Mîncînd cuvinte

Publicat în Dilema Veche nr. 385 din 30 iunie - 6 iulie 2011
Mîncînd cuvinte jpeg

O indigestie umblă prin Europa – o indigestie a cuvintelor. De la gripa aviară, la gripa porcină şi boala vacii nebune, universul culinar al europenilor a fost aşezat sub semnul angoasei. De curînd, a venit rîndul legumelor. Un virus a provocat anatemizarea castraveţilor europeni. La auzul numelui virusului „E.coli“, aceştia au devenit persona non grata în bucătăriile Bătrînului Continent. Un singur nume a stigmatizat întreaga recoltă. De la proprietarii de restaurante, la vînzătorii din pieţe, cu toţii au încercat să arate că produsele lor sînt inofensive, muşcînd şi înghiţind cu încredere leguma din familia curcubitaceelor. Foarte puţini s-au încumetat să cumpere. Ba, mai mult, printr-un transfer al suspiciunii, au început să fie bănuite şi roşiile.  

Fenomenul ne aduce nu doar în faţa unei îngrijorări strict sanitare, ci ne aşază şi în faţa puterii transformatoare a cuvintelor. Un singur cuvînt poate transforma ceea ce mîncăm, ceea ce vedem sau ceea ce simţim. Nu contest rezerva pe care cineva o poate avea în faţa unui posibil pericol. Absenţa completă a instinctului de conservare poate semna condamnarea la moarte a unei specii. Mă refer doar la acel fenomen straniu care face ca un cuvînt să poată contesta ceea ce pentru alţii pare a fi o evidenţă. 

Cuvintele pot dăuna grav sănătăţii. La fel cum ele pot ameliora starea unei persoane. Ne hrănim nu doar cu alimente, ci şi cu numele acestora, cu toate acele cuvinte care alcătuiesc lumea în care trăim. Asimilăm nu doar vorbele ce ne sînt adresate, ci şi cuvintele pe care le rostim altora. Ca printr-un efect de recul, fiecare cuvînt spus se duce atît în afara noastră, cît şi înăuntrul nostru. 

„Luaţi, mîncaţi, acesta este Trupul Meu“ (Marcu 14.22). Scriindu-le, nu-mi fac aceste cuvinte ale mele. Acestea nu sînt nici ale voastre, cei care, prin lectura lor, le actualizaţi. Nu sînt nici măcar ale preotului sau ale episcopului care, în timpul Sfintei Liturghii, dă glas unei voci care vine de departe. Ele sînt cuvintele Cuvîntului, ale Logosului, cel care prin propria sa rostire se dă consumării noastre, pentru că, mai înainte, „Cuvîntul s-a făcut trup“ (Ioan 1.14). Pasajul liturgic evocat se dă urechilor, minţii şi pîntecelui nostru în nesfîrşite ecouri. Ca să putem digera avem nevoie de reverberaţia cuvintelor. Fără ea, mîncarea nu este hrană.  

Desigur, s-ar putea să nu fiţi de acord şi să răspundeţi că nu este aşa, că micul dejun, prînzul sau cina pe care tocmai aţi luat-o conţineau alimente crude sau gătite. Nici urmă de cuvînt, mai ales în cazul celor dintîi, care nu sînt supuse capriciilor imaginaţiei gurmande. Însă, faptul de a găti nu începe odată cu intervenţia noastră asupra alimentelor, ci, mai degrabă, cu însuşi actul denumirii, al rostirii numelui prin care ceva devine comestibil. Pentru că, atunci cînd spun „măr“, ştiu că am de-a face cu ceva care poate fi digerat. Tocmai pentru că ştiu acest lucru, un măr nu va fi niciodată crud, nefiind vreodată lipsit de intervenţia noastră. Mai mult decît atît, putem muşca împreună dintr-un singur măr, însă niciodată el nu va fi acelaşi pentru noi. Pentru mine va fi, poate, acel moment al copilăriei în care, stînd pe un gard cu un măr într-o mînă şi o piatră în cealaltă, am muşcat din neatenţie din cea din urmă, descoperind prin opoziţie faţă de ariditatea acesteia, răcoarea şi prospeţimea suculentă a mărului. Pentru altcineva mărul poate trimite către livada bunicilor. Pentru un habotnic mărul poate reprezenta fructul oprit. Iar pentru unii pasionaţi de IT el înseamnă, în primul rînd, iPhone, iPad sau iPod.  

