ready made

Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
„Despre economia de cîmp“, în Şcoala Ardeleană, vol. II, Editura Albatros, 1970
Plugarii cei mai bogaţi carii au stave întregi, au obicinuit a lăsa mînzii cei mai buni, mai frumoşi, şi mai isteţi de presilă, adecă armăsari;
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
"A zecea muză", articol din Constituţionalul, 16 iulie 1889, în Opere, vol. III, Editura Naţional, 2000
„Închipuiţi-vă că citiţi următoarele: «Muzeul Naţional de Curiozităţi Naturale din oraşul *** publică printr-aceasta un concurs cu un premiu de 1.200 lei, între acei ce, de astăzi până în trei luni, vor avea crescute mustăţi în palmă.
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Ion Heliade Rădulescu către George Bariţ
Nu gîndi că lumea înapoiază. Oricît, şi noi şi dumneavoastră facem pasuri înainte. Dar mişcarea aceasta e la început leneşă întocmai ca şîroiul ce se coboară din vîrful muntelui şi cu cît vine mai la vale cu atîta e mai repede.
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Călătorii și portrete, Editura Sport-Turism, 1977
„Era pe vremea cînd Camil Petrescu folosea un mic amplificator de sunete, prevăzut cu un microfon portativ, pe care îl ţinea cu mîna, lipit de ureche.
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Gîndirea social-politică despre Unire (1859)
„Pentru prima oară, într-aceste trei zile, simţii că stomacul meu îmi adusese aminte că era sec, el cerea acuma o mîngîiere după atîtea semne de simpatie ce-mi arătase, conformîndu-se cu dispoziţiunile mele. Mă pusei la o masă în bufetul Camerei şi cerui  a-mi servi un uşure ospăţ.
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Caleidoscopul lui A. Mirea
„O «DIMINEAŢĂ» Citiţi pe Manolescu din morţi reînviat!
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Etnomedicină lingvistică, Editura Amarcord, 1999
„În jurul a două din noţiunile de medicină populară (cele/ale din vânt şi bubă) s-au dezvoltat denumiri etnobotanice metaforice care respectă ca structură tiparele formaţiilor anterioare: coarda hălor din vånt (Selaginella helvetica şi 2. Lycopodium clavatum);
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Flora medicinală a României, Editura Ceres, 1988
„La executarea inoculării cei doi muncitori purtători de rigle, aşezaţi de o parte şi de alta a benzii de secară, prind între rigle, în apropierea spicelor, o porţiune de circa 30 cm din banda de secară, adunînd plantele şi spicele în burduf pe o singură linie.