Mutaţiile prezente în familia modernă sînt vizibile cu ochiul liber. Numărul membrilor acesteia se micşorează, crescînd numărul familiilor cu un singur copil sau al celor monoparentale. În mediul urban, cu precădere, se poate vorbi de o diminuare a ponderii familiei extinse, cea tradiţională - cu bunici, mătuşi, unchi, veri şi naşi - mulţi dintre aceştia fiind înlocuiţi, în funcţiile de altădată, de prieteni - angajaţi cu luna, cu ziua sau cu ora - sau de instituţii specializate. La ţară, sigur că rubedeniile se ştiu şi se păstrează mai mult, dar familia de bază a suferit şi ea schimbări evidente: unul din părinţi e, de multe ori, plecat cu anii la muncă în străinătate. Familia în întreaga ei splendoare idilică tradiţională se păstrează mai curînd ca o celulă economică şi cadru de manifestare a momentelor de loisir: sărbători, vacanţe - de multe ori, singurele ocazii în care familia se reuneşte cu adevărat.Şi împărţirea atribuţiilor membrilor în familia actuală s-a schimbat: cînd am afirmat - mai sus - că unul dintre părinţi poate pleca la muncă, acela nu este neapărat tatăl, ci, în multe cazuri, mama. Aportul mamei la activităţile exterioare familiei, precum şi la bugetul acesteia, cresc semnificativ. Precum şi în unele familii tinere şi mai luminate, rolul tatălui în treburile gospodăreşti şi în creşterea copilului îşi măreşte ponderea, apropiindu-se de cel al mamei. De asemenea, bunicii - care rămîn, în destule situaţii, instituţia de corvoadă însărcinată cu creşterea odraslelor - sînt şi ei înlocuiţi, pe alocuri, cu bonele sau educatoarele.Aceeaşi instituţionalizare se manifestă şi în privinţa ritualurilor familiale: reuniunile şi aniversările sînt, cu destule ocazii, înlocuite cu mesele la restaurant sau petrecerile la firme specializate în entertainment-ul copiilor. Ca să nu mai vorbim de tradiţionala masă în familie, pe care, în familia (post)modernă, tata o ia la serviciu, sub formă de catering, mama - la fel, iar copilul - la şcoală (dacă e privată) sau grădiniţă, ori, în cel mai bun caz, acasă, preparată de bonă. Sigur că, şi în aceste timpuri tulburi, încă mai există activităţi împărtăşite de toţi membrii familiei (şi mă refer cu precădere la cei din mediul urban): merg în week-end împreună la mall, la film şi shopping.Despre unele din schimbările enumerate mai sus - şi altele pe deasupra - discută, în numărul de faţă, psihologi, sociologi, etnologi, jurnalişti, ONG-işti, ba chiar şi un reprezentant al Bisericii. O precizare: majoritatea colaboratorilor s-au nimerit să fie de sex feminin; probabil că o asemenea temă este de mai mare interes pentru doamne. (I. P.)