Moralmente, se susţine faptul că nu aspectul fizic, ci interiorul ar trebui să conteze. Că învelişul superficial al conţinutului este doar o etichetă care n-ar trebui să aibă greutate în interacţiunile umane. Dar ce se întîmplă cînd o anumită haină dictează propria conduită în raport cu ceilalţi?

De cîte ori nu vi s-a întîmplat să vă îmbrăcaţi "bine" iar haina de calitate pe care o purtaţi să vă influenţeze starea mentală? Să simţiţi mai multă siguranţă, să aveţi o conversaţie mai fluentă şi să vă integraţi social mult mai lesne? Există, bineînţeles, şi reversul.

Cineva mi-a povestit de curînd că, aflat la o serată mondenă a simţit că nu este îmbrăcat cum "trebuie", iar din cauza asta n-a avut nici conversaţie şi nici chef să rămînă prea mult la eveniment. Deşi un om realmente sclipitor şi de succes, a plecat, enervat, că nu s-a gîndit mai mult la hainele pe care ar fi trebuit să le poarte.

Bineînţeles, povestea se repetă în multe alte circumstanţe. De la examenele orale din facultate, cînd trebuie să te îmbraci frumos ca să faci "impresie" mai bună profesorului, la rezolvarea problemelor administrative, grija pentru haine reprezintă, fără îndoială, un mare procent din succesul pe care îl aşteptăm într-o situaţie sau alta.

Dar cînd alegem hainele pe care le purtăm, ne gîndim oare la cum ne percep alţii, sau mai degrabă la cum ne simţim noi înşine în anumite circumstanţe? Ajunge veşmîntul să modifice atitudinile interioare?
Adam D. Galinski, profesor de management la Northwestern University susţine, într-un studiu pe care l-a condus pe această temă, o teorie a uniformei. Cînd porţi, de exemplu, o uniformă, devii mai conştient de anumite responsabilităţi pe care aceasta le implică, lucru care îţi activează un anumit fel de a fi, de a te comporta, atitudini pe care nu le mai ai în afara "orelor de serviciu". (sursa nytimes.com)

Întrebarea se pune însă dacă efectul unei haine dictează doar o conduită, sau afectează procese la nivel psihologic? Cu alte cuvinte, este în stare haina pe care o purtăm să ne afecteze mentalitatea? Într-unul dintre experimentele studiului, 74 de studenţi aleşi aleatoriu au fost împărţiţi în două grupuri: primul grup a purtat halate de doctor, al doilea, halate de zugrav. Îmbrăcaţi astfel au fost puşi să identifice mici diferenţe existente în două imagini asemănătoare. Grupul celor care au purtat halate de doctor a ieşit cîştigător, găsind mai multe diferenţe decît cei îmbrăcaţi în halate de zugrav - de unde concluzia că, purtînd un halat care semnifică mai multă responsabilitate, îţi creşte atît puterea de concentrare, cît şi nivelul de siguranţă - grupul celor deghizaţi în doctor terminînd sarcina mai bine şi mai rapid decît ceilalţi.

Comentînd studiul, într-un articol de pe huffingtonpost.com, dr. Helen Pavlov observă modificarea inevitabilă a autopercepţiei în clipa în care porţi o uniformă. "Impactul pe care îl are o uniformă, atît asupra unui observator, cît şi asupra celui care o poartă, este binecunoscut. Uniforma reprezintă respect, iar acel respect se transmite cumva şi celui care o îmbracă. Însă felul cum se comportă un soldat cînd poartă o uniformă este diferit de felul cum este el îmbrăcat în haine civile".

Deşi, conform lui Joshua I. Davis, profesor asistent de psihologie la Barnard College, studiul celor de la Northwestern University nu explică pe de-antregul mecansimul psihologic al asumării unui rol social atunci cînd porţi o anumit haină, deschide multe direcţii de cercetare în domeniul psihologiei corpului (embodiment psychology).

Însă, pînă la concluzii finale, susţinute de studii şi experimente care vor implica mai multe ramuri ale ştiinţei, un lucru este sigur: cînd te îmbraci bine şi ştii lucrul acesta, lucrurile par a fi mai uşoare, iar siguranţa insuflată de haină îţi aduce succesul mai aproape.