Adopția este reglementată în ţara noastră de Legea nr. 273/2004, republicată la 19 aprilie 2012, fiind definită ca operaţiunea juridică prin care se rup legăturile biologice anterioare şi se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat.

În septembrie 2015, Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Estimat să intre în vigoare în cursul anului 2016, la patru luni de la publicarea în Monitorul Oficial, noul act normativ va duce practic la scurtarea tuturor etapelor procesului de adopție: declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției.

Proiectul de lege vizează, în principal:

- creșterea numărului de copii adoptabili, mai ales în cazul celor cu vârsta între 0-6 ani.

- scăderea duratei de ședere a copiilor în sistem.

- scurtarea duratei de soluționare a dosarelor de deschidere a procedurii adopției de către instanțe.

Alte efecte ale noului proiect de lege:

- termenul de apel în instanța judecătorească va fi redus de la 30 la 10 zile.

- primul termen de judecată va avea loc în 15 zile de la înregistrarea cererii.

- nu va mai fi necesară citarea părților pentru judecarea cererilor de încredințare în vederea adopției ca pînă acum, fiind reglementate și situațiile în care părinții biologici refuză să se prezinte la două termene, atunci când sînt citați de către instanța judecătorească. Odată cu adoptarea legii, neprezentarea acestora va fi considerată refuz abuziv de a consimți la adopție, iar copilul va fi declarat adoptabil.

- adopția va putea fi stabilită și în cazul în care părinții/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă, ulterior, refuză să semneze declarațiile care ar permite declararea ca adoptabil a copilului. De asemenea, atunci cînd părinții și rudele copilului de pînă la gradul al patrulea nu sînt găsite după o perioadă de şase luni de la instituirea măsurilor de protecție specială, vor putea fi demarate procedurile de adopție.

A fost micşorat şi termenul în care părinţii îşi pot retrage declaraţiile date privind acordul de adopţie. Dacă în prezent aceste declaraţii pot fi retrase timp de 60 de zile, odată cu acest proiect de lege, părinţii se pot răzgîndi în doar 30 de zile de la semnarea declaraţii, ulterior demarîndu-se procedurile de adopţie.

Termenul de doi ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat. Obținut în urma deciziei unei instanțe de judecată, statutul va fi valabil, de anul viitor, pînă la încuviințarea adopției sau pînă ce copilul împlinește vîrsta de 14 ani. După împlinirea vîrstei de 14 ani, procedura adopţiei va putea fi continuată numai cu acordul copilului sau numai în cazul în care după 14 ani există o solicitare de adopţie pentru acest copil.

În cazul adopțiilor internaționale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act normativ, la un an de la deschiderea procedurii, și nu după doi ani, așa cum se întâmplă în prezent.

Se va acorda un concediu de acomodare de maximum 90 de zile și a unei indemnizații lunare pe durata încredințării în vederea adopției oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit. Concediul se acordă pentru adopția unui copil cu vîrsta mai mare de 2 ani, iar valoarea indemnizației va fi în cuantum de 6,8 ISR (indicator social de referință, de 500 de lei în prezent).

Pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și pentru realizarea potrivirii practice, persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul la timp liber, cu păstrarea drepturilor salariale, în limita a 40 de ore/an. Potrivirea se va face în mod obligatoriu la nivel local, de către fiecare direcție generală de asistență socială și protecția copilului.

Valabilitatea atestatului de familie adoptatoare este prelungită de la un an la doi ani.

Foto: wikimedia commons