Onorabili cetăţeni dilematici,După cum probabil vă mai amintiţi, redacţiunea noastră a lansat, acum doi ani, o "Petiţiune", semnată de numeroşi fii ai Capitalei şi ai ţărişoarei noastre, prin care cerea mutarea statuei Maestrului Caragiale înapoi pe soclul său din str. Maria Rosetti, văduvit de dînsa de reacţiunea care l-a smuls de acolo prin mijloace samavolnice şi l-a plantat pe peluza din faţa Teatrului Naţionale. (v. Dilema veche nr. 75 din iunie 2005 sau cetiţi "Petiţiunea" aici: http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=109&cmd=articol&id=1048 ). Am luptat şi-am cîştigat! Ministerul Culturei a luat în seamă glasul poporului şi a mutat statua la locul dumisale, în str. Maria Rosetti, peste drum de una dintre casele în care a locuit Nenea Iancu şi aproape de colţul străzii care-i poartă numele. Întreaga poveste este spusă de onorabilul d. Virgil Niţulescu, secretar de stat la numitul minister, în Dilema veche nr. 109 ( http>//www.dilemaveche.ro/index.php?nr109&cmd=articol&id=1474 )Ce ne văzură ochii în noaptea de 4 spre 5 iuliu corent, cînd ne omoram plictisul navigînd pe Internet, această invenţiune care esprimă progresul şi numai progresul şi care pune la îndemîna popolului educaţiune, informaţiune, cultură şi distracţiune?Ziarul Gândul a lansat o campanie intitulată "Statuile din Bucureşti" (fapt pentru care îi dorim succes!). Şi a început-o taman cu statua Maestrului, cerînd cetitorilor săi să voteze electronic unde i-ar şade mai bine lui Caragiale - în strada Maria Rosetti sau în faţa Teatrului Naţionale? Apare şi un articol pe această temă (http://www.gandul.info/arte/mutat-caragiale-sest-rosetti-fata-tnb-retur.html?3940;845584 ) în care sînt preluate informaţii din interviul cu dl Virgil Niţulescu fără a cita sursa, iar despre iniţiativa redacţiunii noastre nu se pomeneşte măcar o vorbă.Drept pentru care, onorabili cetăţeni dilematici, vă aducem la cunoştinţă că reacţiunea a prins iar la limbă şi vă invităm să vă manifestaţi spiritul civic: mergeţi pe site-ul ziarului Gândul, citiţi, comentaţi şi votaţi cum vă îndeamnă conştiinţa.Redacţiunea noastră îşi esprimă în continuare dragostea faţă de Capitala noastră, care a ajuns să trăiască vremi cumplite, în care amploaiaţii Primăriei nu se îngrijesc de Dînsa aşa cum s-ar cuveni.Vivat Constituţiunea! (M. V.)