Rubem Alves – teolog şi psihanalist brazilian – aminteşte, în The Poet, the Warrior, the Prophet,  de un venerabil profesor care fusese invitat la o cină pregătită de cîţiva foşti studenţi. La finalul acesteia, profesorul îşi exprimă gratitudinea şi entuziasmul pentru conopida pane pe care o mîncase în acea seară. Gazdele îi răspunseră surprinse că, de fapt, ceea ce fusese servit era creier pane. În acea clipă reveria culinară a profesorului se transformă într-un coşmar. I se făcu rău şi vomită totul. Un singur cuvînt a putut schimba, ca într-un athanor, substanţa alimentelor. Ceea ce îi încîntase, în prealabil, întreaga fiinţă, se transformase într-o otravă pe care tot corpul său căuta să o elimine. Agentul acestei transsubstanţieri a fost un cuvînt. Unul care a avut puterea terifiantă de-a schimba lumea. Unul care a fost zis şi s-a făcut. Exemplele de acest fel pot continua. Îndreptîndu-ne atenţia asupra practicii culinare din spaţiul celor trei monoteisme abrahamice, vom observa că mîncarea primeşte o binecuvîntare. Ea este vrăjită, îmbogăţită şi vitaminizată cu ceva care îi amplifică proprietăţile sau care îi adaugă ceva. În literatura occidentală medievală putem întîlni poveşti despre călugări cistercieni care, lipsiţi de apă curată sau de alimente nealterate, supravieţuiau curăţînd hrana prin cuvîntul binecuvîntării. Pentru că, aşa cum ştim deja, „nu numai cu pîine va trăi omul, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu“ (Matei 4.4).  

Cel puţin din perspectiva istoriei culturale şi, deci, culinare a creştinismului, amprentarea hranei cu sensul cuvintelor se întîmplă în două feluri. O dată sub forma binecuvîntării mîncării, a însoţirii acesteia cu sarea amintirii de Dumnezeu şi mirodeniile harului divin. A doua oară, în chiar nucleul liturgic al Euharistiei, atunci cînd, prin rugăciunea Epiclezei – invocarea Sfîntului Duh –, pîinea este prefăcută în Cuvînt, de către Cuvînt. Pîinea se face Trupul Domnului, pentru că, mai întîi, Cuvîntul s-a făcut trup.  

De la Sfîntul Iustin Martirul şi Filosoful, la Sfîntul Ioan Damaschinul şi Sfîntul Ioan Hrisostomul, tradiţia patristică care a meditat asupra nucleului liturgic al vieţii creştine ne spune că, prin invocarea Duhului, în numele Domnului, pîinea şi vinul se schimbă în Trup şi Sînge, fără a lămuri exact modul în care are loc această schimbare. Cheia de înţelegere este, mai degrabă, una calcedoniană, care sugerează că pîinea şi vinul euharistic conţin, pe lîngă propria lor substanţă, şi pe cea a trupului şi a sîngelui Hristic. Aşa cum în mărturisirea de  credinţă formulată în cadrul Conciliului Ecumenic de la Calcedon (451 d.Hr.) se arată că fiinţa dumnezeiască a lui Hristos nu a pierdut-o pe cea umană, ambele fiind prezente în unul şi acelaşi ipostas, în mod „neîmpărţit, nedespărţit, neamestecat, neschimbat“, la fel, fiinţa Trupului Hristic nu aboleşte fiinţa pîinii euharistice. 

