● DECRET nr. 504 din 17 octombrie 1957 privind producţia, vînzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice.

ART. 1 Fabricarea spirtului, lichiorurilor, băuturilor alcoolice preparate din spirt, vermutului, vinului spumos gazificat, berei, precum şi drojdiei comprimate, se face numai în întreprinderile industriale ale Ministerului Industriei Bunurilor de Consum.

ART. 2 Vinificarea strugurilor se poate face numai de către întreprinderile şi organizaţiile economice socialiste care au sarcini de plan în acest scop şi de către cultivatorii de vii din producţia proprie de struguri.

ART. 4 Gospodăriile agricole colective, cooperativele agricole de producţie, întovărăşirile agricole şi gospodăriile individuale, deţinătoare de cazane pentru fabricat rachiuri naturale, care au autorizaţie de funcţionare, vor ţine într-un registru evidenţa producţiei proprii, precum şi a fiecărui producător care fabrică rachiuri naturale la cazanele respective. Acestea vor comunica zilnic comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale sau orăşeneşti respective, cantităţile de rachiuri naturale produse, precum şi uiumul realizat.

ART. 5 Gospodăriile agricole individuale, întovărăşirile agricole, cooperativele agricole de producţie, gospodăriile agricole colective şi aşezămintele de orice fel cultivatoare de vii şi livezi au sarcina de a vinde statului, prin unităţile Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, struguri sau vin şi rachiuri naturale, în cantităţile şi în condiţiile stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.

ART. 10 Se interzice vînzarea de către producători a vinului şi rachiurilor naturale în magazine sau localuri proprii de consum. De asemenea, se interzice comerţul particular cu aceste produse sub orice formă.
(sursa: www.comunismulinromania.ro)

● Cîteva beri comuniste (şi ce scria pe etichetele lor): Arădeana (bere blondă specială, 5,25 lei), Azuga (Termen de păstrare: 9 zile, 5 lei), Ateneu (bere tip Valea Prahovei, 6 lei), Basarab (Fabrica de bere Griviţa, 5,25 lei), Bihor (tip Azuga, Întreprinderea de bere, spirt, drojdie – Oradea, 4 lei), Bizon (bere tip Porter, 330 ml, Preţ cu amănuntul: 4, 25 lei), Brateş (bere Galaţi, 3,75 lei), Bucegi (Tarom Pasteurisated, Bottled for Tarom Only, 330 ml), Bucura (tip Bucegi, pasteurizată, termen de garanţie 120 de zile, concentraţie alcoolică 3,8), Carpatina (Calitate superioară, „Aurora“ Braşov, Preţ cu amănuntul fără sticlă 4 lei), Ciuta (Fabrica de bere Buzău, alcool maxim 2,8%), Copou (bere brună specială, Întreprinderea de bere şi spirt Iaşi, alc. min. 3,7%), Costineşti (bere cu alcool redus – maxim 0,3%, 3 lei), Bere blondă Cota 400 (Produs obţinut din materii prime naturale, malţ şi hamei, prin fermentaţie naturală, a se consuma pîna la data ştanţată), Haiduc (Fabrica de bere Scorniceşti, 5 lei), Mamaia (Export, 2,75 lei). Nufărul (Fabrica Tulcea), Primăvara (tip Azuga, 4 lei), Sirena (Fabrica de bere Constanţa, 4 lei).

(sursa Etimpu.com)

Foto L. Muntean