Un oraș numit Dilematia

Publicat în Dilema Veche nr. 382 din 9 - 15 iunie 2011
Un oraș numit Dilematia jpeg

Dilematix mi-a spus că s-a născut într-un oraş unde nu s-a inventat tristeţea. În Di­lematia nu există nori, tunete sau ful­ge­re. Cînd plouă, e senin şi linişte. Iarna, ză­pada se aşterne doar pe trotuar, nu şi pe şo­sele. Acolo nu există accidente, nici am­bu­te­iaje, nici boli. La ei, nu se duc la spital decît cei care nu se pot opri din rîs. În oraş nu se fu­mează, nu se bea, nu există poluare. Di­le­matia este oraşul unde toţi ar vrea să tră­iască.

Elena BĂLAN

În oraşul lui Dile nu există stîlpi de înal­tă tensiune, nici conducte subterane. Casele sînt 100% independente. Acoperişurile ca­selor sînt din panouri foto-voltaice. Au for­mă sferică pentru a amortiza şocurile seis­me­lor, iar zgîrie-norii sînt cilindrici, pentru a permite aterizarea ozeneurilor. Nu există cîini vagabonzi pe străzi, iar oraşul are pro­tecţie antiaeriană, bazată pe ele­ctro­mag­neţi. În plus, oraşul e susţinut dea­su­pra no­rilor de trei supermagneţi. Asta ex­pli­că şi mer­sul săltăreţ al lui Dile. Toate a­ceste in­for­maţii au fost furnizate în mod ofi­cial de am­basadorul Dilematix.

Cosmin TUDOR

Dilematix îmi spune că oraşul lui sea­mă­nă cu un acvariu. Pe străzi poţi vedea cum se deplasează pe trotuare, pavate cu scoici, multe steluţe de mare, caracatiţe gri şi cam posomorîte. Dacă te uiţi mai atent, des­coperi că, de fapt, fiinţele astea marine sea­mănă cu nişte oameni trişti. Starea li se da­torează faptului că Dumnezeu nu i-a hră­nit cam de mult cu puţină ploaie caldă de va­ră. Casele acestui oraş au pereţii ro­tun­jiţi şi, ca plante de interior, sînt alge gi­gantice.

Oana MANEA

Cele mai fericite picioare sînt cele ce dan­sează step, lăsîndu-se în voia şi în exta­zul ritmului. La mine-n oraş toată lumea ştie să danseze step. Învăţăm cu cea mai pură răbdare, se oferă importanţă fiecărui pas. Picioarele noastre intră în pantofii spe­ciali de step (cu toc glazurat de plăcuţe fine de fier). Cel mai mult îmi place cum plutesc dan­satorii pe scenă.

Maria MILEA

Şuvoaie de apă au început să curgă pe străzi, inundînd oraşul. Eram disperaţi. Dar, pînă ce apa să ne treacă de piept, ne‑au crescut branhii. Rondurile de flori s‑au trans­­format în recifuri de corali. Peşti de turtă dulce se mişcau de colo-colo. Din zo­na Cir­cului au scăpat cîţiva căluţi de ma­re, însă au fost ascultători şi s-au întors sub cor­tul de culoarea fisticului. Culorile erau su­perbe sub apă! Oraşul mi se părea prins în­tr-o gheară de crème brûlée. Însă eu fiind buf­niţă, i-am spus lui Dilematix că nu sînt în­cîntată să trăiesc într-un paradis ac­va­tic…

Andreea POŞIRCĂ

Am locuit cîndva într-un oraş-piramidă, pe vremea lui Tutankhamon, un faraon foar­te mic (de vreo 18 cm). Eu eram cel mai bun prieten şi cel mai bun scrib al lui. Într‑o zi mi-a mărturisit că cel de-al doilea pre­nu­me al său, cel pe care nimeni nu-l mai ştia, este Dilematix. Am notat asta în jur­na­lul meu şi, la moartea faraonului, am pus în­sem­nările în sarcofagul lui, ca să nu mai ştie nimeni secretul. Cînd arheologii au des­chis sarcofagul, în mod ciudat, n-au mai gă­sit jurnalul. Cred că faraonul a luat cu sine în­semnările mele, în lumea morţilor. E po­sibil însă ca paginile să se fi dezintegrat, căci erau făcute dintr-un material prost?! A­ceasta este întrebarea.

