Scris în 1948 şi dat ulterior spre lectură unor cunoscuţi, inculpaţi şi ei în proces, romanul lui Dinu Pillat, Aşteptînd ceasul de apoi, a fost unul dintre principalele capete de acuzare („crimă de uneltire împotriva ordinii sociale”). Eliberat din închisoare în 1964, în urma amnistiei generale a deţinuţilor politici, Dinu Pillat a încercat să recupereze manuscrisul romanului, însă autorităţile comuniste l-au înştiinţat că fusese distrus, iar el n-a mai încercat să-l rescrie. Romanul însă nu se pierduse, avea să fie descoperit și publicat în 2010, după mai bine de șaizeci de ani de la scrierea lui și după treizeci și cinci de ani de la moartea scriitorului. Dacă s-ar fi găsit și publicat în anii imediat următori Revoluției, poate că popularitatea lui Dinu Pillat ar fi fost pe măsura talentului și caracterului său.

Fiu al poetului Ion Pillat şi al pictoriţei Maria Pillat-Brateş, debutat ca romancier, doctorand și ulterior asistent al lui G. Călinescu la Catedra de Istorie a Literaturii Române Moderne a Universității din București, îndepărtat de la catedră în 1947 în urma unei restructurări pe criterii politice, ajuns șomer, pontator și casier la o cooperativă de praf de sînge, arestat de Securitate în 1955 și condamnat în procesul mai sus menționat, amnistiat în 1964 și reîncadrat ca cercetător la Institutul de Istorie Literară și Folclor, de unde avea să fie dat afară în 1975 şi retrogradat ca documentarist la Biblioteca Centrală Universitară – viața și cariera lui Dinu Pillat s-au încheiat prematur în același an, în urma unui cancer, la fel de scandalos precum se desfășuraseră în ultimele aproape trei decenii.

Dosarul de față, prilejuit de centenarul scriitorului, reamintește toate aceste informații biografice și pune în discuție contribuția sa culturală, în încercarea de a-i contura portretul uman și intelectual și de a reafirma locul, important și unic, pe care Dinu Pillat îl ocupă în cultura română postbelică.

Opera lui Dinu Pillat

Romane: Tinereţe ciudată (1943), Moartea cotidiană (1946) – aceste două romane, împreună cu Jurnalul unui adolescent, au apărut ulterior împreună sub titlul Tinereţe ciudată (1984), și Aşteptînd ceasul de apoi (Humanitas, 2010). Studii şi monografii: Mozaic istorico-literar (1969), Ion Barbu (1969), Dostoievski în conştiinţa literară românească (1976), Itinerarii istorico-literare (1978). Memorialistică: Biruința unei vieți – Dinu & Nelli Pillat, pagini de corespondență (Humanitas, 2008). La Editura Humanitas, Monica Pillat și George Ardeleanu au îngrijit Seria de autor „Dinu Pillat” unde, între anii 2010 și 2015, a fost reeditată întreaga sa operă.

Fotografii din arhiva familiei Pillat