Regulament de participare

Publicat în Dilema Veche nr. 132 din 3 Aug 2006
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Regulament de participare Regulament de participare la concurs Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul ├«n str. ┼×coala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucure┼čti, ├«nregistrat─â la Registrul Comer┼úului al Municipiului Bucure┼čti sub nr. J40/16647/2005, av├ónd CUI R18006758, reprezentat─â legal prin Mariana Blaga-Bodea, ├«n calitate de Administrator, societatea fiind operator ├«nregistrat la ANSPCDP sub nr. 3080. Desf─â┼čurarea concursului Concursul "Concentratul de cultur─â" se desf─â┼čoar─â ├«n perioada 21 august 2006 - 03 noiembrie 2006 numai pe teritoriul Rom├óniei. Participan┼úii se pot abona la una, la mai multe sau la toate revistele : Dilemateca, Dilema veche, Rom├ónia Literar─â, Aspirina ┼či Plai cu Boi ┼či pot c├ó┼čtiga unul din urm─âtoarele premii: - PREMIUL CEL MARE: un autoturism marca VOLVO S40 ├«n valoare de 63.720 RON ┼či 10 audiobookuri in valoare totala de 117 RON. - zece valize cu c─âr┼úi, fiecare premiu av├ónd valoarea de 590 RON - 100 premii const├ónd ├«n contravaloarea abonamentului pe care participantul l-a achitat, care va fi returnat─â integral. Vor intra ├«n concurs to┼úi cei care vor ├«ncheia un abonament ├«n perioada 21 august 2006 - 03 noiembrie 2006 ┼či care au trimis p├ón─â ├«n data de 08 noiembrie 2006 (data po┼čtei) talonul (decupat) ├«n original, obligatoriu semnat, ├«nso┼úit de copia actului care atest─â dovada pl─â┼úii abonamentului sau abonamentelor dorite la CP 68 OP 63 Bucure┼čti, precum ┼či cele trimise pe fax (021 230,51,07) sau e-mail (abonamente@satiricon.ro) cu condi┼úia ca mesajul s─â cuprind─â obligatoriu: nume, prenume, domiciliu, telefon, num─ârul ┼či data documentului care atest─â dovada pl─â┼úii, suma, contul bancar din care s-au virat banii ┼či banca prin care au fost vira┼úi. ├Än situa┼úia ├«n care o persoan─â se aboneaz─â la mai multe reviste, fiecare talon particip─â separat la tragerea la sor┼úi. Taloanele se vor trimite ├«n plic separat, iar dac─â plata s-a efectuat printr-un singur document, se va ata┼ča c├óte o copie a acestuia la fiecare talon, astfel ├«nc├ót toate plicurile s─â con┼úin─â at├ót talonul, c├ót ┼či dovada pl─â┼úii. Livrarea revistelor pentru care s-au pl─âtit abonamentele va ├«ncepe de la num─ârul publica┼úiei ce va ap─ârea la dou─â s─âpt─âm├óni de la data la care banii au intrat ├«n contul organizatorului, revista "Plai cu boi" av├ónd primul num─âr de apari┼úie ├«n luna septembrie 2006. Mai multe taloane, mai multe ┼čanse! Tragerea la sor┼úi va avea loc ├«n data de 15 noiembrie 2006 la sediul SC SATIRICON SRL, ├«n urma c─âreia se vor desemna c├ó┼čtig─âtorii. La concurs vor participa doar persoane fizice cu domiciliul ├«n Rom├ónia ┼či care au ├«mplinit v├órsta de 16 ani. Nu pot participa angaja┼úii S.C. SATIRICON S.R.L., so┼úii ┼či rudele de gradul I ale acestora, precum ┼či distribuitorii de pres─â autoriza┼úi ┼či firmele partenere ├«n organizarea acestui concurs. Acceptarea, validarea ┼či acordarea premiilor Organizatorul se oblig─â s─â aduc─â la cuno┼čtin┼úa publicului c├ó┼čtig─âtorii ┼či premiile c├ó┼čtigate. C├ó┼čtig─âtorii vor fi anun┼úati telefonic ┼či prin po┼čt─â ┼či vor fi adu┼či la cuno┼čtin┼úa publicului prin prin mass-media (inclusiv televiziune sau radio), dac─â organizatorul dore┼čte. C├ó┼čtig─âtorii trebuie s─â confirme acceptarea premiilor p├ón─â la data de 20 noiembrie 2006. De asemenea, c├ó┼čtig─âtorii vor fi anun┼úati ├«n publica┼úiile Dilema veche, Dilemateca, Rom├ónia literar─â, Aspirina ┼či Plai cu Boi. R─âspundere Organizatorul nu ├«┼či asum─â nici o r─âspundere pentru calitatea premiilor . Organizatorul nu are nici o obliga┼úie de a ├«ntre┼úine coresponden┼ú─â cu solicitan┼úii unor revendic─âri nec├ó┼čtig─âtoare ce apar ulterior acord─ârii efective a premiilor. Organizatorul nu ├«┼či asum─â nici o r─âspundere ├«n cazul ├«n care un mesaj imprimat pe coala care con┼úine taloanele de abonament este ilizibil. Ridicarea premiilor ┼či procedura de acordare ├Än perioada 20 noiembrie 2006 - 30 noiembrie 2006, c├ó┼čtig─âtorii vor putea ridica premiile de la sediul redac┼úiei (str. ┼×coala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucure┼čti) ├«n fiecare zi de luni p├ón─â vineri ├«ntre orele 10-18, pe baz─â de buletin sau carte de identitate, ├«n baza unui proces-verbal de predare-primire. Persoanele c├ó┼čtig─âtoare care nu au ├«mplinit v├órsta de 18 ani sau sunt lipsite de capacitate de exerci┼úiu vor putea ridica premiile numai dac─â vor fi ├«nso┼úite de p─ârintele sau tutorele legal, prin semnarea de c─âtre p─ârinte sau tutore a unei declara┼úii care ├«l absolv─â pe organizator de orice r─âspundere decurg├ónd din acordarea premiului respectiv, precum ┼či de plata oric─âror daune sau preten┼úii de orice natur─â legate de premiul respectiv. