Neo-ikebana şi cavalerii Jedi ai muziciiNu de puţine ori lucrurile mici, detaliile înrîuresc într-atît imaginea de ansamblu a unei structuri, de orice natură ar fi ea, încît ele devin emblematice pentru ethosul întregului. În acest fel, mărturisesc faptul că am găsit în aranjamentele florale ale Festivalului Enescu 2009 o reflexie vegetală simetrică politicii repertoriale asumate de către organizatori. Căci se poate face o analogie între îngrijitele aranjamente neo-ikebana de la Ateneu şi Sala Mare a Palatului " cu jerb