În perioada 14-24 noiembrie are loc, la Palatul Patriarhiei, expoziția Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic. Un proiect amplu prin care Federația Comunităților Evreiești din România dorește să prezinte publicului patrimoniul său sacru de o deosebită valoare istorică și religioasă, dar și de o deosebită  valoare arhitecturală și artistică, punînd accentul pe prezervarea acestuia și pe promovarea lui ca valoare națională și universală.

De rit așkenaz sau sefard, sinagogile din România sînt deopotrivă locul în care evreii se roagă, învață dar și locul în care se întîlnesc, actualmente doar 43 fiind încă funcționale, în mare majoritate fiind declarate monument de importanță națională. Proiectul FCER-CM  cuprinde o expoziție cu 25 de roll up-uri cu imagini de temple și sinagogi existente pe teritoriul României, cu texte informative asupra atestării lor istorice, dar și asupra stilurilor arhitecturale, despre sinagogi demolate si/sau distruse, despre obiecte de cult, etc.

Materialele publicitare vor însoți și promova expoziția, iar albumul va oferi o prezentare detaliată și aprofundată, texte și imagini, a unei selecții de 37 de temple și sinagogi, dar și cu referire la sinagogile dispărute (demolate și/sau distruse), la obiecte de cult, documente istorice inedite, informații despre viața comunitară și religioasă. Aceste publicații vor aloca spațiu și pentru promovarea instituțiilor implicate în proiect, partenerii, contribuții si credite.