Novateca este un program pilot care, timp de doi ani (începînd cu luna iulie 2012), va evalua oportunităţile de facilitare a accesului populaţiei la mijloacele tehnologiei informaţionale în Republica Moldova, prin intermediul reţelei existente de biblioteci publice.

Programul va iniţia consultări cu principalii factori interesaţi de biblioteci, va organiza seminare de instruire pentru bibliotecari, precum şi va selecta, printr-un proces competitiv, 60 de biblioteci publice din Moldova care vor primi calculatoare pentru accesul publicului la Internet. De asemenea, pe întreg teritoriul ţării vor fi create cinci Centre Regionale de Formare, care vor instrui peste 100 de bibliotecari pentru a putea utiliza la maximum potenţialul noilor resurse tehnologice în beneficiul comunităţilor.

În sprijinul obiectivelor programului, Microsoft, partener al Iniţiativei Novateca la nivel mondial, va dona software în valoare de aproximativ 300.000 de dolari către bibliotecile publice din Moldova. Oferirea accesului populaţiei la tehnologiile informaţionale este o prioritate pentru Microsoft în cadrul iniţiativei globale de a aduce beneficiile tehnologiei la nivelul comunităţilor şi de a crea oportunităţi pentru generaţia tînără.

Pe parcursul anului 2011, IREX a evaluat nevoile şi a analizat starea de fapt a bibliotecilor publice din Moldova şi a publicat raportul „Accesul la informaţii prin Bibliotecile Publice din Republica Moldova“. Raportul constată faptul că aproximativ 36% din populaţie, în special din mediul rural, nu au folosit niciodată Internetul. O mare parte din populaţie ratează beneficiile economice şi sociale ale accesului la Internet, cum ar fi comunicarea cu prietenii şi familiile aflate la distanţă, găsirea oportunităţilor de angajare, precum şi dezvoltarea unor reţele locale şi globale axate pe probleme de ordin cultural, educaţional, financiar şi de sănătate. Concluziile raportului denotă faptul că bibliotecile demonstrează dorinţa de a umple golul informaţional în comunitaţile rurale, precum şi faptul că acestea reprezintă instituţiile potrivite care pot aduce schimbarea la nivel de comunităţi. 

(sursa: http://novateca.md/ro/despre-noi)