b. Decretul care interzice cetăţenilor de a avea contacte cu străinii nu a fost votat niciodată de corpul legislativ şi nu a fost făcut public niciodată. De aceea este lipsit de putere legală. Şi cu toate acestea, cetăţenii noştri sînt ameninţaţi să fie concediaţi, chinuiţi, arestaţi şi condamnaţi pe această bază. 

c. Centrul civic – cea mai mare investiţie de multe miliarde de lei, din România – nu are un buget public şi este construit împotriva tuturor legilor care reglementează construcţiile şi finanţarea lor. Costul acestor clădiri imense s-a triplat din cauza completărilor pe care le-aţi ordonat în fiecare lună, în interiorul şi exteriorul acestei clădiri. d. Securitatea, pe care noi am creat-o pentru a apăra ordinea socialistă împotriva claselor exploatatoare, este acum dirijată împotriva muncitorilor care îşi cer drepturile, împotriva vechilor membri de partid şi a intelectualilor cinstiţi care îşi exercită dreptul lor la petiţie (art. 34) şi libertatea cuvîntului (art. 20), garantate de Constituţie. e. Fabricile şi instituţiile forţează pe angajaţii lor să lucreze duminicile, împotriva art. 19 din Constituţie şi a Codului muncii. f. Poşta este violată sistematic, iar conversaţiile noastre telefonice întrerupte, împotriva art. 34, care garantează secretul lor. Pentru a rezuma, Constituţia este virtualmente suspendată şi nu există în prezent un sistem legal în ţară! 

Trebuie să admiteţi, domnule preşedinte, că o societate nu poate să funcţioneze dacă autorităţile, începînd de sus, manifestă lipsă de respect faţă de lege!  (va urma)   După România liberă,  9 ianuarie 1990  (v. şi nr. anterior).