ioan petru culianu după 20 de ani

„Jocul de smarald“ al destinului jpeg
„Jocul de smarald“ al destinului
La fel ca magistrul său Mircea Eliade, I.P. Cu­lianu a descoperit de timpuriu puterea de a­trac­ţie a cîmpurilor magnetice ale misterului şi ma­giei. Fratele Elis, cum i se mai spunea în cercul re­strîns al prietenilor din facultate, avea ceva de „mag modern“, iniţiat în teoriile de graniţă ale fi­zicii, dar şi în arcanele ştiinţelor oculte, între ca­re astrologia ocupa un loc important.
Hermeneutica binaro fractalică a „ultimului Culianu“ jpeg
Hermeneutica binaro-fractalică a „ultimului Culianu“
Pentru a-şi expune convingător şi atractiv no­ua sa metodă de cercetare a religiilor, magiei, a ex­ta­zului şi a culturii în general, Culianu re­curge la un exemplu notoriu. Un gangster vestit din Chi­cago folosea o metodă foarte simplă pentru a decide în situaţiile create de viaţă: dădea cu ba­nul: „Cap însemna da, pajură nu“4. O singură da­tă alegerea a fost greşită, iar consecinţele au fost fatale.