Vă invităm la un eveniment cu parfum balcanic la cel mai frumos Conac din Oltenia.
 
Otomanii “invadează” cultural OLTENIA - sîmbătă 2 august, “atacînd” direct Conacul Otetelişanu din Beneşti, Județul Vîlcea cu ateliere de pictură ebru şi costume purtate în Harem, pe vremea sultanilor. 
 
Oltenii rezistă invaziei cu ateliere de olărit şi țesut covoare în curtea Conacului construit la sfîrşitul secolului al XVI-lea, dar restaurat după canoanele vremii acum 10 ani. Meşteri olari şi cioplitori în lemn vor oferi cursuri demonstrative vizitatorilor, în timp ce bătrînele satului Beneşti vor țese la război, la fața locului covoare tradiționale olteneşti. Cula oltenească la care vor veni reprezentăți ai spațiului balcanic este locul pe unde a trecut adesea Tudor Vladimirescu şi s-a născut inventatorul stiloului Petrache Poenaru.
 
Evenimentul de pe 2 august este parte integrantă a programlui Artoteca de rezidențe etnografice de la Conacul Otetelişanu care doreşte să pună în dialog o comunitate rurală cu evenimente multi-etnice încadrate în spațiul balcanic.
 
Conacul construit la sfîrşitul sec. al XVI-lea va găzdui tot pe 2 august şi un concert extraordinar de muzică balcanică şi anatoliană sustinut la instrumente tradiționale de către Saşa Liviu Stoianovici şi Călin Torsan. 
 
Celor doi artişti li se vor alătura şi lăutarii satului autodidacți. Muzica propusă işi are sursele de sorginte bizantină, otomană fiind influențată de parfumul balcanic şi impregnată de folclorul şi spiritul oltenesc.
 
Detalii pe www.artoteca.ro.