- argument -

În marea lor parte, pensionarii de azi, din România, nu au un trai prea bun. Pensiile sînt, de cele mai multe ori, atît de mici încît îţi permit doar să te odihneşti pe prima treaptă a piramidei lui Maslow. Supravieţuire şi cam atît. Pensia înseamnă azi plata pentru întreţinerea locuinţei, pentru medicamente şi pentru mîncare (mulţi dintre pensionari fac plăţile chiar în această ordine). Cînd vorbeşti despre pensie în ţara noastră vorbeşti, de fapt, despre o ieşire din circuit. Prea puţini îşi permit excursii sau măcar o ieşire, cînd şi cînd, la un restaurant. Majoritatea oamenilor pensionari sînt obligaţi să îşi încropească fericirea cum pot – televizorul fiind principala sursă de distracţie.

Cu toate acestea, se spune că încă (ne) este bine. Că statul, oricît de văicărit ar fi el, nu are cum să „dea faliment“, adică să fie pus în incapacitatea de a mai plăti pensiile. Este un sistem care deocamdată funcţionează şi reuşeşte să asigure veniturile pensionarilor. Însă pentru cît timp?

Ce se va întîmpla în viitor? Există statistici din ce în ce mai alarmante – vorbim despre declinul demografic, care este, de fapt, un prim pas al problemei sustenabilităţii sistemului de pensii asigurate de stat. Profesorul Vasile Gheţău – directorul Centrului de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici“ al Academiei Române – publică în Dosarul de faţă un articol despre problema demografică şi despre cum guvernanţii nu dau încă atenţia cuvenită cifrelor şi statisticilor care confirmă declinul demografic ce va conduce în viitor la colapsul sistemului de stat – dacă acesta nu va suferi între timp o reformă drastică.

Pînă la reformă însă, avem de-a face, în prezent, cu un sistem prost gîndit, „măsluit“, un sistem inechitabil – după cum reiese şi din articolul semnat de Dorel Dumitru Chiriţescu, profesor de economie la Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Tîrgu Jiu, care vorbeşte despre „marea înşelătorie“ din sistem.

În acest context, rămîne totuşi o speranţă: sistemul de pensii private. Deşi alfabetizarea economică din România lasă de dorit, mai toată lumea a auzit despre pensiile private ca despre o soluţie, o alternativă la sistemul de stat. Ce înseamnă însă acest sistem, cît este el de valabil şi care este, pînă la urmă, garanţia că un asemenea sistem va putea exista şi în viitor – sînt doar cîteva întrebări dintr-un amplu interviu acordat revistei noastre de către Ştefan Liiceanu, analist financiar.

Ilustraţie realizată de Ion BARBU