Numărul pe februarie a.c. al lunarului francez Philosophie are " pe copertă " un pumn încleştat a luptă de clasă: "Comment peut-on