"Educaţia fizică, dezvoltarea şi călirea fizică prin activităţi sportiv-turistice reprezintă o coordonată importantă a educaţiei pioniereşti. Incluse în competiţia sportivă naţională Daciada, activităţile sportiv-turistice îmbracă cele mai variate şi atractive forme. Întreaga activitate este sprijinită de Asociaţia sportivă şcolară, constituită în toate şcolile generale. Prin forme adecvate, pionierii îşi însuşesc, pe lîngă dezvoltarea deprinderilor motrice naturale, şi valoroase trăsături morale, ca: întrajutorarea, optimismul, perseverenţa, curajul, prietenia, spiritul de echipă ş.a."