Forum Auto - importator Volvo în România şi Dilema veche au organizat, pe 10 noiembrie, la "New Europe College", o dezbatere cu tema "Cultura şi afacerile - interese diferite sau valori comune?".În ciuda aparenţelor, un astfel de dialog este plin de dileme şi de întrebări. Oamenii de afaceri şi elitele culturale au interese diferite? Unii "fac bani", ceilalţi "cer bani" pentru creaţie? Dincolo de simpla sponsorizare, ce valori pot pune în legătură cele două comunităţi - a afacerilor şi a culturii? O societate bazată pe reguli şi relaţii contractuale? Creativitatea, deschiderea intelectuală? Cultura instituţională? Responsabilitatea socială? Cum se percep reciproc cele două comunităţi? Care sînt prejudecăţile şi stereotipiile curente? Şi în afaceri, şi în cultură, iniţiativa şi performanţa sînt în primul rînd individuale. Cum se raportează cele două comunităţi la societate şi la Stat? Cum pot comunica mai bine? Cum pot contribui la diseminarea unor valori stabile în ansamblul societăţii româneşti şi la modificarea mentalităţilor?Paginile următoare sînt o sinteză a dezbaterii. Desigur,nu toate întrebările şi-au găsit răspuns. Dar în prima parte a anului viitor vor urma alte forumuri, ale căror teme le facem publice de pe acum (şi pentru a descuraja concurenţa, dar şi pentru că aşteptăm sugestii şi opinii de la cititorii dilematici):Cultura corporatistă - examenul de maturitate al capitalismului românesc;Modele de succes în România de azi;Elitele României de mîine.Din cîte ştim, este prima încercare sistematică, în România, de a pune în dialog reprezentanţii mediului de afaceri şi reprezentanţii elitelor culturale. Iniţiatorii îşi exprimă convingerea că aceste dezbateri vor contribui la consolidarea elitelor din România şi la crearea, în cercuri tot mai largi ale societăţii româneşti, a unui curent de opinie favorabil valorilor sigure, succesului de durată. (M. V.)