111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română, argument şi selecţie de Marius Chivu & Radu Vancu, Editura Nemira, 2016.

Cînd ne-am apucat, eu şi Radu Vancu, să lucrăm la această antologie, am căutat mai întîi să vedem cum arătau precedentele şi am dat peste acestea patru (or mai fi şi altele): Cîntecul iubirii, selecţie de Vasile Nicolescu (Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966); Mare-i ziua fără tine, selecţie de Eugen Lungu (Editura Hyperion, Chişinău, 1990); Antologia poeziei românești de dragoste, selecție de Florentin Popescu (Editura Ex Ponto, Constanța, 2004) şi Compania amorului în cele mai frumoase 100 de poeme românești, selecție de Petru Romoșan (Editura Compania, 2007). În primul rînd, avantajul nostru din start (lucru care însă ne făcea munca şi mai grea) era faptul că dispuneam de o perioadă de selecţie mai mare. Spre exemplu, faţă de Vasile Nicolescu, aveam la dispoziţie un secol de poezie mai mult. În cele din urmă, lucrurile s-au lămurit de la sine: realizate în alte epoci, fiecare după alte criterii şi conform gustului cîte unui singur antologator, selecţia noastră nu are aproape nimic în comun cu celelalte. Într-o bună măsură, am şi intenţionat să iasă aşa.

În primul rînd, spre deosebire de majoritatea antologatorilor care ne-au precedat, noi am decis să nu selectăm mai mult de un poem din opera unui scriitor – chiar dacă în cazul unor nume precum Eminescu, Minulescu, Arghezi, Voiculescu, Ivănescu, Brumaru sau Cărtărescu, de pildă, am fi putut şi ne-ar fi plăcut să alegem mai multe titluri. Asta ne-a îngreunat şi mai mult procesul de selecţie, dar am încercat, astfel, să profităm de diversitatea limbajului, a curentelor, formulelor poetice şi tonurilor lirice întinse pe o durată de exact 230 de ani: cel mai vechi poem datează din anul 1785 (îi aparţine lui Ienăchiţă Văcărescu), cele mai noi (căci sînt mai multe) din 2015.

În cele din urmă, antologia noastră a căpătat şi o bună reprezentativitate. Puţini poeţi importanţi din literatura română nu se află aici, aceasta fiind şi una dintre revelaţiile antologiei: plus-minus, cam atîţia poeţi are tînăra noastră literatură! Lipsesc clasici (Bolintineanu, Alecsandri, Coşbuc, Goga – a cărora operă poetică, în opinia mea, nu rezistă; ar trebui chiar scoşi din manuale), dar am selectat destui poeţi „căzuţi în uitare“ sau consideraţi minori. Din acest punct de vedere, antologia de faţă oferă multe surprize, punînd laolaltă, în premieră, nume de scriitori care, altfel, n-ar avea cum să stea împreună: clasici şi contemporani, genii şi minori, populari şi obscuri, de dincoace şi de dincolo de Prut. (Motiv pentru care am preferat, pentru plăcerea nebănuită oferită de hazard, şi dispunerea poemelor în ordinea alfabetică a numelor scriitorilor. Cele trei secţiuni ale cărţii nu sînt o împărţire tematică absolută – „Începuturi, împliniri, înălţări“, „Îndoieli, însingurări, încheieri“ şi „Întrebări, întoarceri, însemnări“ – , dar ne-au ajutat să organizăm mai bine poemele selectate.) Cititorii de ocazie ai literaturii române vor descoperi, astfel, nume peste care nu ar fi dat niciodată. Noi înşine, eu şi Radu Vancu, am recitit, după foarte multă vreme, anumiţi poeţi; în timp ce pe alţii i-am citit, poate, pentru prima dată.

