"1890 - Arad . Medicul stomatolog Iuliu Werner aduce de la Londra, unde-şi făcuse studiile, prima minge de fotbal în ţara noastră, precum şi regulile jocului. El face o entuziastă propagandă fotbalului, povestind şi demonstrînd practic, pe terenul din faţa actualului liceu nr. 1, cum se desfăşoară acest spectaculos şi atractiv joc sportiv.1893 - Bucureşti. Prof. C. Kiriţescu afirmă că echipe efemere şi neorganizate de elevi de liceu jucau fotbal, în timpul verii, pe locul viran de la capătul Podului Mogoşoaia, unde astăzi se află clădirea Institutului geologic. Era Ťo parodie de fotbal, fără reguli, cu mingi deformate şi peticite».1898 - Arad. ŤAsociaţia arădeană de gimnastică» publică o Chemare din care rezultă cum privea conducerea asociaţiei fotbalul: ŤPrintr-o norocoasă alegere am reuşit să evităm fotbalul şi jocul de rugby, care au de acum numeroşi adepţi în străinătate şi chiar la noi, deoarece acestea oferă un prilej de distracţie mai mult spectatorilor decît jucătorilor.»"