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceast─â campanie presupune acordul c├ó┼čtig─âtorului referitor la faptul c─â persoana sa, numele, localitatea ├«n care domiciliaz─â ┼či fotografia lui pot fi f─âcute publice ┼či folosite ├«n materiale foto, audio ┼či video de c─âtre organizator f─âr─â nici un fel de plat─â aferent─â. C├ó┼čtig─âtorii premiilor vor semna o declara┼úie scris─â ├«n acest sens, conform celor solicitate de c─âtre organizator. Rela┼úii la tel. 031 80.56.973, tarif normal. Premiul Valoarea total─â a premiilor este de 80.780 RON. Impozite ┼či taxe Organizatorul concursului nu este r─âspunz─âtor pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obliga┼úii fiscale legate de premiile oferite, cu excep┼úia impozitului cu re┼úinere la surs─â aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promo┼úionale, impozit pe care organizatorul este obligat sa ├«l calculeze, s─â il re┼úin─â ┼či s─â ├«l transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Nu este posibil─â ├«nlocuirea nici unuia dintre premiile oferite care constau ├«n bunuri cu contravaloarea acestora ├«n bani sau cu alte beneficii. Protec┼úia datelor persoanle Prin participarea la acest concurs, participan┼úii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adres─â, e-mail, num─âr telefon) s─â intre ├«n baza de date a organizatorului, acestea put├ónd fi folosite pentru desemnarea c├ó┼čtig─âtorului ┼či ├«n activit─â┼úile de marketing ale organizatorului. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participan┼úilor la prezentul concurs, ├«n scopul acestui concurs, ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise ter┼úilor sau ├«n str─âin─âtate, cu excep┼úia numelui ┼či prenumelui c├ó┼čtig─âtorilor care vor fi aduse la cuno┼čtin┼úa marelui public prin pres─â scris─â, audio sau video, acestea fiind folsite doar ├«n interiorul societ─â┼úii pentru activit─â┼úile men┼úionate anterior. Datele cu caracter personal ale participan┼úilor vor fi prelucrate ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, ├«n baza c─âreia ace┼čtia au urm─âtoarele drepturi: a) de a ob┼úine, printr-o cerere scris─â ├«n mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c─â datele care ├«l privesc sunt prelucrate de c─âtre SATIRICON S.R.L.; b) dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ┼čtergerea datelor cu caracter personal sau transformarea acestora ├«n date anonime ├«n situa┼úia ├«n care prelucrarea nu este conform─â Legii. nr. 677/2001; c) dreptul de a se opune ├«n orice moment, din motive ├«ntemeiate ┼či legitime legate de situa┼úia sa particular─â, ca date care o vizeaz─â s─â fac─â obiectul prelucr─ârii, cu excep┼úia cazurilor ├«n care exist─â dispozi┼úii legale contrare. ├Än caz de opozi┼úie justificat─â prelucrarea nu va mai viza datele ├«n cauz─â. d) dreptul de a se adresa justi┼úiei ├«n situa┼úia ├«n care a suferit un prejudiciu ├«n urma prelucr─ârii datelor sale cu caracter personal; e) dreptul de a ├«nainta pl├óngere c─âtre autoritatea de supraveghere ├«n situa┼úia ├«n care consider─â c─â datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Pentru situa┼úiile prev─âzute la lit.a), lit. b), lit.c) ┼či lit. d) participantul va ├«nainta o cerere scris─â, datat─â ┼či semnat─â c─âtre SATIRICON SRL (inclusiv e-mail). ├Än cerere va preciza dac─â dore┼čte ca informa┼úiile / m─âsurile luate s─â-i fie comunicate la o anumit─â adres─â (chiar ┼či e-mail) sau printr-un serviciu de coresponden┼ú─â care s─â asigure predarea numai personal. SATIRICON SRL va comunica informa┼úiile / m─âsurile luate ├«n termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se oblig─â, de