Raportul de Responsabilitate Corporativă* prezintă implicarea companiei în comunitate şi impactul proiectelor derulate de bancă. În România, raportarea nonfinanciară este încă opţională. Împreună cu alte companii şi cu organizaţii ale societăţii civile, promovăm în comunitatea de afaceri şi mai ales la autorităţile publice necesitatea adoptării Directivei UE numărul 95/2014, pentru a oferi publicului larg accesul la cît mai multe informaţii din activitatea companiilor. 
 
Considerăm că transparenţa este una dintre cele mai eficiente metode de combatere a corupţiei şi promovare a unor practici etice în afaceri. Printre principalele grupuri cu care dialogăm în mod activ – pe lîngă clienţi, angajaţi, acţionari, autorităţile publice, mediul de afaceri – sînt şi comunităţile locale din care facem parte. 
 
Banca investeşte anual în comunitate aproximativ două milioane de euro, pe cinci direcţii strategice: educaţie financiară, sport ca stil de viaţă sănătos, artă şi cultură, ecologie urbană şi asistenţă socială. Angajaţii Raiffeisen Bank se implică tot mai mult în acţiuni de voluntariat şi colectare de fonduri în cadrul proiectelor susţinute de bancă. 
 
Susţinem transportul urban alternativ, pe biciclete, precum şi sportul de masă, ca stil de viaţă sănătos. Susţinem arta şi cultura românească prin sponsorizarea evenimentelor culturale de bună calitate. Ne încurajăm colegii să participe ca voluntari în comunităţile lor şi să împărtăşească din experienţa şi cunoştinţele pe care le-au dobîndit. Investim în profesionalizarea angajaţilor noştri, dar şi în dezvoltarea lor personală, pentru o viaţă mai echilibrată şi mai fericită. 
 
Atîta vreme cît societatea va căuta soluţii, noi vom sprijini iniţiativele care vin cu modele. 
 
Finanţăm populaţia şi companiile româneşti, urmînd o politică prudentă şi sustenabilă, reflectată în rezultatele noastre financiare, şi oferim clienţilor soluţiile potrivite pentru ei, nu produse financiare de care aceştia nu au nevoie. Educaţia financiară a populaţiei de toate vîrstele rămîne o prioritate. 
 
Misiunea noastră este să sprijinim dezvoltarea de comunităţi sustenabile şi prospere, să înţelegem nevoile clienţilor şi să le oferim siguranţă, consultanţă şi servicii financiare uşor de folosit. 
 
* Raportul de Responsabilitate Corporativă Raiffeisen Bank Romania respectă două standarde de raportare: metodologia London Benchmarking Group (LBG), care detaliază investiţiile noastre comunitare şi impactul lor în societate, precum şi metodologia Global Reporting Initiative (GRI), care oferă informaţii detaliate despre activitatea noastră operaţională. Începînd cu raportul pe 2014, Raiffeisen Bank Romania urmează recomandările celei mai noi versiuni a metodologiei, GRI 4.
 
Steven van Groningen este preşedinte şi CEO Raiffeisen Bank. 
Foto: Năluca