Bun venit în oraşul ultramodern şi fu­turist înfiinţat de destul de mult timp, cam prin secolul al XXVI-lea şi jumătate. Iar oraşul este numit… Mo­derneşti! Ştiu ca vă sună cunoscut, deoarece stră-stră-străş….ţ-stră-moşul acestui oraş este Bucureşti. Dar aproape totul este schim­­bat.

Să începem cu domeniul culturii. Cea mai citită revistă de cultură este clar Dile­ma. Dar, nu mai e Dilema veche, ci Dilema no­uă. Şcolile au avansat foarte mult. Gata cu tortura! Acum copiii trebuie doar să mear­­gă la şcoală şi să aştepte să li se pună cas­ca de învăţare (bănuiesc că ştiţi ce face) şi în două minute, gata! Credeţi că drumul du­rează mai mult?

Ei bine, cu noul teleportator (nu e chiar aşa de nou, l-am îmbunătăţit pe cel din secolul al XXV-lea), îţi ia mai puţin de 0,000000001 de secunde, pen­tru a ajunge la destinaţie. Din cauza te­le­por­tatorului, au dispărut avioanele, tre­nu­rile, autobuzele etc. Sau poate mai sînt cî­te­va… dar nu-s prea folosite. Cu toate a­ces­tea, dorinţa de a conduce nu a dispărut!

Maşinile aeriene sînt foarte la modă. Vi­teza la cea mai bună dintre ele poate ajunge pînă la 1200 km/oră. Dar chiar şi la viteza as­ta nu mai sînt accidente, datorită blin­da­jului foarte solid. Cel mai serios accident din ultimii 50 de ani a avut ca pagube două zgî­rie­turi, ceea ce l-a revoltat pe şofer foarte mult.

Dar să trecem la lucruri mai serioase a­cum, cum ar fi Distracţia! Jocurile pe cal­cu­lator sînt demodate. Bun venit în jocurile 20D! Unii îşi amintesc vechile reclame de ti­pul „Simţi că trăieşti jocul?“. Ei bine acum chiar îl trăieşti (în afară de lovituri) cu aju­torul unui sistem de „armură“ format din cas­că, pantofi şi mănuşi electronice. Dacă se vrea distracţie în aer liber, ei bine… cen­trul oraşului este dedicat în totalitate co­pii­lor! Toboganele de modă veche încă s-au păs­trat, dar cu mici modificări. De exemplu: co­borîre mult mai rapidă şi nedureroasă. Pro­bleme cu prietenii? Vrei să ai unul care să te asculte mereu? Ei bine, ia-ţi un robot. Se comportă şi arată exact ca un copil nor­mal. Nitrocicletele (bicicletele) şi Turbo-board-urile (skateboard-urile) vă aduc dis­trac­ţie garantată şi o experienţă de neuitat! Lu­crurile care ni se păreau foarte avansate în trecut, acum sînt banale. Detectoarele de min­ciuni sînt jucării pentru copii. Gas­tro­no­mia a avansat considerabil. Bucătăria este un al doisprezecelea rai pentru gos­po­dinele înrăite, dar nu vă obosiţi cu muncile cas­nice! Se va ocupa de ele un robot, pro­gra­mat pentru astfel de lucruri. Ştiu că nu vi se pare foarte nou, dar acesta termină foar­te rapid curăţenia în casă. Şi apropo de ca­se. Adevărate minunăţii! Cu trei etaje, pe pu­ţin! Construite în maximum două zile, de­sigur cu noul sistem de construcţii mi­nus­cule. Este simplu: casa se face la scară mi­că, iar după, este mărită la mărimea la care trebuie să fie.

Reciclarea a devenit lege, iar apa este pro­dusă artificial în fabrică, pentru a avea gri­jă să nu dispară cea naturală. Prin oraş sînt şi locuri de recreere, normal. Teatrul ora­şului este deschis non-stop (actorii sînt ro­boţi). Parcuri găseşti pe fiecare stradă.

Să ne întoarcem la cultură. Am uitat să menţionez limba! Dar cred că ştiţi de­ja că este o combinaţie între en­gleză şi română. Se învaţă peste tot în lume.

În mod sigur, Moderneşti este un oraş a­proape perfect! Sper că v-a placut turul şi vă mai aşteptăm în vizită!

 

Dani Mateo GÎRBESCU, clasa a V-a, Şcoala „Happy Planet Kids“, Bucureşti