„Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, va efectua, în prima parte a lunii aprilie 1979, o vizită oficială de prietenie în Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, la invitaţia colonelului Moammer El Gaddafi, conducătorul marii revoluţii de la 1 septembrie 1969.“  

„Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, 5 aprilie ş1979ţ, pe V.F. Promîslov, preşedintele Comitetului Executiv al Sovietului orăşenesc Moscova şi pe I.E. Hoţialov, vicepreşedinte al Comitetului de stat pentru relaţiile economice externe ale URSS, care au făcut o vizită în ţara noastră cu ocazia inaugurării Fabricii de panouri mari din beton pentru locuinţe, «Prietenia», oferită de URSS în cadrul ajutorului acordat României pentru lichidarea urmărilor cutremurului din 4 martie 1977. La primire au luat parte tovarăşii Gheorghe Pană, preşedintele Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, primarul general al Capitalei, Ludovic Fazekas, ministrul economiei forestiere şi materialelor de construcţii, Nicolae Ganea, prim-vicepreşedinte al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti. A fost de faţă V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucureşti. (...) Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, mulţumind pentru ajutorul acordat de URSS ţării noastre pentru lichidarea urmărilor cutremurului, a apreciat că acest ajutor reprezintă un simbol al prieteniei tradiţionale dintre popoarele sovietic şi român, al bunelor relaţii dintre partidele şi ţările noastre. În cadrul convorbirii a avut loc un schimb de vederi asupra unor probleme edilitar gospodăreşti, precum şi în legătură cu dezvoltarea colaborării dintre oraşele Bucureşti şi Moscova, dintre România şi URSS.“ 

România liberă, 6 aprilie 1979