Studiile americane (experții le mai numesc, simplu, „americanistică“) au debutat în academia românească după 1990. Interes și cărți despre America au existat, fără îndoială, și înainte. În interbelic, Petru Comarnescu a publicat trei cărți entuziaste despre America, după ce a petrecut doi ani de studii doctorale în California. Mai apoi, în plin comunism, Romulus Rusan a scris un splendid și candid jurnal de călătorie american, după ce a consumat o bursă literară undeva în Midwest, alături de soția sa, marea poetă Ana Blandiana. Aceste două exemple îmi vin rapid în minte, dar pe lîngă ele au mai fost și alte cărți ori chiar studii dedicate culturii, istoriei, artei, economiei sau chiar politicii americane. Totuși, studiul sistematic, academic, pluridisciplinar a lipsit. În comunism, nu se putea mai mult decît efortul individual al cîte unui autor care intrase cumva în contact cu America și rămăsese impresionat. Sigur, cenzura avea grijă să nu fie chiar foarte impresionat…

În lume, ca disciplină academică, studiile americane există din anii imediat următori sfîrșitului celui de-al Doilea Război Mondial. Mai înainte, americanii înșiși au început să se considere pe sine ca obiect de studiu universitar, începînd cu anii 1930. Dar studiile americane au umplut lumea abia după ce Statele Unite au dovedit ce sînt în al Doilea Război.

Acum, așa cum spune unul dintre cei mai prestigioși americaniști, John Carlos Rowe, „studiile americane sînt un domeniu aflat în criză, divizat între preocuparea lui originară, naționalistă pentru Statele Unite și noul interes pentru relația dintre diferitele culturi și națiuni ale emisferei vestice“. În fond, privirea spre America nu este o privire spre un model decît pentru cei care o iubesc. Pentru ceilalți – adică pentru marea majoritate a intelectualilor acestei lumi – este un obiect de studiu generat de întrebarea „Cum de este cu putință?“. America este un magnific experiment cultural-istoric, care a avut un succes nemaiîntîlnit în istorie. O țară care, la începutul secolului XX, abia își desăvîrșea identitatea, a ajuns, un veac mai tîrziu, să domine lumea din punct de vedere cultural.

În România, cele mai importante centre universitare în care există programe serioase de studii americane sînt la București, Cluj, Iași și Timișoara. Am rugat cadre didactice din aceste universități, deopotrivă veterani și forțe proaspete, să ne scrie despre lucrul lor. A rezultat, cum veți vedea, un Dosar divers, inteligent, relaxat și informativ. Mulțumim!

Ilustraţie de Ion BARBU