Un al doilea criteriu important al selecţiei a fost să alegem, pe cît posibil, poeme mai puţin cunoscute. Am evitat „capodoperele“ tocite de manuale (spre exemplu, din Arghezi am selectat un poem „de bătrîneţe“, iar de la Eminescu, am preferat un poem din manuscrise). Ne-am dorit, astfel, să aducem un omagiu poeţilor şi totodată să-i surprindem pe cititori. De asemenea, am evitat să decupăm fragmente din poeme foarte lungi, preferînd textele de sine stătătoare. În cazul clasicilor, am selectat, fireşte, acele poezii care mai pot fi citite şi astăzi, versuri în a căror sensibilitate ne-am putea regăsi, care ne-ar mai putea emoţiona, pune pe gînduri sau amuza şi astăzi.

Împreună cu Radu Vancu am (re)citit, vreme de cîteva luni, cîteva sute de volume de poezie. În ceea ce mă priveşte, am avut cîteva mici-mari revelaţii. Cărţile de poezie apărute în anii ’60-’70 arătau, grafic vorbind, extraordinar – calitatea hîrtiei, ilustraţiile, fotografiile, totul este impecabil (inclusiv redactarea; nu mi-a sărit în ochi o singură greşeală!). Răspîndite prin bibliotecile de cartier, aceste cărţi de poezie, cele mai multe necitite de zeci de ani, par abia scoase din tipografie. Unele poartă dedicaţiile autorilor, semn că multe biblioteci personale au fost „revărsate“ în cele publice – uneori poţi avea surprize majore, cum ar fi, spre exemplu, să dai peste o dedicaţie a Anei Blandiana pentru Maria Banuş. Alte cărţi poartă încă ştampilele vechi ale unor biblioteci care astăzi nu mai sînt, precum „Parcul de Cultură şi Odihnă Herăstrău“. Cum colofonul multora dintre volume menţiona şi tirajul, am constatat cum cărţile de poezie apăreau, în perioada comunistă, cu tiraje între 5-25.000 de exemplare. Gîndul că odinioară exista în Herăstrău o bibliotecă publică unde găseai cărţi de poezie tipărite în 25.000 de exemplare m-a lăsat visător!

Pentru cei pasionaţi de cifre şi detalii legate de această antologie, iată cîteva pe care le-am descoperit eu însumi după încheierea selecţiei. Din cei 111 scriitori selectaţi, 50 sînt în viaţă – un omagiu adus, involuntar, poeziei contemporane; însă doar 22 sînt femei – literatura română este predominant masculină şi acesta este adevărul. Cele mai multe poeme selectate aparţin perioadelor anilor ’60-’70-’80 şi anilor 2000. Din „obsedantul deceniu“ al anilor ’50 n-am selectat nici măcar o singură poezie, acesta fiind singurul deceniu literar românesc nereprezentat în antologia de faţă.

„Le meilleur choix de poèmes est celui que l’on fait pour soi!“, scria undeva Paul Eluard; aşa că acestea sînt cele 111 poeme care ne-au plăcut, în primul rînd, nouă, mie şi lui Radu Vancu. Acum nu ne mai rămîne decît să aşteptăm confirmarea gusturilor cititorilor de poezie românească.

Citiţi aici un poem de dragoste de Radu Cosaşu şi aici un poem de dragoste de Tristan Tzara.

Pagina de autor a lui Marius Chivu aici.

*****

Ştefan ROLL (1903 - 1974)

Etc.

Iubita mea dezarticulată și perpendiculară
privirea ta e o mașină de cusut nori,
glasurile orașului, ce deflație monetară
de ce agenții de circulație stau pe loc?

Stelele cîteodată îmi par greșeli de gramatică,
caii de curse alergînd să le prindă, nechează în gînd,
laptele alb nu e el mugetul ierbii verzi
cînd becurile-și pun seara mănuși de lac la tîmple?

În parcul uimit vîntul stă o clipă pe bancă
să asculte idila tăiată cu ferăstraiele mici ale
greierilor
dar îndrăgostiții s-au ascuns într-un singur sărut
lîngă pomii așteptîndu-i cu mîinile-n buzunar.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…Ieri te-am căutat toată ziua la mica publicitate.     

Ospățul de aur, 1968