Citim zilnic știri despre imperativul (deocamdată) american al „etapei”: rescrierea Istoriei. Trecutul nu mai bun de nimic. Potrivit recomandărilor politic corecte – adevărate dogme apărate de o Inchiziție pretins „liberală” –, factorii care, prin acțiunea lor conjugată din ultimele cinci secole, au provocat Marea Divergență (dintre „Vest” și „Rest”) trebuie reconsiderați, demonizați, anihilați. Sigur, alături de capitalism, printre aceste opțiuni care au determinat dezvoltarea civilizației occidentale și distanțarea ei față de celelalte se numără și democrația reprezentativă: o sacrificăm și pe ea, la rigoare! Faptul de a fi „alb” devine „privilegiul de a fi alb”, la care ni se pretinde să renunțăm, prin ample ritualuri de penitență, pentru a elimina, ipso facto, așa-numitul „rasism sistemic”. Marea aventură a științei pozitive ca și sistemul politic al individului autonom, purtător al unor drepturi legate de intrinseca lui demnitate, nu mai reprezintă baza umanismului (și a egalității în fața legii), cît sursa unor crime străvechi – colonialismul, imperialismul și capitalismul exploatator – pe care le vom expia printr-o negare de sine colectivă. Evident, vocile moderate nu se mai aud în această isterie de masă, alimentată de mainstrem media și catedrele de științe sociale impregnate cu teorii culturale neo-marxiste. Se dărîmă statuile fondatorilor SUA? Dar voi – conservatorii „iliberali” din Estul post-comunist – nu ați demolat idolii de piatră ai lumii marxist-leniniste? De parcă Stalin și Lincoln sînt, în vreun fel, comparabili...

În fața acestei explozii de iraționalitate, care sfidează deopotrivă statisticile, realitatea terenului și bunul-simț al conviețuirii în „depășitele” cadre ale fraternității (creștine sau republican-secularizate), deciziile acefale se înmulțesc. Venerabile universități britanice își modifică motto-urile latinești, pentru a nu mai glorifica odioasa epocă a expansionismului victorian. Una dintre cele mai vechi echipe de fotbal american – „Redskins”, de la Washington – a hotărît să-și schimbe numele, considerat „ofensiv”: cum adică, să te numește „Pieile Roșii”, dacă pe teren aleargă „fețe palide” (nici măcar, căci majoritatea jucătorilor e compusă din afro-americani, demografic predominanți în capitala SUA)? Decizia acestei „schimbări de nume” (deci de identitate) a fost adoptată din cauza presiunii exercitate de principalii sponsori ai legendarei echipe – multinaționale globale precum Coca-Cola – care, iată, nu mai au răbdare cu ereziile „diferențierii”: vor să precipite apariția unei lumi omogene, în care diversitatea e doar o amintire funestă a „suprematismului” și „discriminării”. De fapt, cazul e chiar absurd. Cei care au înființat echipa i-au spus „Redskins” (și au adoptat ca emblemă a ei profilul unui șef Sioux) tocmai pentru că admirau calitățile războinice ale americanilor nativi și doreau ca acel spirit temerar și agil să însuflețească etica noului club. Cine își asumă un nume de luptă/competiție sportivă pentru că îl detestă sau îl vede ca pe simbolul unui comportament inferior? Acest nou „fotbal american” – în care nu se mai joacă mingea ovală, ci propria istorie – reușește să acutizeze polarizarea socială, să alimenteze extremismele și să proiecteze în mintea competitorilor geopolitici ai Occidentului imaginea unui binevenit, căci subminant, război civil. Nu poți fi puternic și respectat dacă ești primul care-și contestă patrimoniul, acumulările civilizaționale, specificul și acțiunile. Or, la cîtă ură antioccidentală s-a acumulat deja în „celelalte lumi”, manevrele masochiste de autodemontare a stimei de sine pe care se bazau democrațiile deunăzi „avansate” nu fac decît să transforme supraviețuirea Occidentului într-un sinucigaș joc de hazard. Evident, o civilizație nu se desface la fel de ușor ca un joc Lego. Îngrijorătoare e însă tendința aceasta liberticidă, drapată în luptă pentru o libertate nelimitată, care e totuna cu utopia și dispariția reflexelor defensive. Să sperăm (ce altceva putem face?) că pandemia COVID-19 nu va potența pandemia ideologiei politic-„corecte” pînă la scufundarea acestei noi navis stultifera...

Teodor Baconschi este diplomat și doctor în antropologie religioasă.