asemenea, s─â respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protec┼úia datelor personale colectate pe durata concursului ┼či dup─â ├«ncetarea acesteia. Ca atare, organizatorul se angajeaz─â s─â p─âstreze confiden┼úialitatea datelor personale ale participan┼úilor/c├ó┼čtig─âtorilor ┼či s─â le utilizeze conform prezentului regulament ┼či legisla┼úiei in vigoare. Prin participarea, la concurs juc─âtorii accept─â prevederile prezentului Regulament de Concurs. Regulamentul oficial Regulamentul este disponibil ├«n mod gratuit oric─ârui participant la sediul societ─â┼úii din Bucure┼čti, str. ┼×coala Floreasca, nr. 3, sector 1, ├«n fiecare zi lucr─âtoare ├«ntre orele 10-18, sau vizit├ónd adresele de Internet www.dilemaveche.ro ┼či www.aspirinaonline.ro. De asemenea, regulamentul de concurs se g─âse┼čte pe verso-ul colii care con┼úine taloanele de abonament, iar informa┼úii se pot solicita la num─ârul de telefon cu tarif normal 031 80.56.973 ├«ntre orele 09 - 18 de luni p├ón─â vineri, cu excep┼úia s─ârb─âtorilor legale. Organizatorul ├«┼či rezerv─â dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament prin amendament care va putea fi consultat prin modalit─â┼úile descrise anterior. ├Äncetarea concursului Prezentul concurs poate ├«nceta numai ├«n cazul producerii unui eveniment ce constituie for┼ú─â major─â, inclusiv ├«n cazul imposibilit─â┼úii organizatorului, din motive independente de voin┼úa sa, de a continua prezenta campanie. Eventualele sesiz─âri legate de desf─â┼čurarea concursului vor fi f─âcute pe adresa organizatorului: SC SATIRICON SRL, cu sediul ├«n str. ┼×coala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucure┼čti p├ón─â la data de 03 noiembrie 2006.

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C├«┼čtig─âtorul premiului I
Popescu Mihaela ┼×tefania - Bucure┼čti
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C├«┼čtig─âtorii premiului II
David Aurel - Calarasi Iacob Sandica - Braila Stan Corina - Bucuresti Tanasa Daniela - Falticeni Moldoveanu Doina Eugenia - Bacau Pavelescu Donna Alexandra - Bucuresti Geana Ileana - Bucuresti ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C├«┼čtig─âtorii premiului III
1 Achitei Iuliu C-tin Suceava 2 Alexandrescu Ana Florina Bucuresti 3 Aliman Ana Maria Focsani 4 Anutei Angela Gabriela Radauti 5 Anutei Angela Gabriela Radauti 6 Babata Nicoleta Gianina Resita ...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
C├«┼čtig─âtorii premiului III
Num─âr Nume prenume Localitate 1 Achitei Iuliu C-tin Suceava 2 Alexandrescu Ana Florina Bucuresti 3 Aliman Ana Maria Focsani 4 Anutei Angela Gabriela Radauti 5 Anutei Angela Gabriela Radauti 6 B...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Luaţi o gură de cultură!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ia o gura de cultur─â!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regulament de participare la concurs
Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul ├«n str. ┼×coala Floreasca 3, sector 1, cod 011641, Bucure┼čti, ├«nregistrat─â la Registrul Comer┼úului al Municipiului Bucure┼čti sub nr....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ia o gur─â de cultur─â!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ia o gur─â de cultur─â!
Mae┼čtrii Mircea Dinescu, Andrei Ple┼ču ┼či Nicolae Manolescu v-au preg─âtit un "Concentrat de cultur─â"....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regulament de participare
Regulament de participare la concurs Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în str....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Regulament de participare
Regulament de participare la concurs Concursul este organizat de S.C. SATIRICON S.R.L., cu sediul în str....

Adevarul.ro

image
Implica┼úiile distrugerii cruci┼č─âtorului Moskva, nava amiral a flotei ruse la Marea Neagr─â | adevarul.ro
Atacul asupra crucisatorului Moskva", nava-amiral a flotei ruse la Marea Neagra, are valoare simbolica si militara, spune profesorul Michael Petersen, citat de BBC. Nava ...
image
Topul celor mai valoroase monumente istorice lăsate în ruină. De ce nimeni nu le-a îngrijit VIDEO | adevarul.ro
O multime de monumente istorice faimoase din judetul Hunedoara nu au mai fost ingrijite si restaurate de mai multe decenii.