Care sînt obiectivele Asociaţiei Române a Traducătorilor Literari (ARTLIT)?

Să atragă atenţia asupra profesiei de traducător literar şi a problemelor socio-economice grave cu care se confruntă traducătorii în România.  Un traducător vizibil şi conştient de rolul important care-i revine pe piaţa editorială va avea un cuvînt de spus în faţa editorilor, renunţînd să mai fie un simplu executant angrenat într-un proces de producţie.  Ne propunem să-i consiliem pe traducători, să semnalăm public situaţiile în care li se încalcă drepturile, să-i îndemnăm să negocieze cu editorii tarife şi condiţii de lucru onorabile. Succesul asociaţiei depinde, fără îndoială, de numărul cît mai mare al membrilor ei. Nu în ultimul rînd, vrem să le redăm traducătorilor un anumit sentiment de solidaritate, de care duc lipsă acum.

Care sînt principalele probleme ale traducătorilor literari din România?

În primul rînd, tarifele catastrofale, printre cele mai scăzute din întreaga Europă: între 2 şi 3 euro pentru o pagină de 2000 de semne. Din cauza tarifelor mici, traducătorii sînt obligaţi să lucreze nefiresc de mult şi de repede. Au de suferit calitatea traducerilor, dar şi autonomia şi demnitatea profesiei de traducător. În ultimii ani, s-a întîmplat ca unele edituri (chiar dintre cele mari) să nu-şi plătească deloc traducătorii.

În ce măsură există deschidere spre dialog din partea editorilor?

Pînă acum, într-o măsură prea mică. Unele edituri au făcut, ce-i drept, anumite progrese la capitolul „vizibilitate“ (traducătorii sunt invitaţi uneori să vorbească la lansări, sporadic li se trece numele pe copertă etc.), dar situaţia economică a traducătorului este frozen in time: tarifele au rămas la nivelul anilor ’90, în timp ce alte salarii şi onorarii au crescut semnificativ în ultimii ani. Din păcate, unii editori par să nu vadă această disproporţie şi susţin hiperbolic că o creştere a tarifelor pentru traduceri ar „arunca în aer“ preţul cărţii.

Andrei Anastasescu este traducător de germană şi neerlandeză şi unul dintre iniţiatorii ARTLIT.

a consemnat Matei MARTIN