pentru demnitate

image png
Demnitatea în vremurile rețelelor sociale
Dintre aceștia, mulți au impresia că duc lupta cea bună, dar de fapt ajung să anuleze – denigrînd și distrugînd valori și vieți – însuși conceptul de demnitate.
p 11 jpg
Între Capșa și Facebook. Închipuiri protocroniste
Cum „toate au fost la timpul lor ceva exagerat”, zic să ne gîndim că, uneori, poate exagerăm online!
p 10 WC jpg
p 12 jpg
„De ce, la Moscova, Diavolul împarte dreptatea?” – interviu cu Anton BREINER –
Tema evadării din sistem este prezentă și la Sașa Sokolov, în Școală pentru proști, însă sub o altă formă, căci aici vorbim despre o evadare în nebunie.
p 13 jpg
Demnitatea – între discurs asupra metodei și recursul la metodă
Ce pot oferi este o perspectivă lucidă (sper!) și binevoitoare asupra unei teme sensibile.
p 14 sus Bruce Lee jpg
Care-i treaba cu demnitatea?
Pentru că nu există urmă de demnitate în înjosirea celuilalt.
image png
Eutanasia, o moarte demnă?
Slovacia permite, de asemenea, eutanasia pasivă, cu condiția ca pacientul să-și fi dat consimțămîntul în mod volunta