Laurent Chrzanovski 

De ce o expoziţie despre evoluţia comunicării? 

Comunicarea e unul dintre elementele-cheie ale societăţii moderne. Chiar dacă toată lumea vorbeşte despre asta, puţini sînt cei care s-au aplecat asupra subiectului în afara specialiştilor care s-au angajat în reflecţii şi dialoguri „de nişă“. În ceea ce priveşte expoziţiile destinate publicului larg, tema nu a fost transmisă pînă acum decît de muzeele tehnice, care au urmărit în special evoluţia tehnologică şi marile invenţii din secolul al XIX-lea. Mi s-a părut deci interesant să abordez acest subiect într-o manieră transversală.

Cum aţi pregătit această expoziţie? 

Mai întîi am delimitat, în acest vast subiect, temele cele mai potrivite pentru cadrul muzeal. Ca să nu lăsăm nici un subiect important deoparte, oferim în cartea-catalog şi o serie de subiecte cu teme ce nu au putut fi prezentate ca atare în expoziţie. Oricum, în timpul documentării am lucrat cu specialişti excelenţi, cu istorici, experţi IT, sociologi, politologi, psihologi, jurnalişti etc. 

Care e particularitatea acestui eveniment? 

Asistăm, de cîţiva ani, la o dezbatere despre mijloacele puse la dispoziţia vizitatorilor de către muzee pentru a le uşura parcursul. Noi am gîndit expoziţia în jurul celui mai folosit mijloc de comunicare, telefonul mobil, şi să adaptăm parcursul muzeal la calităţile lui. Rezultatul obţinut e un cîştig remarcabil în ceea ce priveşte estetica vitrinelor (doar un număr pe fiecare obiect, nici o legendă). Toate informaţiile cu privire la obiectele expuse pot fi descărcate via bluetooth pe telefonul fiecărui vizitator. Pentru vizitatorii care au telefoane mai moderne, cu conexiune la Internet, putem oferi chiar şi ghiduri audio şi o pagină wap. 

Laurent Chrzanovski este curator al expoziţiei itinerante „De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării“. Expoziţia virtuală poate fi vizitată la www.multimediahistory.org

a consemnat Matei MARTIN