Ce se-ntîmplă, practic, la un atelier de filozofie practică?

Se dezbate intens, pornind de la lectura unor texte care chestionează sau răspund unor probleme politice şi morale ale momentului. Scopul este de a clarifica, printr-o analiză conceptuală, atît tezele susţinute, cît şi minţile participanţilor, se reperează argumentele, se pun în ordine şi sînt criticate. De la teme precum nesupunerea civilă, rolul libertăţii în cooperare, tipurile dreptăţii etc., la evaluarea morală a sexului, ameliorarea sau perfecţionarea umană şi munca – toate îşi găsesc locul într-un atelier de filozofie practică.

Care e portretul-robot al cursantului ideal?

Oricine interesat de temele gîndirii politice, sociale şi morale, de azi, de ieri, dar mai ales de mîine. Să fie o persoană care-şi pune întruna întrebări despre ce e drept şi ce e justificat moral, despre cum se destramă puterea şi rolul acţiunii colective, despre utopie şi progres, despre dragoste şi prietenie etc. O persoană care-şi caută poziţia în lume, o persoană dispusă să-şi judece prejudecăţile şi să poarte un dialog critic, o persoană care combină contemplarea cu acţiunea.

Cu cu pleacă acasă un absolvent de „Filozofie practică“?

Ca să deschidem o cascadă metafizică, dar cu multe implicaţii morale – oare persoanele care vin la curs vor fi aceleaşi cu cele care pleacă? Cred că, după cursuri, participanţii vor avea şi mai multe întrebări, şi mai mult scepticism, dar şi mai multă încredere în propria raţiune (fără a-şi neglija totuşi emoţiile). Exerciţiul ludic, dar riguros, pe care îl propun este începutul unei aventuri intelectuale pe care fiecare o va trăi pe cont propriu în această lume încă deschisă.

Constantin Vică este cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti. Între 1 aprilie şi 15 mai va ţine un curs de Filozofie practică la Artskul. Mai multe detalii pe http://artskul.ro/blog/?p=786.

a consemnat Luiza VASILIU