă este o ruşine naţională (...).”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Pascal Bruckner la RFI România
Cuvîntul fobie vine din grecește și înseamnă frică, iar frica e un sentiment firesc. Avem dreptul la frică, de exemplu avem dreptul să ne temem de Islam, mai ales văzînd cum evoluează, cum a evoluat în ultimii 20-30 de ani, iar asta nu înseamnă rasism. Îmi pare foarte rău dar frica nu înseamnă rasism.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Un pas înainte la PIB, stagnare la salarii
Desigur, urcarea în clasamentul european al PIB este un fapt de semnalat. Dar entuziasmul ar trebui să fie mai moderat, dintr-un motiv simplu...
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Lucian Pintilie a încetat din viață
Interdicţia de a mai lucra în România îl determină să se expatrieze în 1973.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Fericitul Vladimir Ghika, prințul care a devenit marele vagabond apostolic
Vladimir Ghika este unul dintre cei mai interesanți sfinți contemporani. El s-a născut în anul 1873 la Constantinopole.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: Spike Lee şi Lars von Trier revin în forţă
Danezul Lars von Trier nu mai e persona non grata, aşa cum fusese după în 2011 în urma declaraţiilor sale.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ministrul de Externe, convocat de Klaus Iohannis la Cotroceni, în scandalul ambasadei
Şeful statului a acuzat PSD că face politică externă "după ureche" şi riscă să scoată ţara din UE.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: un dizident rus reţinut acasă, un lepros carismatic şi un film-fluviu
Producătorii şi actorii filmului Leto au urcat însă covorul roşu iar în susul treptelor au ridicat o pancartă pe care era scris în negru numele regizorului absent.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Le Monde despre decizia lui Donald Trump
"O decizie absurdă cu efecte destabilizatoare", este intitulat un editorial publicat de Le Monde pe acest subiect.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Opozantul Nikol Pachinyan numit prim ministru al Armeniei
Societatea civilă poate, în mod paşnic, să provoace schimbări la nivelul puterii atunci cînd aceasta din urmă se auto-descalifică prin abuzuri.

Adevarul.ro

image
Austria se opune aderării României şi Bulgariei la Schengen. Anunțul, făcut de ministrul de Interne
Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a anunțat hotărârea definitivă a ţării sale de a se opune prin veto aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, din cauza creşterii migraţiei ilegale.
image
A renunțat la „visul american” și s-a întors în România. Povestea pensiunii dintr-un cătun izolat în splendoare
După 26 de ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, Virgil Marchiș s-a întors definitiv acasă, în Maramureș, unde și-a făcut o pensiune împreună cu femeia iubită. Spune că nu s-ar mai duce în America decât în vizită și doar alături de partenera lui.
image
Actori din Wednesday, despre filmările în România: „Nimic nu m-a pregătit pentru asta”
Câțiva dintre actorii străini din serialul „Wednesday” (Addams), producția filmată în România, care a avut cea mai bună lansare de pe Netflix, au vorbit despre experiența lor din țara noastră, într-un interviu pentru HotNews.ro

HIstoria.ro

image
Căderea comunismului în Polonia şi Ungaria. „Reabilitarea” lui Imre Nagy
Dintre cei șase sateliți ai Uniunii Sovietice în Europa răsăriteană, Polonia și Ungaria au reprezentat un caz aparte.
image
Prima zi de ocupație germană în București
În dimineața zilei de 6 decembrie 1916, primarul Bucureștilor, Emil Petrescu, însoțit de mai mulți ambasadori – Vopicka (SUA) sau baronul Vredenburg (Olanda) – au ieșit în întâmpinarea armatelor Puterilor Centrale până aproape de Chitila.
image
Katiușa, „orga lui Stalin“: O revoluție în materie de artilerie autopropulsată
Adevărata revoluție în materie de artilerie autopropulsată a venit de la ruși: teribilele lansatoare multiple de rachete Katiușa.