„În ciuda condiţiilor extrem de grele de activitate, cadrele de bază ale partidului, sub conducerea tovarăşului Gh. Gheorghiu-Dej, au demascat şi au înlăturat, la 4 aprilie 1944, din conducerea partidului, elementele laşe, trădătoare şi capitulante. (...) 

În scrisoarea trimisă la 16 aprilie 1944 tovarăşului Gh. Gheorghiu-Dej şi celorlalte cadre de partid aflate în lagărul de la Tîrgu-Jiu, tovarăşii din afară arătau referitor la acţiunea din 4 aprilie: 

«În toate ne-am condus de sfaturile voastre. Îndeosebi sfaturile lui F... (Fieraru – numele conspirativ al tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej – Nota red.) au fost determinante pentru alcătuirea întregului plan. Rîndurile voastre au însemnat pentru noi un sprijin puternic. Ele ne-au întărit hotărîrea şi ne-au îngăduit să găsim metoda cea mai sigură pentru a feri familia (partidul – Nota red.) de convulsiuni şi a nu da ocazie lui Tanti Varvara (denumirea conspirativă prin care se înţelegea aparatul de represiune al statului burghezo-moşieresc. – Nota red.) să se amestece în treabă... Un capitol întunecos din istoria familiei noastre a fost definitiv închis. 

Sfatul lui F. cu privire la organizarea moştenirii (măsurile de reorganizare a partidului – Nota red.) ni l-am însuşit în întregime, el fiind cel mai corespunzător cu stările deosebite de astăzi.»“ 

Institutul de Istorie a Partidului de pe lîngă CC al PMR – Lecţii în ajutorul celor care studiază istoria PMR, Editura Politică, 1961  

N.red.: Pe coperta volumului nu figurează nici un nume (coordonator, autor sau redactor); Nota red. trimite la Scînteia din 22 august 1958; cît despre „tovarăşii din afară“, susţinători din umbră ai rubedeniei de grad, ei îşi asumă, global, o postumitate anonimă. 

Pe aceeaşi temă: Stelian Tănase, Clienţii lu’ Tanti Varvara, Humanitas, 2004.