Celebra formulă enunţată de Neil Armstrong atunci cînd a păşit pe Lună ("That’s one small step for (a) man, a giant leap for mankind" " tradusă cel mai adesea " un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire) conţine o greşeală gramaticală. Armstrong a pronunţat for man în loc de for a man, cum ar fi fost corect. Greşeala a provocat interminabile discuţii şi chiar studii lingvistice. Doi cercetători, Chris Riley şi John Olsson, care au studiat recent înregistrările originale, au ajuns la concluzia că acel articol nehotărît a nu s-a pierdut din cauza transmisiei radio neclare (aşa cum reieşise dintr-un studiu anterior efectuat în Australia), ci că el nici nu a fost pronunţat de Armstrong. Cercetătorii (citaţi de BBC) au constatat că nu exista loc de un a între r-ul de la for şi m-ul de la man. Ei au descoperit că în alte convorbiri de pe Lună înregistrate din acea perioadă (dintre Armstrong şi Aldrin) articolul a s-a transmis mereu în mod clar către Pămînt, fără să fie obturat. Pe de altă parte, cei doi cercetători susţin că din intonaţia cu care Armstrong a început întreaga formulă rezultă că el ar fi avut intenţia să pronunţe acel a pe care totuşi l-a omis. Armstrong însuşi a declarat la întoarcerea pe Pămînt că el crede că ar fi spus a man. S-a mai constatat că atît el, cît şi familia sa ştiu să folosească în mod corect în vorbire articolul nehotărît. Cercetătorii explică dispariţia acelui a prin faptul că, deşi gramatical incorectă, aşa cum a fost pronunţată de Armstrong, formula sună mai poetic, avînd un ritm şi o simetrie mai bune decît varianta corectă.Mai mulţi analişti consideră că greşeala ar demonstra faptul că astronautul a fost spontan, că n-a avut un text prestabilit, impus de superiori.