Prin Logos, prin Dumnezeu Cuvîntul, ceva se schimbă în ceea ce asimilăm, în ceea ce mîncăm. Nu poţi veni cu frică şi cu tremur în faţa unui colţ de pîine. Nu poţi spune în faţa unor crutoane „Cereştilor, înfricoşătoarelor şi Sfintelor Tale Taine, Hristoase, şi cinei Tale celei Dumnezeieşti şi de taină, pe mine, cel deznădăjduit, acum părtaş a fi mă învredniceşte“. Ceva mai mult trebuie să fie acolo. Un ceva adus de cuvintele pe care le rostim prin Cuvîntul lui Dumnezeu.

Or, sub efectul de ecou al cuvintelor spuse de Logos, noi rostim în numele Lui şi îl facem prezent pe Cel ce rămîne ascuns. Ceea ce mîncăm este, şi în acest caz extrem, Cuvîntul care se aduce pe sine drept hrană. Coextensiv acestui tip de înţelegere, hrana şi pîinea îngerilor – fiinţe doxologice, laudative, prin excelenţă – este cuvîntul de rugăciune. Prin acesta Dumnezeu este amintit, invocat, adresat şi metabolizat. Aşa cum noi mîncăm cuvinte, îngerii sînt gurmanzii divini. Pentru că, atît în meniul alimentaţiei umane, cît şi în cel al fiinţelor ierarhice care intermediază între noi şi Dumnezeu, ingredientul de nelipsit este cuvîntul cel de toate zilele sau Cuvîntul cel spre fiinţă. 

Andrei Găitănaru este doctorand la Facultatea de Filozofie şi membru al Centrului de Studii Medievale de la Universitatea Bucureşti.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Iubirea e testul pentru curaj
Cîteodată, îți dorești atît de mult unele lucruri încît, atunci cînd apar în viața ta, te temi că le-ai inventat chiar tu – credibil, pînă la ultimul detaliu.
Zizi și neantul jpeg
Stradale
Uneori, mai ales cînd e frumos afară, strada e pur și simplu bucurie. Te plimbi și te bucuri, fără să ai vreun motiv anume. Sau avîndu-le, de fapt, pe toate.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Ce șanse are copilul ăsta?
Probabil că vecina mea deduce doar că ne certăm și e îngrijorată din cauza asta.
E cool să postești jpeg
Simțire fără rațiune
„Azi, rețelele de socializare au impus emoția, în detrimentul rațiunii”
p 20 Minastirea Sfintul Mihail, Kiev WC jpg
Diferite diversităţi religioase
Întîlnirea religiilor cere, chiar mai intens decît politicul, cunoaşterea interlocutorului: cel din faţa ta şi Cel de deasupra tuturor.
Theodor Pallady jpeg
Religia în școală, o veche poveste
După mine, neîncrederea în autorități (partide politice, instituții publice, lideri) s-a transferat și în tabăra seculariștilor anticlericali.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
L-am rugat pe Siri (aplicația cu funcție de „asistent personal”) să-mi spună istoria controversatei aplicații TikTok.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Vreau să mai verific o dată
Încerc să îmi spun, cînd nu dorm de grija tuturor lucrurilor care ar putea merge prost, că este doar o încercare a minții, care vede pericole peste tot, de a mă proteja.
Zizi și neantul jpeg
Parcul Tineretului
Așa am început să ne apropriem teritoriul parcului, colțișor cu colțișor și tufiș cu tufiș, și să nu ne mai temem de el.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Am vrut să scriu
despre sărăcie, dar am scris despre cîrciumi și despre hipsteri
Oameni tineri, relaxați, care par să nu fi muncit o zi în viața lor sau în nici un caz o muncă din asta mai de duzină, numai treburi fine, intelectuale.
p 20 jpg
Sărăcia lucrurilor. Despre felul de a vedea al celor simpli
Cei simpli se află în posesia unui adevăr pe care îl știu și copiii încredințați de ocrotirea părintească: aceea că lumea, în absența lui Dumnezeu, este prea fragilă pentru a putea exista.
E cool să postești jpeg
Violența contra profesorilor
„Violența împotriva profesorilor este în creștere”, titra la sfîrșitul anului trecut și Tagesschau un articol despre un sondaj recent, potrivit căruia „Insultele, intimidarea și atacurile fizice împotriva profesorilor au ajuns să fie la ordinea zilei în multe școli din Germania”.
foto BTC DV bis jpeg
Latina la bacalaureat
Se poate începe cu pasul just și minimal al reintroducerii latinei ca materie de bacalaureat.
p 24 S  Voinescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cîndva în anii ’70, Coreea de Nord a făcut o comandă de o mie de mașini Volvo, pe care nu le-a plătit nici pînă azi. La fiecare șase luni, suedezii le reamintesc să facă plata.
Zizi și neantul jpeg
Mame și mama
Nu mi-a plăcut niciodată prea mult ziua de 8 Martie.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce film revedem astăzi?
Revizionările ne oferă confort emo­țio­nal, ne dau un sentiment de control asupra vieților noastre și ne conectează cu tre­cutul.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Scriitorul – o specie sălbatică
Am prieteni scriitori care îmi zic: lasă, bre, că scriem pentru generațiile viitoare!
p 20 WC jpg
Nimbul după Bizanţ
Ortodoxia ca model de societate – centrat pe viaţa în Biserică, pe liturghie şi monahism – a fost un model viabil în secolele post-bizantine.
Theodor Pallady jpeg
Paradisul învățaților din actuala patrie a deconstrucției
Războiul cultural declanșat în marja postmodernității a exacerbat contrastul ideologic dintre Epoca Luminilor, moștenitoare a Renașterii umaniste, și Evul Mediu obligatoriu „întunecat”.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Fără cîini cu capul scos pe geamurile mașinilor din Florida – asta vrea să obțină o propunere de lege.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Dispariții
Mai toate cărțile de self-help sugerează să te porți cu oamenii ca și cînd i-ai vedea pentru ultima dată.
Zizi și neantul jpeg
Mărțișoare
Originale și înduioșătoare în hidoșenia lor. Ba, de destule ori, chiar în frumusețea lor.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Fricile mici, „fricuțele”, cum le-ar numi casiera de la supermarket
Am mai spus-o, mă consider un om fricos și îi admir pe cei care în diferite situații, de război, de epidemie de ciumă, de revoltă populară, de activism, dau dovadă de curaj.
E cool să postești jpeg
Micii răsfățați, marii neadaptați?
Copilul nu s-a lăsat înduplecat, continuîndu‑și injuriile și micile violențe, cu o atitudine de zbir, impunîndu-și, în cele din urmă, autoritatea și ronțăind ciocolata.

