În româna colocvială de azi s-a răspîndit o construcție nouă, folosită de vorbitori pentru a exprima concis cauza unei acțiuni sau a unei stări. Locuțiunea conjuncțională pentru că, prin care sînt introduse în mod normal propoziții cauzale, apare uneori urmată direct de un nominal, într-o construcție care ar putea fi interpretată ca eliptică, dar reprezintă mai curînd o simplificare  sintactică, prin transformarea conjuncției în prepoziție: „clientul era dispus să le accepte, pentru că preț (gadget.ro); „idei la ceas de noapte... pentru că foame  (facebook.com); pentru că sete și pentru că nervi” (tmblog.ro); pentru că tastatură sau pentru că prostie” (comentariu, adevarul.ro); „am ras juma de sticlă de rom călduț, din motive de lipsă de gheață și pentru că supărare!” (acvariu.ro) etc. Evitarea construcțiilor complicate, recursul la juxtapunere, la elipsă, caracterul fragmentar al enunțurilor sînt caracteristici generale ale limbii vorbite, ale oralității nesupravegheate atent. În română, cauza se exprimă mai ales prin propoziții subordonate, dar și prin construcții cu nominale precedate de unele prepoziții (din, pentru, de...) și de locuțiunile care cer genitivul (din cauza..., din pricina...). Or, explicația completă dintr-o propoziție cauzală introdusă de pentru că („pentru că prețul e prea mare”) și construcția complexă cu genitivul („din cauza prețului”) sînt prea complicate pentru oralitatea grăbită sau leneșă, care le evită producînd construcția simplificată pentru că preț.

Construcția apărută în registrul nonstandard s-a răspîndit nu doar ca urmare a unei tendințe de simplificare sintactică prin juxtapunere, ci și pentru că a fost preluată cu intenție de către vorbitorii pe care îi amuză tocmai încălcările normei. În titlul publicistic „De ce nu se poate monta un bec în Ploiești? Pentru că... prostie” (observatorulph.ro), intenția glumeață e clară, deoarece exista în mod evident posibilitatea unei soluții mai simple de a indica o cauză (din prostie); construcția nonstandard a fost aleasă pentru expresivitatea ei populară. Noul tipar permite introducerea unor termeni simpli și abstracți în locul unei explicații complexe și nuanțate, pe care vorbitorul este invitat să o reconstituie: „Pînă una-alta, shaormeria de la parterul blocului vă așteaptă. E în locul unei farmacii, pentru că foame” (bucurestiivechisinoi.ro).

Răspîndirea cu intenție parodică a tiparului colocvial a fost stimulată de Internet. Un dialog filmat de pe YouTube, de prin 2013, conținea un răspuns stîngaci și fragmentar, vădind dificultatea pe care o întîmpina vorbitorul în încercarea de a-și organiza fraza și argumentele. Întrebat de ce este „fan Paul Walker”, tînărul în cauză răspundea: „Păi, sînt pentru că… din seria filmelor și pentru că… automobile”. Un răspuns similar, tot de pe YouTube, de prin 2009, cuprinde același tipar, dar și o creație lexicală involuntară care a fost preluată cu amuzament de alți vorbitori. În filmulețul de pe YouTube, un alt tînăr, aflat foarte probabil sub influența drogurilor, explica de ce s-a simțit bine ascultînd muzică într-un club: pentru că pitong. Ultimul cuvînt, transcriere a numelui unui celebru disk-jockey britanic, Pete Tong, a avut succes în oralitatea colocvială, probabil tocmai pentru că avea aerul unui cuvînt obscur, al unui neologism misterios. Formula pentru că pitong circulă, de atunci, avînd destul de multe atestări în Internet: „Gazdele sînt într-o situaţie foarte delicată, pentru că pitong” (harolds.ro); „io nu-s de acord cu ce zici pentru că pitong” (nebuloasa.info), „Stai calm pentru că pitong” (poster, keepcalms.com); „Poate din aceleași motive pentru care unii oameni cred că Pămîntul este plat sau că homeopatia funcționează. Poate pentru că pitong” (zonait.ro). Sensul expresiei este „fără vreun motiv serios”, „pur și simplu, fără motiv” sau „nu știm din ce cauză, din motive necunoscute”: „ce-l oprește ca mîine să zică că D. nu e bun la Transporturi, pentru că pitong…”; „nu merge PDF-ul semnat cu certificat, pentru că pitong” (facebook.com); „aplicația Launcher scoasă din App Store pentru că pitong...” (mobilissimo.ro); „micşorează comisioanele, pentru că Pitong” (sirb.net) etc. Noua expresie e probabil efemeră, dar merită consemnarea într-un inventar al formulelor colocvial-argotice actuale, pentru că intră în seria destul de bogată a răspunsurilor ironice și total noninformative la întrebarea asupra cauzei: De ce?De-aia, de ce nu?, de chichi, ca să se mire proștii etc.

Rodica Zafiu este prof. dr. la Facultatea de Litere, Universitatea din București. A publicat, între altele, volumele Limbaj și politică (Editura Universității București, 2007) și 101 cuvinte argotice (Humanitas, Colecția „Viața cuvintelor“, 2010).