Sînteţi autoarea conceptului "Sublimons les fronti