Adevarul.ro

image
„Capra cu trei iezi“, locul 1 pe Netflix. Publicul fie îl iubește, fie îl urăște: „Un film ce n-ar fi trebuit să existe“ FOTO
La fel ca alte pelicule românești lansate pe platforma de streaming, producția horror „Capra cu trei iezi“ a împărțit telespectatorii în două tabere.
image
image
Vremea se schimbă radical: un val de aer polar lovește România. Ce ne așteaptă: unde se anunță viscol și îngheț
Schimbare radicală a vremii. De astăzi, aerul tropical din nordul Africii va fi înlocuit treptat de o masă de aer rece, polar, dinspre nordul Europei. Se anunță frig neobișnuit, îngheț la sol și ninsori.

HIstoria.ro

image
Populația Bucovinei în perioada stăpânirii austriece
În perioada stăpânirii austriece s-au modificat substanțial atât structura etnică, cât și cea confesională a populației din Bucovina, iar efectul cel mai nefast a fost asupra populației românești.
image
Cauza morții lui Ludwig van Beethoven, dezvăluită de un studiu ADN / VIDEO
Examinarea unor mostre de ADN, extrase din câteva șuvițe de păr ale lui Ludwig van Beethoven, a dezvăluit cauza morții legendarului compozitor german.
image
Aventurile lui Landolfo Rufolo, un bancher medieval imaginat de Boccaccio
Deşi Landolfo este un personaj fictiv, numele familiei este cât se poate de real, Rufolo fiind, pe la 1280, una dintre cele mai bogate familii din sudul Italiei.