"Forumurile Volvo-Dilema veche" au ajuns la a şaptea ediţie. De această dată, tema discuţiei a fost "investiţia privată în educaţie şi cultură". Aparent, este o temă despre care s-a tot vorbit în ultimii ani. În fapt, aşa cum rezultă şi din intervenţiile participanţilor pe care le publicăm în acest număr, trebuie depăşit nivelul simplei sponsorizări, al "actului de generozitate", al bunăvoinţei sau pasiunii pe care un om de afaceri sau o companie le manifestă faţă de educaţie, artă, cultură. Pentru a se dezvolta pe termen lung, relaţiile dintre mediul de afaceri şi mediul cultural au nevoie de încredere şi de descoperirea/acceptarea reciprocă a intereselor celeilalte părţi. Şi mai au nevoie de o comunicare eficientă, de o cunoaştere a valorilor "celuilalt", dar şi a valorilor comune pe care şi oamenii de afaceri, şi oamenii de cultură le exprimă şi le susţin în societate. Seria de forumuri organizate de Forum Auto, importator Volvo în România, şi Dilema veche au avut drept scop fundamental tocmai crearea unui spaţiu în care reprezentanţii mediilor academice şi culturale şi ai mediilor de afaceri să se poată cunoaşte mai bine. La această ediţie, am avut şi cîţiva participanţi din străinătate - profesori şi consultanţi în domeniul marketing-ului şi relaţiilor publice. Intervenţiile lor arată că România mai are de parcurs un drum pînă la aşezarea relaţiilor între Stat, investitorii privaţi şi beneficiarii finanţărilor. Diferenţa esenţială între cum se desfăşoară lucrurile "la ei" şi "la noi" este aceea că, în ţările Europei Occidentale, statul, investitorii privaţi, instituţiile culturale şi cetăţenii îşi cunosc mai bine interesele şi participă la conturarea unei stări de spirit care este în avantajul tuturor. În România, deocamdată, neîncrederea şi lipsa spiritului comunitar ne împiedică să construim proiecte şi parteneriate pe termen lung. Forumurile Volvo-Dilema veche şi-au dovedit, din acest punct de vedere, eficienţa: oamenii de afaceri şi oamenii de cultură au descoperit că au subiecte şi preocupări comune şi că pot măcar identifica soluţii pentru rezolvarea lor. (M. V.)