Teodor MOLDOVEANU

Dilematix mi-a spus că oraşul din care vine el avea o singură casă. Oraşul acesta era plasat pe un cîmp pustiu. Călătorii care tre­ceau prin oraş se mirau, constatînd că poa­te exista atîta pustietate acolo. Dar lu­cru­rile s-au schimbat cînd Dilematix a cres­cut şi s-a hotărît să facă acest spaţiu să-şi me­rite numele de oraş. Dilematix a plecat la New York şi a angajat nişte constructori de top. Construcţiile au mers bine, acum ora­­­şul are autostrăzi, casele au faţade din pa­­nouri solare, iar casa lui Dilematix nu mai e, de mult, singura din oraş.

Gabriel TOMESCU

La noi în oraş, cerul devenise o pastă al­bastră, pentru că cineva s-a jucat într-un la­bo­rator cu nişte pastă de dinţi. Dilematix era acela! Luase o notă mai mică la chimie şi voia s-o repare. Dar nu i-a reuşit ex­pe­ri­men­tul! A luat o pastă de dinţi şi o periuţă şi a început să pună peste ele acid clorhidric şi azotic. Şi buuum! Cerul s-a făcut al­bas­tru! Toată lumea din oraş s-a speriat. Doam­­na profesoară i-a văzut straniul ex­pe­riment şi, sincer, avea o faţă cam supărată. E clar, Dilematix nu trece la chimie.

Andreea IONESCU

Ghici cum era la mine în oraş? În oraşul meu era mereu mare zarvă. Brutăriile erau pli­ne de oameni dornici să mănînce o pîine, ma­gazinele aveau produse proaspete, far­ma­ciile aveau medicamente la jumătate de preţ. Ceasul cel mare din Centru era aco­pe­rit cu aur şi arăta mereu ora exactă. Toată lu­mea avea serviciu. Străzile erau pavate, pe trotuare nu erau parcate maşini şi toate ca­sele aveau paratrăsnet. Era aşa de curat pes­te tot, iar copacii străjuiau fiecare stra­dă.

Maria COMAN

Am locuit cîndva într-un oraş-piramidă. Aco­lo m-am lovit la cap cînd m-am urcat pe bloc ca să admir lumea de sus. M-am trezit în­tr-un spital în formă de cub, pe o masă de pia­tră. O mumie voia să-mi scoată creierul cu un cîrlig. Dar prietenul meu, Dilematix, a oprit-o. Dile mi-a spus că mumia era doc­torul şi că eu aveam amnezie. Apoi, s-a o­fe­rit să‑mi arate el oraşul. Poate aşa o să-mi re­ca­păt memoria. El mi-a arătat Poliţia, în for­mă de piramidă, unde nişte mumii pu­neau capcane pentru hoţi. Şi Primăria era o pi­ramidă. Mi se părea că Dilematix e fa­ra­o­nul însuşi.

Alexandru ZĂVOIANU

Cînd l-am întrebat pe Dilematix cum se nu­meşte oraşul de unde vine, mi-a răspuns: No­hando City. Mi-a spus că acolo nu există po­luare de nici un fel, mijloacele de trans­port sînt eco, iar clădirile seamănă cu pi­ra­midele Egiptului. Lumea lui Dilematix are, în loc de cer, un acoperiş uriaş ca o cupolă. Oa­menii sînt buni la suflet, iubesc ani­ma­lele şi nu se ceartă între ei. Nohandezii sînt mari iubitori de muzică, îl iubesc pe Mi­chael Jackson pentru că are melodii op­ti­miste. Dile însuşi locuieşte pe strada Flo­wer şi are o vilă nemaipomenită. Pare cons­truită din lemn, dar, de fapt, este din piatră şi are un basorelief abstract.

