Societatea este împărţită în clase sociale, între cei care domină şi cei oprimaţi. Pornind de la convingerea că privilegiile unora sînt sursa abuzurilor şi nedreptăţii, noi identificăm oriunde există autoritate şi ierarhie – sursa răului din societatea în care trăim.

Aceste forme ale existenţei sociale ilegitime inerent sînt cele care ne conduc destinele. Astfel: statul, sistemul capitalist, religia trebuie supuse probei, dacă autoritatea exercitată de ele întruneşte condiţiile care ar trebui puse la baza societăţii noastre. Noi considerăm că de cele mai multe ori nu le întruneşte şi acţiunile lor se întorc împotriva noastră, a tuturor, istoria noastră nefiind decît un lung şir de nedreptăţi şi abuzuri făcute de cei înzestraţi cu autoritate. Astfel, statului îi revine atribuţia de a controla educaţia, de a inocula obedienţă pentru a-şi conserva puterea şi de a promova nestingherit interesele clasei conducătoare; sistemului capitalist îi revine atribuţia de a crea o societate inechitabilă şi nedreaptă din punct de vedere economic, religiei – de a-şi impune dogmele ca fiind adevăruri absolute şi de a face ca mizeria socială să fie ignorată.

Toate acestea fac posibil arbitrariul deciziilor luate de unii direct sau indirect împotriva altora. Avînd în vedere cele de mai sus, noi luptăm pentru o societate organizată pe orizontală, în baza principiul non-ierarhic, compusă dintr-o reţea de asociaţii voluntare, coordonate prin democraţie directă, care să colaboreze între ele în conformitate cu principiile comunismului libertar. În acest sens, considerăm anarho-sindicalismul ca modul cel mai potrivit de a ne organiza, pornind de la locul de muncă unde avem puterea de a schimba idei, de a ne face auziţi şi de a acţiona şi continuînd pînă la întreaga organizare socială. 

Iniţiativa Anarho-Sindicalistă (http://iasromania.wordpress.com)