Cu ocazia primei aselenizări din iulie 1969 ziarul Scînteia (organul de presă al PCR) traducea în limbajul specific vremii, discuţia dintre preşedintele Nixon şi astronauţii aflaţi pe Lună:"Oamenii din lumea întreagă, la fel ca şi concetăţenii noştri americani, sînt mîndri de această realizare " a spus preşedintele. Prin acţiunea voastră, cerul a devenit o parte a universului omului. Şi faptul că ne vorbiţi din Marea Liniştii ne însufleţeşte să dublăm eforturile pentru a aduce pacea şi liniştea pe Pămînt.""Mulţumim domnule preşedinte, este o mare onoare pentru noi de a fi aci" " a replicat Armstrong.