Lucia JIPA

În oraşul meu aerian mă agăţ de păsări pen­tru a călători. Merg, merg, merg şi, deşi ating viteza sunetului, abia ajung. Merg spre redacţia Dilemei Electronix, o clădire cu scut antiextraterestru şi, în timp ce în­cerc să parchez mijlocul de transport, îl văd şi pe Dile. Îl salut şi îmi spune că e ocupat, a­re de citit cele un milion de compuneri pri­mite de la copii. Îl las pe Dile şi mă întorc la treaba mea. Uff! Ce mare este oraşul a­ces­ta! 

Teodor MUŞAT

În oraşul acela, peste tot erau panouri pe care scria: „Dilematix! E cel mai tare!“ sau „Cine e cel mai frumos din lume? Di­le­ma­tix!“ Într-un fel, era bine, pentru că Di­le­ma­tix se simţea în centrul atenţiei, dar era şi rău, căci orice greşeală a lui ar fi fost ob­ser­vată. Oricum, era o vedetă! La tine în o­raş, Dilematix, aş vrea să trăiesc toată via­ţa!

Andreea LECA

Vorbeam cu Dilematix despre copilărie: „Pe străzile oraşului meu creşteau bambuşi lungi, ce mă adăposteau de ploile de vară. Îmi plăcea să stau în ploaie şi mama să stri­ge neîncetat după mine. Vegetaţia era spe­cifică Africii, mult verde înconjura oraşul. A­veam şi un prieten, un cimpanzeu. Tot tim­pul îl împărţeam frăţeşte. A dispărut fă­ră urmă, într-o zi, după o furtună.“ Di­le­ma­tix suspina şi nu mai putea să lege cu­vin­tele între ele, aşa că l-am rugat să se o­preas­că.

