Dilema veche de săptămîna aceasta aniversează 20 de ani de la înfiinţare, printr-un regal de articole semnate de membrii redacţiei.

Andrei Pleşu scrie despre „lecţiile Dilemei”, povestind istoria revistei, de la primul număr şi pînă în prezent.

Neagu Djuvara îi adresează o savuroasă epistolă lui Andrei Pleşu, comentînd pe marginea cărţii „Parabolele lui Isus”.

Vintilă Mihăilescu descoperă în cîteva documente vechi, pe lîngă frînturi de amintiri şi fragmente de viaţă de odinioară, o „altă lume”.

Andrei Pippidi scrie despre nepăsarea pe care o manifestă autorităţile publice faţă de monumentele istorice.

Ana Maria Sandu semnează un excelent reportaj din Praga, unde a participat la vizionarea de presă a filmului Burning Bush.