„În prezent, în România există localităţi izolate, amplasate la distanţe mari de centrele comunale şi dispersate pe tot teritoriul ţării, rămase în urmă din punct de vedere economic şi chiar al civilizaţiei, aceste localităţi nefiind electrificate (circa 30% dintre acestea sînt cătune cu 5-10 gospodării).

Racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a acestor localităţi izolate este o cerinţă minimală pentru asigurarea unor condiţii de viaţă normale. Avînd în vedere că România este ţară a Uniunii Europene, se impune asigurarea dezvoltării economice şi sociale a regiunilor izolate. Potrivit ultimului studiu realizat pe această temă, situaţia localităţilor rămase de electrificat la nivelul întregii ţări se prezintă astfel: 98.871 gospodării neelectrificate amplasate în 2237 localităţi, din care: 2360 gospodării amplasate în 95 localităţi total neelectrificate; 61.187 gospodării amplasate în 1992 localităţi rurale parţial electrificate; 35.324 gospodării amplasate în 150 localităţi urbane care necesită extinderi.

În cadrul operatorilor de distribuţie aparţinînd Societăţii Comerciale Electrica-S.A. (64.253 gospodării), din care: 1333 de gospodării amplasate în 57 de localităţi total neelectrificate; 34.839 de gospodării amplasate în 1019 de localităţi rurale parţial electrificate; 28.081 de gospodării amplasate în 89 de localităţi urbane care necesită extinderi. În cadrul operatorilor de distribuţie privatizaţi (34.618 gospodării): 1027 de gospodării amplasate în 38 de localităţi total neelectrificate;

26.348 de gospodării amplasate în 973 de localităţi rurale parţial electrificate; 7243 de gospodării amplasate în 61 de localităţi urbane care necesită extinderi.

Electrificarea tuturor localităţilor necesită însă investiţii cu costuri foarte mari şi cu durată îndelungată de recuperare a investiţiei. Astfel, din analiza costurilor rezultă că fondurile necesare finalizării procesului de electrificare la nivelul întregii ţări au valoarea de circa 1.032.000 mii lei.

Costul unitar rezultat din studiu, necesar pentru racordarea la reţeaua de distribuţie a unei locuinţe izolate este de cca 11 mii lei.“

(Sursa: „PROGRAMUL NAŢIONAL DE ELECTRIFICARE 2012-2016“ privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate din România)
 

FotoL wikimedia commons