- Strict secret -

Vă informez cu respect că totul a început în barul de la parterul hotelului Double Tree din capitala americană, Washington DC. Aici am întreţinut comentarii de natură politică cu Anghel Adrian, candidatul organizaţiei numite Uniunea Social Liberală la alegerile tovărăşeşti din ţara noastră, Republica Socialistă România. Afirmaţiile instigatoare la adresa tovarăşului Băsescu Traian au fost făcute de către tovarăşul Anghel Adrian într-un cadru foarte limitat, deoarece la întîlnirea de propagandă electorală din bar nu au fost prezente decît 5 (cinci) persoane, asta incluzînd candidatul, un organizator, pe mine, care m-am prezentat ca publicist, şi alte două femei din rîndul cetăţenilor români care au trădat ţara locuind acum în Statele Unite, în zona capitalei americane.

Am remarcat că sus-numitul Anghel Adrian s-a prezentat ca o victimă a organelor de securitate ale statului din anii 1980 şi a reliefat că are dublă-cetăţenie, română şi americană. În acelaşi timp, candidatul la postul de ales al poporului nostru care trăieşte în afara graniţelor patriei s-a arătat decepţionat că nu a venit mai multă lume la reuniunea de promovare a valorilor socialiste şi de convingere a obştii pentru votul care a urmat.

În plus, acest om a făcut insinuări negative şi în privinţa realizărilor tovarăşului Boc Emil şi ale tovarăşei Udrea Elena Gabriela.

Întîlnirea cu tovarăşul Anghel Adrian, desfăşurată în seara de 6 decembrie, la ora 18, în barul hotelului Double Tree, a durat o oră şi ceva, timp în care eu am consumat o bere neagră marca Guinness care a costat 7 dolari cu tot cu bacşiş şi am mîncat un fel de sărăţele oferite gratuit de către local.

În nume personal, aş vrea să remarc că el a fost singurul care a vizitat urbea de unde sînt emanate ideile imperialismului sălbatic. Reprezentanţi din cealaltă organizaţie muncitorească, Alianţa România Dreaptă, nu au venit pentru a face propagandă printre noi. Foarte urît, aş putea spune, dacă îmi este permis să mă exprim într-un astfel de limbaj.

Declar că, din cîte ştiu, evenimentul de agitaţie patriotică din localul amintit a fost şi unicul de acest fel petrecut în zonă.

Vă informez că votul din 9 decembrie pentru alegerile populare din republica noastră socialistă s-a desfăşurat în Washington DC la sediul ambasadei.

Reprezentanţa şi-a deschis uşile pentru alegători la ora 7 dimineaţa. Am remarcat că, la numai cîteva minute după aceea, primul român, Forţu Ion, a venit să voteze. Rupt de glia noastră de vreo zece ani, el mi-a spus într-o discuţie că e prima dată cînd îşi exercită dreptul de vot în SUA. Vă raportez şi ce l-a împins la acest gest: „După cum văd eu, evenimentele din ultimul an s-au reîntors oarecum la începutul anilor ’90“. Subliniez că acestea au fost exact cuvintele folosite de persoana în cauză.

Am sesizat şi alte afirmaţii răuvoitoare la adresa situaţiei din R.S.R. E cazul lui Maghiar Nicoleta, însoţită la vot de soţul ei, Maghiar Tiberius. Am auzit-o pe Maghiar Nicoleta spunînd la ieşirea din ambasadă că: „Trebuie o schimbare. Gata. Bate vîntul schimbării şi e cazul. Trebuie să ne deplasăm într-o altă eră, altă epocă. Trebuie oameni tineri, oameni noi, care să dorească să facă ceva pentru România“. Maghiar Nicoleta era întărîtată în aceste defăimări de către soţul ei. A prezentat aceste îndemnuri sub pretextul că este înflăcărată de un puternic simţămînt naţional. În opinia mea, organele de securitate ar trebui să îşi sporească vigilenţa în privinţa acestei familii, ţinînd cont că poartă numele de Maghiar.

Cea mai periculoasă mi s-a părut afirmaţia unui alt român prezent la procesul de consultare a poporului român. El s-a prezentat ca numindu-se „Mircea Blaha Octavian“. Pe acesta l-am surprins spunînd că a venit să voteze „pentru evitarea unei dictaturi“.

Cred că „Mircea Blaha Octavian“ nu poate fi decît ceea ce serviicile imperialisto-capitaliste de propagandă deşănţată numesc „disident“.

Ţin să vă mai aduc la cunoştinţă că am remarcat cu neplăcută surprindere că, în timpul procesului de vot de la ambasada României, la numai cîteva zeci de metri de clădire avea loc un protest la adresa conducătorilor dintr-o ţară prietenă, Republica Socialistă Vietnam. Zeci de persoane care se prezentau de origine vietnameză scandau sloganuri în limba lor, în faţa ambasadei acestei ţări, alternate cu expresii înjositoare în limba engleză la adresa regimului comunist din R.S. Vietnam. De exemplu, i-am auzit scandînd „Freedom for Vietnam“ sau „Down with Vietnamese communists“. Unul dintre ei se plîngea că nu există alegeri libere în ţara lor. Eu i-am arătat imediat că aşa ceva nu poate fi adevărat, căci în republica noastră, tot socialistă, există alegeri libere.

Fireşte, am ignorat cît am putut banda de instigatori şi nu m-am mai antrenat în nici o altă discuţie cu caracter politic, cu aceşti duşmani ai proletariatului.

Declar că procesul-verbal întocmit de membrii secţiei de votare din Washington DC arată că, în ziua de 9 decembrie, au votat aici 142 de români. Cele mai multe voturi la această secţie au strîns reprezentanţii mişcării muncitoreşti Alianţa România Dreaptă.

Nu aş vrea să închei fără a vă ruga să îmi comunicaţi un răspuns la o întrebare ivită din următoarea situaţie:

Seara, înainte de închiderea urnelor, am încercat să mai obţin o declaraţie de la o familie de bătrînei veniţi la votat pe ultima sută de metri. Cînd m-am prezentat drept ziarist pentru publicaţia Dilema veche, bătrînelul mi-a spus răstit: „Aaa, de la şmecherii ăia?!“. Nu a vrut să vorbească cu mine.

Tovarăşe maior, nu înţeleg, sîntem mai mulţi cu numele de cod „Şmecheru“? 

Sursa Şmecheru 

Foto: G. Rechiţeanu