„Sînt peste 40 de ani de cînd un grup de femei din Iaşi au prezentat guvernului, prin ministrul moldovean Gh. Mîrzescu, o petiţie cu 500 de semnături prin care cereau căutarea paternităţii şi drepturi pentru femei. Iniţiativa acestei petiţii se datoreşte unui simplu incident survenit la ghişeul unei case de economie din Iaşi. O doamnă, soţia unui profesor universitar, se prezintă să-şi încaseze o sumă depusă ce-i aparţinea personal. Casierul refuză, motivînd că statutele se opun eliberării oricărei sume unei femei măritate, fără consimţămîntul soţului. Doamna nedumerită protestează şi cere statutele. Casierul avea dreptate. Un articol din statute era redactat în forma următoare: Femeile măritate, copiii, minorii, interzişii şi nebunii nu-şi pot ridica drepturile fără autorizarea soţului, tutorelui etc. D-na Emilian, căci ea era d-na de care vorbim, ardeleancă de origine, nedeprinsă cu această tovărăşie în care legea aşeza femeia măritată, organiză la Iaşi o ligă feministă care să lupte pentru încetarea acestei stări de lucruri.“
 
(Ziarul nostru, anul VI, nr. 2, februarie 1932)