Mihai MACI

Mihai MACI

Fundamentul educaţiei

Aşa cum a fost el – cu insistenţă – prezentat, actualul proiect al Legii Educaţiei îşi propune să aşeze (în sfîrşit!) învăţămîntul pe baze solide, menite a garanta, după un parcurs atent şi riguros organizat, fiecărui absolvent, o calificare care să-i permită inserţia adecvată pe piaţa muncii. Premisa de la care porneşte elaborarea acestui proiect pare a fi aceea că o şcoală temeinică e singura în măsură a răspunde cerinţelor unei economii care se vrea judecată în funcţie de criteriile capitalismului dezvoltat.

citiţi

Mihai MACI

Curat murdat - ecouri la

Se pot invoca diverse cauze ale stării triste a învăţămîntului universitar actual....

citiţi

Soluţie implementată de Tremend
SATI