Eurozine, reţeaua revistelor culturale europene din care face parte şi Dilema veche (www.eurozine.com), a organizat la Vilnius o nouă întîlnire a editorilor şi jurnaliştilor de la publicaţiile membre (a 22-a ediţie). Tema generală a fost "Istorii europene", iar colocviul a fost grupat în jurul cîtorva subiecte importante ale trecutului recent. Prima secţiune a marcat "momentul" 1945 (cînd Vestul şi Estul au "pornit" în direcţii diferite) şi a fost deschisă de profesorul Timothy Snyder de la Yale University. Teza sa fundamentală este că o istorie europeană comună este posibilă dacă Vestul va reconsidera rolul şi importanţa Estului în cele două mari tragedii care au marcat secolul trecut " Holocaustul şi Gulagul " şi dacă va accepta să discute istoria dincolo de cele două ideologii totalitare, nazismul şi comunismul.O altă secţiune a marcat celălalt an important pentru evoluţia europeană: 1989. Am prezentat aici, alături de Martin ©imeèka (din Slovacia) şi Thorsten Schilling (din fosta Germanie de Est) "peripeţiile" accesului la dosarele fostelor servicii secrete din ţările noastre. Colegii din Vest au pus întrebări ca la un seminar în care aveau ceva de învăţat. O a treia secţiune a discutat despre viaţa evreilor în Europa de Est. Irena Veisaite, evreică salvată în timpul războiului de la deportare pentru că a fost adoptată de o familie de lituanieni, acum profesoară şi critic de teatru, a avut o prezentare foarte documentată a diverselor atrocităţi comise împotriva evreilor în cîteva ţări est-europene în timpul războiului, dar a accentuat şi faptul că, în aceste ţări, în timpul regimurilor comuniste, nu s-a putut discuta deschis despre Holocaust. Abia acum, după căderea Cortinei de Fier, este posibil acest lucru, ceea ce modifică perspectiva asupra deportărilor, împuşcărilor în masă, persecuţiilor de tot felul la care au fost supuse numeroasele comunităţi evreieşti din această parte a Europei.După 20 de ani, s-ar părea că din Cortina de Fier au rămas cîteva aşchii care vin din istorie, din experienţele şi perspectivele noastre diferite asupra trecutului, din prejudecăţi şi stereotipii. Grupajul tematic din paginile următoare încearcă să semnaleze diferenţele, prin opiniile cîtorva dintre participanţii la reuniunea de la Vilnius. (M. V.)