Denisa PĂNESCU

50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
„Binecuvîntare" papală pentru proiectele preşedintelui Macron
Cotidianul Le Monde precizează că Emmanuel Macron a stat de vorbă cu Papa Francisc exact 57 de minute.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
13-15 iunie '90. Stelian Tănase: Cei care aruncau cu flori în mineri există și astăzi. Societatea, la fel de divizată
Stelian Tănase: Am îngropat instituțional, dar și emoțional acele evenimente. Ne amintim de ele cînd și cînd, mai ales jurnaliștii. Numai în media mai transpare subiectul. Nu avem o emoție publică.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Donald Trump şi Kim Jong-un, foarte mulţumiţi de summit; analiştii, mai sceptici
Următorul astfel de exerciţiu de mare amploare este prevăzut pentru luna august.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Interviu cu criticul George Banu despre Festivalul de la Sibiu
Cea mai recentă carte semnată de George Banu se intitulează Isuşii mei şi a apărut la Editura Nemira, Mihaela Marin fiind autoarea fotografiilor care însoţesc aceste eseu despre „coexistenţa cu arta sacră”.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
"Meciul secolului": Donald Trump vs Kim Jong-un
Insula pe care se află acest hotel are avantaje mari în materie de securitate. Se află nu departe de ţărm şi de centrul statului-oraş, deplasările se pot deci controla uşor. Este legată de ţărm printr-un teleferic, un tunel şi un pod pietonal.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cotidianul francez La Croix: „Ameninţare asupra luptei anti-corupţie în România”
„Emblemă a luptei împotriva corupţiei din 2013 încoace, Laura Kövesi a devenit inamicul partidului la putere.”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Epidemia politică anti-sistem din Europa
În Europa s-a format deja un fel de arc geografic anti-sistem. Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Grecia, Austria, Italia au intrat într-o logică anti-sistem, care este una anti-Bruxelles.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ce ar trebuie să facem de Ziua Copilului?
În fiecare an, pe 16 iunie, se mai sărbătoreşte Ziua copilului african, în amintirea unui masacru comis pe 16 iunie 1976 la Soweto.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Bugetul ca o plastilină. Cum trag cheltuielile de venituri riscînd să rupă deficitul
În primul rînd, cheltuielile cresc mult mai puternic decît veniturile. Raportul este aproape dublu, adică veniturile au crescut cu 11,8%, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile au avut un salt cu 21,5%.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Airbus Helicopters amenință Guvernul cu închiderea uzinei din Brașov: "Răbdarea noastră are limite!"
Șeful Airbus Helicopters, Bruno Even, a precizat pentru cotidianul La Tribune că aşteaptă o poziţionare fermă din partea României.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Salonul cărţii din Balcani la Paris: poetul Paul Vinicius invitat din România
Nu întîmplător acest Salon propune o altă privire asupra Balcanilor, prin dezbaterile programate sau proiecţiile cinematografice.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Diavolul și bunul Dumnezeu
România a deviat major de la ținta asumată de a avea un deficit structural de 1% din PIB.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Închiderea unui centru de experimente nucleare în Coreea de Nord: partidă de poker mediatic?
Coreea de Nord a anunţat, ca un gest de bună voinţă, distrugerea unui centru subteran de experienţe nucleare.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Theodor Paleologu: Cînd Viorica Dăncilă deschide gura, îţi crapă obrazul de ruşine
În opinia sa, "Guvernul Dăncilă sau mai exact persoana doamnei Dăncilă este o ruşine naţională (...).”
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Pascal Bruckner la RFI România
Cuvîntul fobie vine din grecește și înseamnă frică, iar frica e un sentiment firesc. Avem dreptul la frică, de exemplu avem dreptul să ne temem de Islam, mai ales văzînd cum evoluează, cum a evoluat în ultimii 20-30 de ani, iar asta nu înseamnă rasism. Îmi pare foarte rău dar frica nu înseamnă rasism.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Un pas înainte la PIB, stagnare la salarii
Desigur, urcarea în clasamentul european al PIB este un fapt de semnalat. Dar entuziasmul ar trebui să fie mai moderat, dintr-un motiv simplu...
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Lucian Pintilie a încetat din viață
Interdicţia de a mai lucra în România îl determină să se expatrieze în 1973.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Fericitul Vladimir Ghika, prințul care a devenit marele vagabond apostolic
Vladimir Ghika este unul dintre cei mai interesanți sfinți contemporani. El s-a născut în anul 1873 la Constantinopole.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: Spike Lee şi Lars von Trier revin în forţă
Danezul Lars von Trier nu mai e persona non grata, aşa cum fusese după în 2011 în urma declaraţiilor sale.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Ministrul de Externe, convocat de Klaus Iohannis la Cotroceni, în scandalul ambasadei
Şeful statului a acuzat PSD că face politică externă "după ureche" şi riscă să scoată ţara din UE.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Cannes: un dizident rus reţinut acasă, un lepros carismatic şi un film-fluviu
Producătorii şi actorii filmului Leto au urcat însă covorul roşu iar în susul treptelor au ridicat o pancartă pe care era scris în negru numele regizorului absent.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Le Monde despre decizia lui Donald Trump
"O decizie absurdă cu efecte destabilizatoare", este intitulat un editorial publicat de Le Monde pe acest subiect.
50 de mii de bucureșteni demonstrează contra grațierii jpeg
Opozantul Nikol Pachinyan numit prim ministru al Armeniei
Societatea civilă poate, în mod paşnic, să provoace schimbări la nivelul puterii atunci cînd aceasta din urmă se auto-descalifică prin abuzuri.

Adevarul.ro

image
Extrădarea lui Cherecheș. Precedentul Fiat creat de Germania într-un caz similar, finalizat tragic
Un fost polițist de frontieră, condamnat la închisoare cu executare pentru corupție și prins în Germania, la fel ca primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, nu a fost niciodată extrădat. Polițistul în vârstă de 48 de ani a murit în Germania, în urma unui accident.
image
Bărbat găsit mort într-o scorbură, în Neamţ. Sfârșitul victimei este învăluit în mister
Decesul unui bărbat este învăluit în mister, cadavrul acestuia fiind descoperit în scorbura unui copac dintr-o pădure care străjuie, alături de culmile Cozla şi Pietrica, municipiul Piatra Neamţ.
image
Viața extravagantă a Regelui Charles: I se calcă șireturile de la pantofi, iar un angajat are obligația să îi pună pastă de dinți pe periuța regală
Este deja un fapt cunoscut că Regele Charles are unele idiosincrazii cel puțin interesante. Iar în noua sa carte "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", autorul Omid Scobie dezvăluie și mai multe dintre cererile bizare ale lui Charles.

HIstoria.ro

image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.