Cuvintele pot căpăta sensuri noi şi adesea destul de surprinzătoare prin izolarea lor din anumite îmbinări stabile; cînd frecvenţa în uz determină o scurtare, cuvîntul păstrat preia sensul întregii sintagme. Cu un secol în urmă, se vorbea curent de pătlăgele roşii şi pătlăgele vinete; adjectivele substantivizate roşii şi vinete sînt azi denumirile curente ale legumelor în cauză. Folosirea substantivului temperatură cu sensul „temperatură ridicată; febră“ a fost criticată, pentru că producea o interpretare aparent tautologică (cineva are temperatură, în mod normal), dar e curentă în registrul familiar. La fel se petrec lucrurile şi cu alte sintagme, mai ales în jargonul diferitelor profesii. Aşa se ajunge ca în declaraţii asupra unor accidente grave să se vorbească despre leziuni incompatibile, o formulă stranie şi departe de a sugera, prin sensul componentelor, semnificaţia pe care vrea să o transmită vorbitorul („leziuni mortale“). Exemplele din mass-media nu sînt (deocamdată) multe, dar par să indice o tendinţă: „În doar cîteva minute victima a fost scoasă, însă prezenta leziuni incompatibile. În acest moment resursele se vor retrage în mod progresiv“ (declaraţie a unui purtător de cuvînt, preluată de digi24.ro); „șeful batalionului separatist (…) a fost ucis de o bombă artizanală (…). «Separatistul a suferit leziuni incompatibile», a transmis sursa agenției»“ (independent.md); „creierul a suferit leziuni incompatibile, fără cale de întoarcere“ (informatiahr.ro) etc.

Ciudăţenia formulei provine din sensul adjectivului („care nu poate exista simultan cu altceva, care nu este compatibil cu altceva“, DEX), care presupune obligatoriu un complement sau aplicarea la cel puţin doi termeni diferiţi (X e incompatibil cu ceva; X şi Y sînt incompatibili). Dacă ne raportăm la sensul de dicţionar, rănile incompatibile ar trebui să fie cele care nu se potrivesc între ele sau nu se acceptă reciproc. Evident, nu acesta este sensul din declaraţiile citate. Rănile incompatibile provin din scurtarea formulei răni incompatibile cu viaţa, o sintagmă curentă în limbajul de specialitate al medicinei de urgenţă, al medicinei legale, al comunicatelor poliţiei. Este, de altfel, o formulă internaţională, cu echivalente în multe limbi (injuries incompatible with life; blessures incompatibles avec la vie; lesioni incompatibili con la vita etc.). Scurtarea ei, produsă în jargonul profesioniştilor, poate crea perplexitate vorbitorilor obişnuiţi.

De altfel, chiar formula completă, care comunică o stare de lucruri într-un mod complicat, indirect şi tehnic, încercînd să evite ambiguităţile, nu este cea mai potrivită cu registrul standard al limbii. Faptul că rănile nu sînt numite grave, mortale sau cauzatoare de moarte indică foarte probabil şi o intenţie eufemistică. Totuşi, pentru gîndirea spontană, rănile şi viaţa sînt entităţi situate în planuri atît de diferite încît asocierea lor pare cumva nefirească. Cel puţin la fel de ciudată e formula tehnică opusă, compatibil cu viaţa: aflăm, de pildă, că mai multe persoane rănite „au leziuni compatibile cu viaţa, iar alte 8 au răni mai grave“ (cugetliber.ro); „în timpul confruntării au rezultat nişte leziuni compatibile cu viaţa“ (ziare.com).

Conflictul dintre limbajul curent şi limbajul de specialitate (cu efectele sale eufemistice sau doar derutante) e o problemă mai generală. Sintagma injuries incompatible with life, folosită în legătură cu victimele unui grav accident produs în 2016 într-un parc de distracţii din Australia, a trezit proteste în mediul online, mai multor cititori anglofoni părîndu-li-se prea birocratică şi lipsită de empatie. La noi, mass-media preia fără prea multe scrupule sintagmele de specialitate din rapoartele medicale şi poliţieneşti, cu deplină încredere în autoritatea şi limbajul expertului. Ar fi totuşi de dorit ca măcar formula abreviată leziuni incompatibile să nu se răspîndească în afara jargonului meseriei.